Monthly Archives: marraskuu 2016

30 11, 2016

Tutkija: ”Vanhukset kyllä ruokitaan, puetaan ja pestään, mutta liian usein kohtaaminen ihmisenä unohtuu”

Tekijä | marraskuu 30, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Tampereen yliopiston tutkija Jari Pirhonen on jälleen otsikoissa vanhusten pitkäaikaishoidosta. Aiemmin Pirhonen on esittänyt, että Suomessa vanhustenhoito on korkeintaan seiskan tasoa. Pirhosen mukaan nykyisessä vanhusten pitkäaikaishoidossa toimintamallit on suurelta osin kopioitu kritiikittömästi terveydenhoidon puolelta. Hän muistuttaa, että pitkäaikaishoidossa vanhus ei tarkkaan ottaen ole hoidossa, vaan hän elää ja asuu palvelutalossa:”Sen pitäisi olla kaiken toiminnan lähtökohta". [...]

28 11, 2016

Kulttuuripolku senioreille

Tekijä | marraskuu 28, 2016|Polun varrelta, Yleinen|0 Comments

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin hanketta avustettiin 45 000 eurolla (hankkeen kokonaisbudjetti on 60 000 euroa). Socom muodostaa palvelurakennetta taide- ja kulttuuritoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiselle sisältäen selvitykset rahoitusmalleista, ansaintalogiikasta ja taiteilijan työn verotuksesta sote-sektorilla. Osaamiskeskuksella on mahdollisuudet vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja välittää taiteen hyvinvointitoimialan asiantuntemusta osaksi soten perus-, erityis- ja asiantuntijapalveluita. Lisäksi osaamiskeskus selvittää [...]

28 11, 2016

Prosenttiperiaatteen laajentaminen – TULE LUO TAIDE

Tekijä | marraskuu 28, 2016|Ajankohtaista, Polun varrelta|0 Comments

Opetus ja kulttuuriministeriön, Osaaminen ja koulutus kärkihankkeena on Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Kärkihankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Taiteen tarjontaa lisätään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Taide voi olla peruspalveluissa työmenetelmänä tai taidetta voidaan tarjota palveluna. Taiteen ja kulttuurin hankintaa sosiaali- ja terveyspalveluihin halutaan sujuvoittaa. Kun taidetta tarjotaan pitkäkestoisesti, hyvinvointivaikutuksia [...]

25 11, 2016

Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu jarruttaa tehokkaasti ikääntymisen tuomaa heikentymistä

Tekijä | marraskuu 25, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Vanhusten lihasvoima lisääntyy kuntosaliharjoittelulla mutta suorituskyky heikentyy pian kuntosalijakson päätyttyä, joten harjoittelun tulisi olla jatkuvaa. Näin toteaa Eeva Aartolahti väitöksessään "Long-term strength and balance training prevents mobility decline among community-dwelling people aged 75 and older", joka tarkastetaan 26.11. Aartolahden tutkimuksessa seurattiin yli 75-vuotiaita kotona asuvia vanhuksia. Ikä ole este kuntosaliharjoittelulle, sillä harjoittelijoiden keski-ikä oli alkutilanteessa [...]

18 11, 2016

PRO SOS hankeen Kick off tilaisuus Anjalassa 17.11. materiaali

Tekijä | marraskuu 18, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista PRO SOS hankkeessa|0 Comments

PRO SOS -hankkeen esittely Pirkko Haikara, projektikoordinaattori, Socom Tavoitteena uudenlainen sosiaalityö Elina Palola, neuvotteleva virkamies, sosiaali-ja terveysministeriö SOTE Kymenlaakso väliraportti - Aikuisten palvelut - Aikuissosiaalityö Heli Sahala, sosiaalijohtaja, Kotka

16 11, 2016

PRO SOS hankeen Kick off tilaisuus Lappeenrannassa 15.11. materiaali

Tekijä | marraskuu 16, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista PRO SOS hankkeessa|0 Comments

PRO SOS -hankkeen esittely Pirkko Haikara, projektikoordinaattori, Socom Tavoitteena uudenlainen sosiaalityö Pekka Karjalainen, erikoistutkija, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL Laadukas verkostoyhteistyö – mitä se tarkoittaa eri tasoilla? Tiina Vormisto, palveluesimies, Eksote Yhteinen jakaminen ja ajatuksia käytännön työhön Antti Ronkainen, johtaja, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus

16 11, 2016

PRO SOS hankkeen Kick off tilaisuudet Lappeenrannassa 15.11 ja Anjalassa 17.11

Tekijä | marraskuu 16, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista PRO SOS hankkeessa|0 Comments

Kaakkois-Suomessa käynnistyy valtakunnallisen PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hankkeen osa-hake. Hankkeen vauhdittamiseksi järjestetään Kick off tilaisuudet 15.11. Lappeenrannassa ja 17.11. Anjalassa. Tilaisuus on tarkoitettu asiakastyötä tekeville sosiaalityöntekijöille, -ohjaajille, muille kohderyhmää kohtaaville julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille ja palvelun tuottajille. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin viimeistään 10.11. Tästä 

14 11, 2016

Sirpa Kuusisto-Niemen väitöskirja Tiedon hallinta sosiaalihuollossa-tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana

Tekijä | marraskuu 14, 2016|Yleinen|0 Comments

Sirpa Kuusisto-Niemen väitöskirja ’Tiedon hallinta sosiaalihuollossa – tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana’ on julkaistu sähköisenä  http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2279-3/. Kirjaa voidaan pitää uuden tieteenalan, sosiaalihuollon tiedonhallinnan, määrittelynä ja perusteoksena.

11 11, 2016

Liitutaululla kerrotaan Turun pilotin hyödyistä sosiaalihuollon ammattilaiselle

Tekijä | marraskuu 11, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Kansa-koulu-hankkeen Liitutaulu-blogissa projektipäällikkö Saija Siivonen kertoo Turun lastensuojelun asiakasasiakirjarakenteiden pilotoinnin hyödyistä sosiaalihuollon ammattilaiselle.

11 11, 2016

Turussa pilotoidaan lastensuojelun asiakasasiakirjarakenteita – Miten uudistus hyödyttää sosiaalialan ammattilaista?

Tekijä | marraskuu 11, 2016|Liitutaulu|0 Comments

Turussa pilotoidaan lastensuojelun asiakasasiakirjarakenteita -Miten uudistus hyödyttää sosiaalialan ammattilaista? Turku on yksi Kansa-koulu-hankkeen pilottiorganisaatioista, jossa lastensuojelun palvelutehtävässä otetaan käyttöön uusi palvelutehtäväluokitus sekä kansallisesti määriteltyjä toimintaprosesseja ja asiakasasiakirjoja. Pilotti on käynnistynyt helmikuussa 2016 ja päättyy vuoden lopussa 2016. Muutoksella haetaan selkeyttä Projektipäällikkö Saija Siivonen kertoo, että Turussa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistyötä on tehty jo pitkään ja Kansa-koulu-hankkeen pilotiksi [...]