Nykytilan kartoituksen työkalu on Excel-taulukko, joka on tarkoitettu sosiaalihuollon organisaatioiden käyttöön. Työkalun avulla on tarkoitus selvittää, mitä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja organisaatiossa nyt laaditaan. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva siitä, missä tietojärjestelmissä sosiaalihuollon asiakastietoja käsitellään ja säilytetään. Kerätyistä tiedoista on hyötyä sosiaalihuollon organisaation valmistautuessa Kanta-palveluihin (Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon) liittymiseen.

Nykytilan kartoituksen työkalun täyttöohjeessa työkalun rakennetta ja sen täyttämistä kuvataan sarake sarakkeelta. Lisäksi täyttöohjeessa on kuvattu työkalun ja sillä kerättävien tietojen käyttötarkoituksia.

Työkalu (Excel-taulukko) ja sen täyttöohje laadittiin Kansa-koulu-hankkeessa yhteistyössä hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottiorganisaatioiden kanssa. Pilottiorganisaatiot testasivat työkalua, minkä jälkeen sitä kehitettiin edelleen pilottien kokemukset sekä valtakunnalliset määritykset ja luokitukset huomioiden. Työkalua jatkokehitetään ja ylläpidetään Kansa-koulu II -hankkeessa. Lisäksi sosiaalihuollon organisaatioita tuetaan työkalun käytössä muun muassa järjestämällä etäyhteydellä toteutettavia nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunteja.

Työkalu ja sen täyttöohje löytyvät Kansa-koulu II -hankkeen tietopankista.

Suorat linkit:
Työkalun versio 3.1 4.12.2019 (Excel-taulukko)
Työkalun täyttöohje v3.0 (13.2.2019) (pdf-tiedosto)

Nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunnit (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

Teppo Taskinen
Teppo TaskinenAsiantuntija, FM, tradenomi
Kansa-koulu II -hanke
c/o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Tulliportinkatu 34 A 2.krs
70100 Kuopio
puh. 040 717 0314