Nykytilan kartoituksen työkalu on Excel-taulukko, joka on tarkoitettu sosiaalihuollon organisaatioiden käyttöön. Työkalun avulla on tarkoitus selvittää, mitä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja organisaatiossa nyt laaditaan. Tiedosta on hyötyä organisaation valmistautuessa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin (sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon) liittymiseen.

Nykytilan kartoituksen työkalun täyttöohjeessa työkalun rakennetta ja sen täyttämistä kuvataan sarake sarakkeelta. Lisäksi täyttöohjeessa on kuvattu työkalun ja sillä kerättävien tietojen  käyttötarkoituksia.

Työkalu (Excel-taulukko) ja sen täyttöohje on laadittu Kansa-koulu-hankkeessa yhteistyössä hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottiorganisaatioiden kanssa. Pilottiorganisaatiot ovat testanneet työkalua ja sitä on kehitetty edelleen pilottien kokemukset sekä valtakunnalliset määritykset ja luokitukset huomioiden.

Työkalu ja sen täyttöohje löytyvät Kansa-koulu-hankkeen tietopankista.

Suorat linkit:
Työkalun versio 1.1 12.4.2017 (Excel-taulukko)
Työkalun täyttöohje (18.4.2017) (pdf-tiedosto)