TERVETULOA KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY:n KOTISIVUILLE!

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alueellisten osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Sosiaalialan osaamiskeskusten keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan. Lue lisää…

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus, Henkka, tarjoaa henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluja Kaakkois-Suomessa.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali-  ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa Haminan, Kotkan, Kouvolan, Virolahden, Miehikkälän, Pyhtään ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hanke luotaa väyliä ja tapoja, miten nuoret luovien alojen osaajat ja ikäihmiset voisivat kohdata erilaisissa palveluissa, järjestöjen tapahtumissa jne. Lisäksi hankkeessa luodaan mallia, joka helpottaa olemassa olevien taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ikäihmisten palveluissa sekä parannetaan olemassa olevien kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä
-työtä ja osallisuutta nuorille

Nuorten osallisuus ja työllistymismahdollisuudet lisääntyvät, kun yhdistysten palvelutuotanto vahvistuu ja vapaaehtoistyöhön löydetään uusia toteuttamistapoja. Tavoitteena on vahvistaa nuorten valmiuksia myös kansalaisyhteiskunnan toimijoina.

Kansa-koulu-II-hanke Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla

Kansa-koulu-II-hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvistaa alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liityttäessä. Hankkeen tavoitetilana on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat.

Yes We Can
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan uudistaminen Etelä-Karjalassa

Kohderyhmänä kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat henkilöt. Hankkeen päätavoite on vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia aktiivisina kansalaisina.

Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen -hanke

Masto-projektin tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja yrittäjyyteen. Se myös vahvistaa voimaantumista ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista.

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku

Hanke edistää ikäihmisten valmiuksia käyttää sähköisiä palveluita ja tietoteknologiaa. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten tietoteknistä osaamista ja rohkaista heitä käyttämään sähköisiä palveluita.

Kulttuuripolku senioreille

Taide ja kulttuuri osana kotona asuvien ikäihmisten toiminnallista arkea sujuvan palvelurakenteen tukemana

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Hankkeessa keskitytään sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja sen tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Yhteinen koti maalla

Yhteinen koti maalla

Hankkeessa parannetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla tutussa asuinympäristössä kehittämällä erilaisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja sekä lisätään maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu- ja rakennusalan yrittäjiltä