Terveiset Socomista vuoteen 2020

Socom on Kaakkois-Suomen sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis- ja yhteistyöverkoston Kaakkois-Suomen kuntien, kuntayhtymien sekä alan koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kolmannen sektorin ja alan yrittäjien kanssa.  Tarkoituksena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisen integraation ja uusiutuvan kehittämisen sekä sosiaalialan asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistaminen. 

Visiomme vuodelle 2020 on olla kasvava ja vaikuttava sosiaalialan kehittäjä. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n palveluksessa on vuoden 2020 alussa 18 työntekijää. Socomin henkilöstöllä on laaja-alainen sosiaalialan osaaminen.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen rahoitus muodostuu valtionavustuksesta, palveluiden ja hankkeiden rahoituksesta. Valtionavustus muodostaa 12 % Socomin kokonaisbudjetista, palvelutuotanto 53 % ja hankkeet 35 %. 

Kehittämistyö

VALO - Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen
BRIDGING - Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet
ESKO - Kohti tasa-arvoisempaa työelämää
HELMI - Hyvää elämää ikääntyneenä
TATU 2 - Tarvittavaa tukea pienille sotealan yrityksille
AATOS - ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

Palvelutoiminta

Henkilökohtaisen avun koordinaatio HENKKA
Sosiaaliasiamiehen palvelut
Potilasasiamiehen palvelut
Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Toivon vuodelle 2020 hyvää yhteistyötä, paljon keskustelua ja sosiaalialan asiantuntijuuden lisääntymistä alueellamme.

Yhteistyöterveisin

Sanna-Riitta Junnonen

Toimitusjohtaja

 

SOCOM TEKEE STM:lle SELVITYKSEN SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTOIMINNASTA

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt teettää selvityksen sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Selvitys tehdään ajanjaksolla 1.1-31.3.2020 ja selvityksen tekijänä toimii Socom ja selvityshenkilönä Socomilla sosiaali- ja potilasasiamiehenä työskentelevä Tuomas Kumpula.

Selvitys asiamiestoiminnasta pohjautuu Marinin hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallituksen yhtenä tavoitteena on sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan kehittäminen. Näiden tehtävien kehittäminen tukee myös jo valmisteilla olevaa potilas- ja asiakasturvallisuuden strategiaa, sekä toisaalta hallitusohjelman tavoitetta omavalvonnan ja yleisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan kehittämisestä.

Socomilla on pitkä historia asiamiestoiminnan tuottamisesta ja tätä nykyä Socomilla työskentelee neljä päätoimista sosiaali- ja potilasasiamiestä. Socomin voidaankin sanoa olevan edelläkävijä asiamiestoiminnan kehittämisessä, mikä on luontevaa osaamiskeskuksen toiminta-ajatusta ajatellen. Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta on osa kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen oikeusturvarakennetta ja toiminnan laatuun on näin ollen syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota. Nyt tehtävän selvityksen tarkoituksena on tuottaa näkemys asiamiestoiminnan nykytilasta, ja esittää ehdotukset toiminnan järjestämiseksi, erityisesti tulevien sote-rakenteiden sekä asiamiestoiminnan laadun turvaamisen näkökulmista. 

Yhteyshenkilö Tuomas Kumpula, puh: 040 775 1316

Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää -hanke on päättymässä

Hankkeessa on kohdattu yli 100 nuorta miestä, jotka tällä hetkellä ovat vailla koulu- tai työpaikkaa. Hankkeen työhönvalmentajat ohjasivat ja haastattelivat nuoria hyvinvointimittaria käyttäen. Nyt onkin aika koota yhteen se, mitä on tehty ja mitä näiden tietojen perusteella tulisi tehdä nuorten työllisyyden parantamiseksi.  Yhteenveto esitellään loppuseminaarissa, joka järjestetään Lappeenrannassa Kehruuhuoneella 19.2.2020 kello 12:00-15:00. Tilaisuuden päätteeksi on mahdollista jäädä vielä yhdessä keskustelemaan asiantuntijapuheenvuorojen ja hankkeen tulosten pohjalta heränneistä ajatuksista. Ilmoittautuminen 12.2. mennessä tästä linkistä.

Loppuseminaarissa asiantuntijoina ovat aikuisväestön hyvinvointimittaria kehittänyt Petteri Paasio ja Vamos-säätiössä yksikönjohtajana toimiva Leena Mannonen. Petteri puhuu mukaansatempaavasti aikuissosiaalityön prosessista ja hyvinvointimittarista. Hankkeen tuloksia esittelee projektipäällikkö Maina Seppälä. Hankkeessa on hyvinvointimittaria käyttäen kohdattu yli sata nuorta ja heidän vastauksistaan on koottu analyysi, jossa tarkastellaan etelä-karjalalaisten nuorten elämänlaatua, hyvinvointia sekä niitä seikkoja, jotka heikentävät jaksamista ja osallisuutta. Tilaisuuden päättää Leena Mannonen. Leenan puheenvuorossa tarkastellaan nuorten yhteiskunnallista asemaa ja osallisuutta ja niitä konkreettisia tekoja, joita työllisyyden kanssa työskentelevät voivat tehdä auttaakseen nuoria takaisia työelämän tai opintojen pariin.

