Monthly Archives: maaliskuu 2017

13 03, 2017

Väitös: Psykoosilääkkeitä ja fyysisiä rajoitteita käytetään runsaasti iäkkäille muistihäiriöpotilaille

Tekijä | maaliskuu 13, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Väitös: Psykoosilääkkeitä ja fyysisiä rajoitteita käytetään runsaasti iäkkäille muistihäiriöpotilaille

Psyykenlääkkeiden tiedetyistä haittavaikutuksista ja hoitosuosituksista huolimatta psykoosilääkkeiden käyttö on edelleen runsasta. Näin toteaa Marja Kuronen väitöskirjassaan ”Iäkkäiden neuropsykiatriset oireet, psyykenlääkkeiden käyttö ja fyysiset rajoitteet - Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa”, joka tarkastettiin 10.3. Tutkimuksessa oli runsaat 2  800 vanhusta, jotka olivat ympärivuorokautisessa hoidossa Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Tutkittavien keski-ikä oli 81 vuotta. Lähes 70 prosentilla heistä oli dementialääkitys. [...]

13 03, 2017

Teknologia ja digitaalisuus tutuksi sote-palveluissa 31.3.

Tekijä | maaliskuu 13, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Teknologia ja digitaalisuus tutuksi sote-palveluissa 31.3.

Kymenlakson sote-palvelut ja I&O-hanke järjestävät seminaarin, jossa voi tutustua sote-palveluissa hyödynnettävissä oleviin teknologisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. 31.3. klo 9-15.30, Merikeskus Vellamo, Kotka Päivä tarjoaa hyvän kattauksen digiratkaisuista sote-sektorilla. Mukana alan kärkeä: esittelijöiden ständit ja tietoiskut auditoriossa (max. noin 200 henkeä) pitävät sinut digitaalisuuden kartalla. Tutustu tarkempaan ohjelmaan ja Ilmoittaudu 28.3.2017 mennessä

8 03, 2017

RyhmäRenki -sivulla osallistavan ryhmätoiminnan uutuuksia

Tekijä | maaliskuu 8, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa RyhmäRenki -sivulla osallistavan ryhmätoiminnan uutuuksia

RyhmäRenki-sivulla on ajankohtaista tietoa osallistavasta ryhmätoiminnasta, erilaisista menetelmistä ja välineistä, oppaista ja seminaareista. Erinomaista työtä tekee geronomi, graafinen suunnittelija, Media Designer -opiskelija Kirsi Alastalo. Pari nostoa uusimmasta uutiskirjeestä: Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke on julkaissut muistelukortit, joiden kautta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lähihistoriaa voidaan tuoda esiin luontevalla tavalla. Jumppaa aivojasi -harjoitekirjan tavoitteena on innostaa ikääntyneitä [...]

7 03, 2017

Yhteisöllisyys ikääntyneiden asumisessa -tilaisuus 12.4.2017 Haminassa

Tekijä | maaliskuu 7, 2017|Ajankohtaista, Ajankohtaista Yhteinen koti maalla hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Yhteisöllisyys ikääntyneiden asumisessa -tilaisuus 12.4.2017 Haminassa

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan Yhteinen koti maalla -hankkeen kick off-tilaisuuteen keskiviikkona 12.4.2017 klo 12.30-16.00, miten yhteisöllisillä ratkaisuilla voidaan tukea ikääntyneiden asumista Haminassa. Tilaisuus järjestetään seurakunnan Simeon-Salissa, osoitteessa Pikkuympyräkatu 34, Hamina. Tilaisuus on suunnattu erityisesti ikääntyville, heidän läheisilleen, ikääntyvien parissa työskenteleville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ohjelma Klo 12.30 Tervetuloa Yhteinen koti maalla –hanke, Heini Maijanen, Socom [...]

6 03, 2017

THL:n uusi turvaopas

Tekijä | maaliskuu 6, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa THL:n uusi turvaopas

THL on julkaissut turvaoppaan sosiaalihuollon toimintayksiköille ja asiakkaiden kodissa annettavia sosiaalipalveluja varten. Ohjeistuksessa käytetään sosiaali- ja  terveysministeriön  kehittämää fyysisten turvallisuusriskien hallintaan  tarkoitettua  mallia. Ohjeistus on tarkoitettu kaikille kunnallisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sosiaalihuollon tehtävissä  toimiville  sekä  sosiaalihuollon  toimintatiloja  suunnitteleville  ja  ylläpitäville  henkilöille. Tarkoituksena  on  myös  tukea  täydennyskoulutusta  ja luoda  pohja  yhtäläisten  fyysisten  riskien  hallinnan  käytänteiden  [...]

6 03, 2017

Gerontologista osaamista moninaisen vanhustyöhön!

Tekijä | maaliskuu 6, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Gerontologista osaamista moninaisen vanhustyöhön!

Hae opiskelemaan Metropolia Ammattikorkeakouluun kevään yhteishaussa 15.3. - 5.4. Metropolia Ammattikorkeakoulussa alkaa syyskuussa 2017 Vanhustyön (Ylempi AMK) -tutkinto, jonka tavoitteena on vahvistaa gerontologista osaamista, ymmärrystä moninaisesta ikääntymisestä ja moniasiantuntijuuteen perustuvaan yhteistoimintaan vanhustyössä. Tutkinto on monialainen ja hakukelpoisia ovat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet vanhustyöstä kiinnostuneet ammattilaiset. Jos olet kiinnostunut vanhustyön ammattikorkeakoulututkinnosta, Geronomi AMK -tutkinto on [...]

1 03, 2017

Järjestöt oppimisen ja osallisuuden mahdollistajina – julkaisu ilmestynyt

Tekijä | maaliskuu 1, 2017|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Järjestöt oppimisen ja osallisuuden mahdollistajina – julkaisu ilmestynyt

Saimaan ammattikorkeakoulun tuoreessa julkaisussa kuvataan opettajien, hanketyöntekijöiden ja opiskelijoiden oivalluksia ja kokemuksia järjestöyhteistyön rakentamisesta Jobi-hankkeen aikana vuosina 2015-2016. Hankkeen aikana sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja järjestöt kohtasivat mitä erinäisin tavoin harjoitteluissa, työelämäprojekteissa ja erilaisten oppimistehtävien parissa. Yhdistysten osaamista vahvistettiin työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä ja heille tarjottiin välineitä omien palvelujen ja toimintojen tuotteistamiseen. Opiskelijat toivat järjestömaailmaan raikkaita [...]