Monthly Archives: lokakuu 2017

11 10, 2017

Ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen tietopankki on nyt avattu!

Tekijä | lokakuu 11, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen tietopankki on nyt avattu!

Kymenlaaksolaisille ikäihmisille, heidän omaisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitetut nettisivut on nyt avattu, ja ne löytyvät osoitteesta www.kymenlaaksonopastin.fi Sivuilta löytyy tietoa mm. kuntakohtaisesti erilaisista palveluista, oman terveyden edistämisestä sekä etuuksista. Lisäksi sivuilta löytyy linkkejä erilaisiin testeihin ja oman terveyden arviointiin sekä tarinoita Kymenlaaksolaisten ikäihmisten elämäntilanteista ja palvelukokemuksista. Nettisivut ovat yksi osa IkäOpastin-hankkeen ohjaus- ja [...]

11 10, 2017

Hoitajien märä vähenee, heikkeneekö vanhustyön laatu?

Tekijä | lokakuu 11, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Hoitajien märä vähenee, heikkeneekö vanhustyön laatu?

Hoitajien määrä on vanhustyössä kutistunut, uutisoi Helsingin Sanomat (11.10.) Tämä ei liene kenellekään uutinen, sillä ympärivuorokautista henkilöstömitoitusta alennettiin aiemman laatusuosituksen mukaisesta nykyiseen 0,5. Sen sijaan yllätyksenä voinee uutisessa pitää seuraavia asioita: -Super-liitto arvioi hoidon laadun kärsineen, kun koulutettujen hoitajien osuuden vähenemisen myötä henkilöstömitoitus on hoitotyössä vain 0,32-0,38. Toimittaja tulkitsee, että mitoitus tarkoittaa kolmea hoidettavaa hoitajaa [...]

10 10, 2017

Kuka muistaa muistamatonta kaupunkisuunnittelussa?

Tekijä | lokakuu 10, 2017|Ajankohtaista Yhteinen koti maalla hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Kuka muistaa muistamatonta kaupunkisuunnittelussa?

Etelä-Karjalan Muisti järjesti kansainvälisenä Alzheimer-päivänä perinteisen muistiseminaarinsa, joka keräsi kokoon järjestön aktiiveja, ikääntyneiden kanssa toimivia ammattilaisia ja muistisairauden diagnoosin saaneita sekä heidän läheisiään. Vuoden teema pyrki muistuttamaan ihmisiä siitä, että jokaisen muisti on haavoittuvainen. Niillä yli 40-vuotiailla työikäisillä, joilla on haasteita muistamattomuuden kanssa, diagnosoidaan joka neljännellä jokin muistisairaus, yleensä Alzheimerin tauti. Vaikka muistiongelmat voivat yhtä [...]

5 10, 2017

Uusi teos vanhustyön johtamisen hyvistä käytännöistä ja toimivista menetelmistä

Tekijä | lokakuu 5, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Uusi teos vanhustyön johtamisen hyvistä käytännöistä ja toimivista menetelmistä

Jenni Kulmala avaa toimittamansa uuden teoksen - Parempi vanhustyö - kertomalla, kuinka lähes kaksi vuosikymmentä sitten hän näki miten vanhustyötä johdetaan hyvin ja vanhusta hoidetaan yksilöllisesti. Tämä tapahtui Pohjois-Norjassa. "Olen kuitenkin nähnyt myös sen, että tiukkojen rutiinien puute ei luo kaaosta, ei lisää kiirettä eikä aiheuta henkilökunnassa ahdistusta". Osa teoksen keinoista on ilmiselvyydessään nerokkaita: vanhustyön [...]

5 10, 2017

Tämä tapahtuma on tilaisuus, valmistuvien geronomien opinnäytetöiden esitykset 28.11.

Tekijä | lokakuu 5, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Tämä tapahtuma on tilaisuus, valmistuvien geronomien opinnäytetöiden esitykset 28.11.