Lämpimästi tervetuloa loppuseminaariin!

Maina Seppälä, projektipäällikkö

Hanketta ovat toteuttaneet Socom, Laptuote-säätiö ja Saimaan Virta ry yhdessä. Hankeaikaa on ollut 18 kuukautta vuosina 2018-2020. Hanketta on rahoittaneet Eksote ja Euroopan sosiaalirahasto. ESR-rahoituksen myöntäjänä toimii Hämeen ELY-keskus. 

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa kehitetään etsivän vanhustyön tapoja

Maaseutualueilla asuvien ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen etsitään parhaillaan ratkaisuja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään kuudella pilotointialueella etsivän vanhustyön toimintatapoja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Alueilla kartoitetaan kohtaamispaikat ja toiminta sekä järjestetään vanhusten toiveiden pohjalta uutta toimintaa. Yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä ohjataan heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin. Alueilla sovitaan toimijaverkoston tavoista tehdä suunnitelmallista ja järjestelmällistä yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lue lisää hankkeesta täältä

Savitaipaleen ja Rautjärven kylillä kohdataan ikäihmisiä

Kevään 2020 aikana jalkaudutaan ikäihmisten pariin Savitaipaleen ja Rautjärven kylillä. Hyvä ikääntyminen -kyläpäivissä saa tietoa ikäihmisille suunnatusta harrastustoiminnasta oman kunnan alueelta sekä ohjausta ja neuvontaa palveluista.  Ikäihmisten kokemustietoa tarvitaan hyvinvointityön suunnitteluun ja sen pohjalta voidaan käynnistää kylillä toimintaa, joka tukee ikäihmisten arkea parhaiten. Idea kyläpäivistä sai alkunsa, kun huomattiin, kuinka heikosti ikäihmiset tietävät heille suunnatusta toiminnasta ja palveluista. Hankkeessa tiivistetään ikäihmisten parissa toimivien tahojen yhteistyötä ja toistensa toiminnan tietämystä. 

Kyläkierrokset järjestetään yhteistyössä kuntatoimijoiden, vanhusneuvostojen, seurakunnan, Eksoten ja paikallisyhdistysten kanssa. Myös ikäihmisille palveluita tarjoavia yrittäjät ovat tervetulleita mukaan. 

Tiedonvaihdon lisäksi keskiössä on myös kyläläisten yhdessäolo leppoisissa tunnelmissa lounaan tai päiväkahvien merkeissä. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille kiinnostuneille avoimia.

Savitaipaleen kyläkierroksen aikataulu:

• Ma 27.1. klo 11-14 Välijoen Nuorisoseurantalo Männistö (Männistöntie 10, 54750 Välijoki)

• Ma 10.2. klo 11-14 Pettilän kyläkeskus (Kuivasensaarentie 1196, 54950 Pettilä)

• Ti 18.2. klo 13-15 Hyrkkälän Erämiesten maja (entinen koulu) (Taipalsaarentie 529, 54800 Savitaipale)

• Pe 6.3. klo 12-15 Toimintakeskus Suvanto (Peltoinlahdentie 15, 54800 Savitaipale)

• Ke 22.4. klo 13-15 Taipaleen yhteinen pöytä Heituinlahden nuorisoseurantalolla (Tuohikotintie 1266, 54770 Heituinlahti)

 Rautjärven kyläkierroksen aikataulu:

• Ti 28.1. klo 11-14 Pitkäjärven Toimintakeskus In-Ka (Pienseläntie 21, 56800 Simpele)

• Ti 4.2. klo 13-15 Silamuskoti, Änkilä (Änkiläntie 153, 56800 Simpele)

• Ti 11.2. klo 11-14 Miettilän nuorisoseurantalo (Vilkontie 13, 56710 Miettilä)

• Ma 17.2. klo 13-15 Rautjärven kunnantalo valtuustosali, (Simpeleentie 12, 56800 Simpele)

• Ke 4.3. klo 13-15 Rautjärven aseman koulu (Urheilijankatu 9, 56610 Rautjärvi)

Kymenlaakso

Pohjois-Kymenlaaksossa Jaalan alueella toteutetaan kyselyä ikäihmisten ajatuksista kotiin tuotavien palveluiden (esim. siivous, jalkahoito, kauppapalvelu) käytöstä. Kyselyn avulla on tarkoitus käynnistää asukkaiden kiinnostuksen ja tarpeiden pohjalta palvelurinkikokeiluja hyvinvointipalvelujen palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja maaseutualueille, miten kotiin tuotavia palveluita voisi hankkia edullisemmin, ettei palveluiden matkakuluista tulisi niin suuria.

Etelä-Kymenlaakson osalta lähdemme yhdessä Kymsoten varhaisen tuen palveluiden sekä asiakas- ja palveluohjaajien kanssa suunnittelemaan Haminan seudulle etsivän ja löytävän vanhustyön menetelmiä, joita voidaan toteuttaa yhteistyössä erilaisista toimijoista koostuvan verkoston kanssa.

