Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Socom toimii myös koronaepidemian aikana

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta jatkuu koronaepidemiasta huolimatta. Pyrimme etsimään ja löytämään sopivat virtuaaliset tavat jatkaa työtämme ja yhteistyötä. Suurin osa työntekijöistämme on siirtynyt tekemään pääsääntöisesti etätöitä, mutta se ei vaikuta Socomin toimintaan tai tarjoamiimme palveluihin olennaisesti. Socom noudattaa valtion määrittelemiä ohjeistuksia ja pyrkii työssään välttämään tällä hetkellä sosiaalisia kontakteja. 

 Kun työntekijät siirtyvät kotitoimistoihin eikä säännöllisiä kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia työtovereiden kanssa ole, on työyhteisö ja -hyvinvointi monissa organisaatioissa koetuksella ja uusien haasteiden äärellä. Olemme Socomissa päättäneet pitää työyhteisömme hyvää henkeä yllä virtuaalikahvitteluilla etäyhteyksien välityksellä pari kertaa viikossa. Otamme poikkeustilanteen vastaan haasteena, jossa opettelemme yhdessä uudenlaista toimintakulttuuria ja kokeilemme rohkeasti uutta parhaiden toimintatapojen löytämiseksi. Vahvistetaan yhdessä sosiaalista läheisyyttä!

Socomilta apua verkkokokouksen järjestämiseen

Koronaepidemian takia yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty. Tarpeita etäkokouksen tai -tapaamisen järjestämiseen siis on. Socom tarjoaa tarvittaessa apua sopivien välineiden hyödyntämisessä. Jos etäkokoustaminen kiinnostaa, ota yhteyttä kai.kortelainen@socom.fi tai puh. 044 748 5304

Uutta materiaalia lasten ja perheiden osallisuudesta

Mitä perheiden osallisuus varhaiskasvatuksessa voi olla? 

Millaisilla menetelmillä osallisuutta voidaan lisätä ja vahvistaa?

Miten osallisuus näyttäytyy lainsäädännössä?

VALO - Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hanke on julkaissut koulutusmateriaalin "Lasten ja perheiden osallisuus varhaiskasvatuksen kontekstissa". Tietopaketti on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, mutta on kaikkien muidenkin kiinnostuneiden vapaasti käytettävissä. 

Tietopaketti on koottu Prezi-esitykseen ja sen asiantuntijana toimii Katri Halme, B.Soc.Sc.

Materiaalin löydät VALO-hankkeen nettisivuilta

Työntekijöille tukea koronavirustilanteessa, kun on otettava käyttöön uudenlaisia työtapoja ja välineitä

Digitreenit: Etäpalaveri verkossa? Eri työkalut sopivat eri tarkoituksiin

Pelastakaa lapset -järjestön laatima ohjeistus videopuhelujen käyttöön asiakastyössä

Pelastakaa lapset Digisosiaalityön verkosto: Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista? -koonti jaksosta 

Hyödyllisiä linkkejä palveluista, joista voi saada apua ja tukea poikkeusoloissa:

Asiointipalvelut koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville eteläkarjalaisille on koottu Eksoten verkkosivuille

Kymsoten sivuilta löytyy tietoa Kymenlaakson asiointipalveluista 

sekä keskusteluavusta

Lastensuojelunkeskusliitto on koonnut perheille saatavissa olevaa tukea:

https://www.lskl.fi/blogi/huoltajan-selviytymisopas-koronaviruskaranteeniin-ja-kotiopetukseen/

https://www.lskl.fi/blogi/miten-sailyttaa-perhesopu-poikkeustilan-aikaan/

Vanhustyön keskusliitto on koonnut vinkkilistan ikäihmisten hyvinvointia lisäämään:

https://vtkl.fi/vinkkilista-pidetaan-huolta-ikaihmisista

Mielenterveydenkeskusliitto tarjoaa tukea verkossa ja puhelimitse:

https://www.mtkl.fi/tiedotteet/mielenterveyden-keskusliiton-verkko-ja-puhelinpalvelut/

Omaishoitajat ry. on koonnut tietoa ja tukea omaishoitajien selviytymisen tueksi:

https://omaishoitajat.fi/korona/

Järjestöillä on myös paljon palveluja verkossa:

MLL tarjoaa vanhemmille, nuorille ja lapsille tukea netissä ja puhelimitse

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piiri tarjoaa tukea perheille

Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa erilaisia chat palveluja perheiden tueksi

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa