Monthly Archives: huhtikuu 2016

26 04, 2016

Tiedekeskus palkkaa yli 70-vuotiaita

Tekijä | huhtikuu 26, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Tällaista näkee harvoin. Työpaikalle palkataan lisää väkeä. Eikä tässä vielä kaikki, nyt palkataan yli 70-vuotiaita! Kyse on tiedekeskus Heurekasta, jossa avataan 1.10.2016 uusi Dialogi ajassa – vanhenemisen taito -näyttely. Näyttelyn teemana on ihmisen ikääntyminen ja pyrkimyksenä on paitsi avata ikääntymisen yksilöllisyyttä myös lisätä empatiaa ikääntyneitä kohtaan.

22 04, 2016

Verkostoviesti ryhmiä ohjaaville

Tekijä | huhtikuu 22, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Geronomi ja graafinen suunnittelija Kirsi Alastalo toimittaa ryhmätoiminnan verkostoviestiä. Kannattaa liittyä, jos ohjaat ryhmiä, ohjaajia tai vapaaehtoisia; koordinoit tai kehität ikäihmisten ryhmätoimintaa; kaipaat ideoita ja aineistoja ryhmätoimintaan tai arjen iloksi muuten vain. Hei! Haluatko maksuttoman ryhmätoiminnan verkostoviestin sähköpostiisi n. 10 kertaa vuodessa? Toimitan vapaaehtoistyönä käytännönläheistä, erilaisia ohjausvinkkejä ja -välineitä sisältävää verkostoviestiä. Lisäksi teen osallisuutta lisääviä [...]

18 04, 2016

Elinpiirimittarin avulla voi tunnistaa riskivanhukset

Tekijä | huhtikuu 18, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Autonomian ylläpitäminen on maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi aktiivisena vanhenemisen tärkeimmistä tavoitteista. Jyväskylässä tehty tutkimus (n=848) osoittaa, että keskittymällä ainoastaan iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn ei autonomian tunnetta voida välttämättä parantaa. Myös ympäristön esteettömyyden eteen on tehtävä töitä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ympäristön merkitys autonomian tunteen heikkenemiseen on suuri. Kodin lähiympäristössä olevat liikkumisen esteet, kuten levähdyspaikkojen puute, [...]

15 04, 2016

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon aluekiertueen materiaalit

Tekijä | huhtikuu 15, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Aluekiertueen videotallenteet ja luentomateriaalit: 19.11.2015 Pori 22.1.2016 Helsinki 4.2.2016 Jyväskylä 11.2.2016 Lahti 18.2.2016 Oulu 10.3.2016 Tampere (ruotsinkielinen) 18.3.2016 Kuopio 23.3.2016 Turku 31.3.2016 Lappeenranta 7.4.2016 Seinäjoki Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon aluekiertueen kysymykset ja vastaukset

14 04, 2016

Jos riittämättömyyden tunne lisääntyy vanhustoiminnassa, niin auttaisiko tämä alkuun?

Tekijä | huhtikuu 14, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Riittävyyden tai pikemminkin riittämättömyyden teemoja pohditaan vanhustyössä yhä useammin. Kaija Suonsivu kirjoittaa artikkelissaan, että: ”Työelämä näyttää vanhustoiminnassakin vaikeutuvan. Mikään ei tunnu riittävän vaikka kuinka paljon tekisi ja yrittäisi”. Hän viittaa sairaanhoitajaliiton julkaisemaan työolobarometriin (2015), jonka mukaan suomalaiset sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa. Haluttaisiin toimia eettisesti oikein, antaa vanhusasiakkaille enemmän aikaa ja läsnäoloa. Suonsivu tuo artikkelissaan [...]

13 04, 2016

Kymenlaakson sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille vuodelta 2015

Tekijä | huhtikuu 13, 2016|Ajankohtaista|0 Comments

Sosiaaliasiamies raportoi vuosittain toiminnastaan kunnanhallituksille. Sosiaaliasiamies seuraa sosiaalihuollon asiakkaiden aseman kehitystä ja oikeuksien toteutumista kunnissa. Sosiaaliasiamiehen selvitykset vuodesta 2005 alkaen löytyvät osoitteesta: http://www.socom.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies/ Kuntakyselyn tavoitteena oli selvittää, miten pääosin 1.4.1015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain toimeenpano on edennyt kunnissa. Aiheiksi valikoituivat lapsiperheiden kotipalvelu, monialainen yhteistyö ja erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Vastauksista ilmenee, että toimintamalleja on kehitetty [...]

12 04, 2016

Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamossa 13.5

Tekijä | huhtikuu 12, 2016|Ajankohtaista|0 Comments

Aika: Perjantai 13.5.2016 klo 9.00-14.30 Paikka: Merikeskus Vellamon auditorio, Tornatorintie 99, 48100 Kotka Kotkan kaupunki, Pyhtään kunta ja Socomin Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA järjestävät perjantaina 13.5.2016 tilaisuuden henkilökohtaisesta avusta. Tilaisuus on tarkoitettu henkilökohtaisen avun päätöksen saanneille, henkilökohtaisille avustajille, terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstölle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Ohjelma

11 04, 2016

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Seinäjoella 7.4.2016 videotallenne ja luentomateriaali

Tekijä | huhtikuu 11, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Ohjelma Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet (pdf) Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet (video) Marja Penttilä, lakimies, STM Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus (pdf) Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus (video)  Taina Jokinen, erikoissuunnittelija, THL Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa (pdf) Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa (video) Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke Kansa-koulu-hanke (pdf) Kansa-koulu-hanke (video) Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja, Kansa-koulu-hanke Eteneminen SONet [...]

11 04, 2016

Kuka kaipaa teitittelyä?

Tekijä | huhtikuu 11, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Jos teititellään, ketä pitäisi teititellä? Tätä on tutkittu laajassa suomalaisessa kyselyssä. Vain vajaa neljännes vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa: "Sinuttelen kaikkia tapaamiani henkilöitä". Yli puolet ilmoitti teitittelevänsä kaikkia itseään vanhempia, joita ei tunne entuudestaan. Monissa muissakin yhteyksissä on tullut esille, että nimenomaan ikä on tärkein kriteeri sopivaa puhuttelutapaa valitessa. Kiinnostavaa [...]

5 04, 2016

Sosionomi (ylempi AMK) opinnäytetyöseminaarit keväällä ja syksyllä 2016

Tekijä | huhtikuu 5, 2016|Ajankohtaista|0 Comments

  torstai 14.4.2016 Kasarminmäen kampus, luokka 203 (ruokalarakennuksen pääty), Paraatikenttä 5, Kouvola 8.15–9.00         Tiina Aalto-Munne: Vireryhmä osallisuuden edistäjänä. Seniorit yhteiskehittäjinä Valkealan Iltatähdessä 9.00–9.45         Timo Hakala: Nuorisofoorumin suunta - yhteistä tarkastelua verkostotoiminnan tulevaisuudesta 9.45–10.00      Kahvitauko 10.00–10.45    Soile Heikkinen & Emmi Aalto-Riihiaho: Pohjois-Kymen sairaalan yhteispäivystyksen suurkäyttäjäanalyysi 10.45–11.30     Mia Pärssinen: Kiusaamisen ehkäisy ja puuttumisen suunnitelman [...]