Lisätietoja:
Heini Maijanen, puh. 0505954246, heini.maijanen@socom.fi
Jenna Paajanen, puh. 0503234852, jenna.paajanen@socom.fi

Tervehdys henkilökohtaisen avun keskus Henkasta!

Alkuvuodesta 2020 Henkka on mukana erilaisissa rekrytointitapahtumissa Lappeenrannassa, Imatralla, Kouvolassa ja Haminassa. Helmikuussa astuu voimaan uusi henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus (Heta-tes). Henkka järjestää maaliskuussa koulutuksia uudesta työehtosopimuksesta niin henkilökohtaisille avustajille kuin heidän työnantajilleen. Lisää tietoa tapahtumasta uutiskirjeen lopussa.

Vuonna 2020 juhlimme Henkan perustamisen 10-vuotista juhlavuotta. Pyöreiden vuosien kunniaksi järjestämme kevätjuhlat. Kouvolassa juhlitaan Taideruukissa Pato Areenalla tiistaina 5.5.2020 klo 13 – 15 ja Lappeenrannassa Marjolassa keskiviikkona 13.5.2020 klo 13 – 15. Tiedotamme juhlista lisää lähempänä ajankohtia, mutta varaathan päivämäärät jo kalenteristasi.

Toimimme Kaakkois-Suomen alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Henkilökohtaisen avun työnantajia on alueella noin 650 ja henkilökohtaisia avustajia noin 1000. 

Henkka ohjaa ja neuvoo henkilökohtaisia avustajia sekä heidän työnantajiaan työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Järjestämme myös koulutuksia ja erilaisia tilaisuuksia henkilökohtaiseen apuun liittyen ja tiedotamme ajankohtaisista asioista. 

Teemme tiivistä yhteistyötä mm. kuntien vammaispalveluiden, alan järjestöjen ja liittojen, oppilaitosten, avustajien palkkahallintoa hoitavan tilitoimiston (SuoraTyö) sekä valtakunnallisen henkilökohtaisen avun keskusten jaoston kanssa. 

Henkalla on oma avustajainfo.fi-verkkopalvelu, jonka kautta työnantaja voi etsiä itselleen avustajaa ja vastaavasti avustaja töitä. Tapaamme kaikki avustajainfon rekisteriin tulevat avustajat. Henkassa työskentelee kaksi vakituista työntekijää ja yksi sijainen. Henkan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Seuraa Henkan toimintaa osoitteessa www.socom.fi/henkka ja www.facebook.com/socomhenkka.

TAPAHTUMIA
19.2.2020 klo 12:00-15:00, Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää –hankkeen loppuseminaari

Ohjelma​

12:00 Tervetuliaissanat, Maina Seppälä, projektipäällikkö​
12:15 Aikuissosiaalityön prosessi ja aikuisten hyvinvointimittari, Petteri Paasio, SOCCA​
13:00 Kahvi​
13:30 Esko-hankkeen tulokset, Nuorten miesten hyvinvointi ja elämänlaatu heikossa työllisyystilanteessa Etelä-Karjalassa, Maina Seppälä​
14:15 Miten auttaa nuoria takaisin työelämän tai opintojen pariin, Rohkeasti ihmisarvon puolesta, Leena Mannonen, Vamos-säätiö

ILMOITTAUTUMINEN 12.2. mennessä tästä linkistä

19.2.2020 klo 14:00-18:00, Tehdään yhdessä taideteos!

Kohtaamispaikka Luoto, Kuhatie 12-14, Taipalsaari

Kohtaamispaikka Luodossa järjestetään maksuton yhteisötaidepaja lapsiperheille. Paja järjestetään non-stop –periaatteella, eli mukaan voi tulla, kun itselle sopii. Pajan teemana on kankaanpainanta. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taiteista tai kankaanpainnasta. Tarkoituksena on tehdä yhteinen taideteos, joka jatkaa elämäänsä kohtaamispaikan pöytäliinana. Tilaisuudessa on mehu- ja kahvitarjoilu. Taidepajan ohjaa kulttuurityöryhmä Tomera. 

Taidepajan järjestävät Kohtaamispaikka Luoto ja VALO Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen –hanke. VALO-hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

3.3.-19.3.2020 Ota haltuun Heta-tes!

Henkilökohtaisen avun keskus Henkka järjestää maaliskuussa koulutuksia uudesta henkilökohtaisia avustajia koskevasta työehtosopimuksesta niin henkilökohtaisille avustajille kuin heidän työnantajilleen. Työnantajat kokoontuvat klo 13 – 15 ja avustajat klo 16 – 18.

Ti 3.3.2020 Kulttuuritalo Virta, vierashuone. Virastokatu 1, Imatra

To 5.3.2020 Pääkirjasto, Einon kammari. Kirkkokatu 24, 1.krs, Kotka

Ti 17.3.2020 Kaupungintalon valtuustosali. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

To 19.3.2020 Aikuiskoulutuskeskus TAITAJA, B-talo, neuvottelutilat 128-129. Taitajantie 2, Kouvola

ILMOITTAUTUMINEN tästä linkistä.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa