Nykytilan kartoituksen työkalu on Excel-taulukko, joka on tarkoitettu sosiaalihuollon organisaatioiden käyttöön. Työkalun avulla on tarkoitus selvittää, mitä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja organisaatiossa nyt laaditaan. Tiedosta on hyötyä sosiaalihuollon organisaation valmistautuessa Kanta-palveluihin (Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon) liittymiseen.

Nykytilan kartoituksen työkalun täyttöohjeessa työkalun rakennetta ja sen täyttämistä kuvataan sarake sarakkeelta. Lisäksi täyttöohjeessa on kuvattu työkalun ja sillä kerättävien tietojen käyttötarkoituksia.

Työkalu (Excel-taulukko) ja sen täyttöohje laadittiin Kansa-koulu-hankkeessa yhteistyössä hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottiorganisaatioiden kanssa. Pilottiorganisaatiot testasivat työkalua, minkä jälkeen sitä kehitettiin edelleen pilottien kokemukset sekä valtakunnalliset määritykset ja luokitukset huomioiden. Työkalua jatkokehitetään ja ylläpidetään Kansa-koulu II -hankkeessa. Lisäksi sosiaalihuollon organisaatioita tuetaan työkalun käytössä muun muassa järjestämällä etäyhteydellä toteutettavia nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunteja.

Työkalu ja sen täyttöohje löytyvät Kansa-koulu II -hankkeen tietopankista.

Suorat linkit:
Työkalun versio 2.2 26.11.2018 (Excel-taulukko)
Työkalun täyttöohje v2.2 (26.11.2018) (pdf-tiedosto)

Nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunnit (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

Teppo Taskinen
Teppo TaskinenAsiantuntija, FM, tradenomi
Kansa-koulu II -hanke
c/o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Tulliportinkatu 34 A 2.krs
70100 Kuopio
puh. 040 717 0314