Tervetuloa vanhustyön koulutusohjelmasta valmistuvien geronomien opinnäytetöiden esitystilaisuuteen Aika: 28.11.2017 klo 10.00 – 14.00 Paikka: Kouvolan Ikäasema, Hansakeskus toinen kerros Torikatu 3 45100 Kouvola Tervetuloa tutustumaan valmistuvien geronomien (AMK) opinnäytetöiden esityksiin! Tilaisuuteen voi tulla joustavasti oman aikataulun mukaisesti, opinnäytetyöt ovat esillä non-stopina ja kävijöillä on mahdollisuus keskustella suoraan opinnäytetyön tekijöiden kanssa. Opinnäytetöiden aihepiirit ja esitykset - [...]

4 10, 2017

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2017:13

Tekijä | lokakuu 4, 2017|Ajankohtaista sosiaalityön kentällä|Kommentit pois päältä artikkelissa Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2017:13

Tulevaisuuden hyvinvointityössä tarvitaan verkosto-osaajia ja kohtaamisen huippuammattilaisia. Sosiaalialan työ on nivoutumassa osaksi laajaa monialaista verkostoa. Alan ammattilaisten odotetaan jatkossa toimivan sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijoina että palvelurakenteiden kehittäjinä. Työssä tarvitaan taitoja ja keinoja, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia ja tuotetaan turvallisuutta luovia yhteiskunnallisia rakenteita. Näin toteaa raportissaan sosiaalialan tulevia osaamistarpeita ennakoinut työryhmä. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan [...]

4 10, 2017

Työn uusjako

Tekijä | lokakuu 4, 2017|Ajankohtaista sosiaalityön kentällä|Kommentit pois päältä artikkelissa Työn uusjako

Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa. Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 66/2017 ( Selostusta)Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjako on eriytynyttä ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen edellyttää työn uudelleenjakoa. Uudessa työjaossa tavoitteena tulee olla kaikkien sote-ammattiryhmien osaamisen maksimointi osana hoidon ja palvelun toteuttamista. Tutkimushankkeessa toteutettiin kaksi laajaa kirjallisuuskatsausta, dokumenttianalyysi, empiirinen kysely, asiantuntijahaastattelu sekä rekisteritutkimus. [...]

3 10, 2017

Vuoden vanhustekopalkinto Raumalle

Tekijä | lokakuu 3, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Vuoden vanhustekopalkinto Raumalle

Vuoden vanhusteko –palkinnon (5000€) pokkasi tänä vuonna Rauman kaupungin vanhuspalvelujen hanke nimeltä Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille - Rauman kaupungin kylähanke. Hankkeen tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja ihmisten lähialueilla tapahtuvaa toimintaa kotona asumisen edistämiseksi. Ote hankkeen loppuraportista: ”Vanhoja kaverisuhteita vahvistettiin ja ainakin 87 kyläläistä on palautteen mukaan saanut uuden kaverin”. Hankkeessa juurrutettiin toiminta 13 kylään, joissa toimintaa [...]

2 10, 2017

Tulevaisuuden asuminen Luumäellä – kysely kuntalaisille

Tekijä | lokakuu 2, 2017|Ajankohtaista, Ajankohtaista Yhteinen koti maalla hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Tulevaisuuden asuminen Luumäellä – kysely kuntalaisille

Luumäellä ollaan kaavoittamassa uusia eri ikäisten asukkaiden asutusalueita ja alueiden suunnittelussa halutaan kuulla kuntalaisten ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden asumisesta. Näitä ajatuksia Luumäki on lähtenyt selvittämään kaikille avoimen kyselyn muodossa. Kunta selvittää yhdessä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Yhteinen koti maalla –hankkeen kanssa asukkaiden toiveita ja tarpeita tulevien asuinalueiden suhteen. Vastauksia kerätään kaikilta asukkailta sähköisellä kyselylomakkeella [...]

2 10, 2017

Socomin tiedote 2/2017 on ilmestynyt!

Tekijä | lokakuu 2, 2017|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Socomin tiedote 2/2017 on ilmestynyt!

  Socomin tiedote 2/2017 on ilmestynyt, voit avata sen tästä linkistä.