TERVETULOA KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY:n KOTISIVUILLE!

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alueellisten osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Sosiaalialan osaamiskeskusten keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan. Lue lisää…

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus, Henkka, tarjoaa henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluja Kaakkois-Suomessa.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali-  ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa Haminan, Kotkan, Kouvolan, Virolahden, Miehikkälän, Pyhtään ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hanke luotaa väyliä ja tapoja, miten nuoret luovien alojen osaajat ja ikäihmiset voisivat kohdata erilaisissa palveluissa, järjestöjen tapahtumissa jne. Lisäksi hankkeessa luodaan mallia, joka helpottaa olemassa olevien taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ikäihmisten palveluissa sekä parannetaan olemassa olevien kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä
-työtä ja osallisuutta nuorille

Nuorten osallisuus ja työllistymismahdollisuudet lisääntyvät, kun yhdistysten palvelutuotanto vahvistuu ja vapaaehtoistyöhön löydetään uusia toteuttamistapoja. Tavoitteena on vahvistaa nuorten valmiuksia myös kansalaisyhteiskunnan toimijoina.

Kansa-koulu
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Hankkeen tarkoituksena on (1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Yes We Can
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan uudistaminen Etelä-Karjalassa

Kohderyhmänä kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat henkilöt. Hankkeen päätavoite on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina.

Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen -hanke

Masto-projektin tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja yrittäjyyteen. Se myös vahvistaa voimaantumista ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista.

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku

Hanke edistää ikäihmisten valmiuksia käyttää sähköisiä palveluita ja tietoteknologiaa. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten tietoteknistä osaamista ja rohkaista heitä käyttämään sähköisiä palveluita.