TERVETULOA KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY:n KOTISIVUILLE!

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alueellisten osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Sosiaalialan osaamiskeskusten keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan. Lue lisää…

Socom in English 

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus, Henkka, tarjoaa henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluja Kaakkois-Suomessa.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali-  ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa Haminan, Kotkan, Kouvolan, Virolahden, Miehikkälän, Pyhtään ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Kansa-koulu II -hanke Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla

Kansa-koulu II hanke auttaa valmistautumisessa Kanta-palveluiden käyttöönottoon. Myös laki edellyttää, että asiakastietoa kirjataan yhdenmukaisesti yksityisessä ja julkisessa sosiaalihuollossa. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2019.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hankkeen valtionapuviranomainen on  Terveysen ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoja Kansa-koulu II -hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Kulttuuripolku senioreille

Taide ja kulttuuri osana kotona asuvien ikäihmisten toiminnallista arkea sujuvan palvelurakenteen tukemana

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Hankkeessa keskitytään sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja sen tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Tatu-hanke (Tarvittavaa tukea pienille sote-alan yrityksille)

Tatu-hanke tuottaa mukaan sitoutuneille yrityksille ajankohtaista tietoa tulevasta maakunta- ja soteuudistuksesta.

Yhteinen koti maalla

Yhteinen koti maalla

Hankkeessa parannetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla tutussa asuinympäristössä kehittämällä erilaisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja sekä lisätään maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu- ja rakennusalan yrittäjiltä