Nykytilan kartoituksen työkalu on Excel-taulukko, joka on tarkoitettu sosiaalihuollon organisaatioiden käyttöön. Työkalun avulla on tarkoitus selvittää, mitä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja organisaatiossa nyt laaditaan. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siitä, missä tietojärjestelmissä sosiaalihuollon asiakastietoja käsitellään ja säilytetään. Kerätyistä tiedoista on hyötyä sosiaalihuollon organisaation valmistautuessa Kanta-palveluihin (Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon) liittymiseen.

Tutustu nykytilan kartoituksen työkalun täyttöohjeeseen ennen kuin aloitat työkalun täyttämisen. Täyttöohjeessa työkalun rakennetta ja sen täyttämistä kuvataan sarake sarakkeelta. Lisäksi täyttöohjeessa on kuvattu työkalun ja sillä kerättävien tietojen käyttötarkoituksia.

Työkalu (Excel-taulukko) ja sen täyttöohje laadittiin Kansa-koulu-hankkeessa yhteistyössä hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottiorganisaatioiden kanssa. Pilottiorganisaatiot testasivat työkalua, minkä jälkeen sitä kehitettiin edelleen pilottien kokemukset sekä valtakunnalliset määritykset ja luokitukset huomioiden. Työkalua on jatkokehitetty ja ylläpidetty Kansa-koulu II -hankkeessa. Lisäksi sosiaalihuollon organisaatioita on tuettu työkalun käytössä muun muassa järjestämällä etäyhteydellä toteutettavia nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunteja. Työkalun jatkokehitys ja käytön tuki päättyvät Kansa-koulu II -hankkeen päättyessä 31.12.2019.

Työkalu ja sen täyttöohje löytyvät Kansa-koulu II -hankkeen tietopankista.

Suorat linkit:
Työkalun versio 3.2 11.12.2019 (Excel-taulukko)
Työkalun täyttöohje v3.2 (17.12.2019) (pdf-tiedosto)

Huom. Nykytilan kartoituksen työkalun versiota 3.0 on esitelty mm. Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiseminaarissa 2.4.2019. Tilaisuudesta on katsottavissa videotallenne. Työkalun esittely alkaa tallenteen kohdassa 2:08:10. Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiseminaarin esitysmateriaalit ja videotallenne löytyvät Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivulta ’Tapahtumien materiaalit’ http://koskeverkko.fi/tapahtumien-materiaalit/.

Uusin työkalua koskeva esitysmateriaali löytyy Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilta. Materiaaliin kannattaa tutustua, sillä siinä on sellaista uutta tietoa, jota työkalun täyttöohjeeseen ei ole ennätetty päivittää. Työkalua on esitelty 15.5.2019 tilaisuudessa ’Yhdessä kohti sosiaalihuollon Kanta-palveluita – Varsinais-Suomen Kanta-käyttöönottojen seminaari. Tilaisuuden materiaalit Vasson sivulla http://www.vasso.fi/tapahtumat-ja-ajankohtaista/tapahtuma/yhdessa-kohti-sosiaalihuollon-kanta-palveluita-varsinais-suomen-kanta-kayttoonottojen-seminaari/ .

Nykytilan kartoituksen työkalun käytöstä saa lisätietoja myös Kansa-koulu-hankkeen kevään 2017 aluekierroksen ’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille’ tilaisuuksien videotallenteista esityksestä ’Toiminta- ja tietomääritysten pilottien käyttämät työkalut’.