Socomin uusi toimitusjohtaja valittu
Sanna-Riitta Junnonen, YTM on valittu Socomin uudeksi toimitusjohtajaksi. Sanna-Riitta on vahva sosiaalialan osaaja ja hänellä on 12 vuoden kokemus Kouvolan kaupungin lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen johtotehtävistä. Sanna-Riitta siirtyy Socomille Kymsoten lasten, nuorten ja perheiden varhaisen palvelupäällikön tehtävistä. Lisäksi hän toimii hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenenä lastensuojeluasioissa ja on jatko-opiskelijana Itä-Suomen yliopistossa. Toimitusjohtajan kapula vaihtuu 1.8.2019 alkaen, kun nykyinen toimitusjohtaja Leena Kaljunen jää eläkkeelle. ”Minusta on hienoa lähteä luotsaamaan Socomia, vahvaa asiantuntijaorganisaatiota. Odotan innolla tulevaa ja yhteisiä askeleita”, Junnonen toteaa

VALO -hanke
VALO-hankkeen tavoitteena on löytää keinoja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lapsiperheiden osalta pyritään perheen omien voimavarojen tunnistamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja näiden avulla hyvän kehän käynnistämiseen perheen elämässä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hyvinvointimittaria, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista lapsiperheiden tarpeiden tunnistamisessa sekä kokeillaan taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä lapsiperheiden kanssa. Palvelumuotoilun avulla tehdään näkyväksi kohderyhmänä olevien lapsiperheiden tarpeita ja palvelupolkuja.

VALO on kansainvälinen hanke, jossa tehdään yhteistyötä bulgarialaisen EDOR- sekä belgialaisen EVA-hankkeiden kanssa. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk. Hankeaika 1.10.2018-31.10.2020. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hankekumppaneina ovat Kotkan, Haminan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat sekä Eksote.
 
Minun unelmia -lasten sarjakuvapaja
Minun unelmia -lasten sarjakuvapaja järjestetään keskiviikkona 17.4. kello 15-18 Haminan kirjaston Kasper-salissa. Perheet ovat tervetulleita maksuttomaan työpajaan oman aikataulun mukaan. Kaikki sarjakuvapajan tarvikkeet löytyvät paikan päältä ja tilaisuudessa on mehutarjoilu. Pajassa voi kokeilla sarjakuvan tekemistä ammattitaiteilijoiden ohjauksessa ja samalla osallistua valtakunnalliseen lasten sarjakuvakilpailuun. VALO-hanke järjestää sarjakuvapajan yhteistyössä Haminan kulttuuripalveluiden kanssa. Lisätietoja sarjakuvapajasta Xamkin projektipäällikkö Tanja Mäkelältä tanja.makela@xamk.fi.

Tilaisuuden esite
Lue lisää Valo -hankkeesta Socomin sivuillta
Bridging -hanke
Bridging -hankkeessa etsitään kansainvälisessä yhteistyössä malleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen voimavaralähtöisellä tavalla.

Asiakkaita osallistetaan esimerkiksi järjestämällä työpajoja, joissa tarkastellaan käyttäjälähtöisesti kansalaisuuden, osallisuuden ja itsenäisen elämän toteutumista Kykyviisarin osa-alueiden ja yksilökeskeisen elämänsuunnittelun kautta. Niiden pohjalta kehitetään työkalu, jonka avulla tehdään näkyväksi henkilön vahvuuksia, voimavaroja ja kehittämistarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa henkilön hyvä, mahdollisimman itsenäinen elämä.

Yleistä yhteiskunnallista näkyvyyttä lisätään ylläpitämällä kansallista ja kansainvälistä keskustelua. Kaikista toimintakeskuksista on hankkeen aikana tarkoitus tehdä esittelyvideot niiden näkyvyyden lisäämiseksi ja toiminnan esittelemiseksi.

Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujärjestelmiä tarkastellaan hyviä käytäntöjä vaihtaen. Kansainväliset kumppanit ovat Belgiasta, Groep Maatverk ja Emino

Hankkeen osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, jolla on kaksi projektityöntekijää. Hanke toteutetaan Kymsoten toimintayksiköissä ja sen toiminta-aika on 1.1.2019 - 31.12.2020.
 
Lue lisää Bridging -hankkeesta Socomin sivuilta
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa