Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Henkilökohtaisen avun keskus Henkka 10 vuotta

Henkilökohtaisen avun keskus Henkka juhlii tänä vuonna ensimmäisiä pyöreitä vuosiaan. Henkka perustettiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueelle vuonna 2010 tehtävänään ohjata ja neuvoa henkilökohtaisen avun käyttäjiä silloin, kun apu toteutetaan työnantajamallilla. Henkan asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti, rekisterissämme on tällä hetkellä koko Kaakkois-Suomen alueella noin 530 henkilökohtaisen avun työnantajaa ja noin 1120 henkilökohtaista avustajaa. Henkan tarjoamia palveluja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti yhdessä Eksoten ja Kymsoten vammaispalvelujen kanssa.

Koronapandemia on vaikuttanut myös Henkan toimintaan. Työnantaja-asiakkaamme kuuluvat lähes poikkeuksetta riskiryhmään ja henkilökohtainen apu on heille välttämättömyys myös poikkeuksellisissa oloissa. Tilanteen epävarmuus, työnantajien sekä avustajien turvallisuus, suojavarusteiden hankinta ja avustajien lomauttaminen ovat olleet näkyvimpiä teemoja yhteydenotoissa Henkkaan.  

Kuten kaikkialla, myös Henkassa olemme joutuneet perumaan suunniteltuja tapahtumia, kuten osan helmikuussa voimaan tulleen uuden työehtosopimuksen koulutuksista ja 10-vuotisjuhlaksi tarkoitetut kevätjuhlat Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Järjestämme tapahtumat kuitenkin myöhemmin, kun se on kaikille osallistujille turvallista.

Bridging -Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Bridging -hankkeessa etsitään kansainvälisessä yhteistyössä malleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen voimavaralähtöisellä tavalla. Hankkeen Facebook-sivulla julkaistaan hankkeessa tehtyjä videoita sekä muita ajankohtaisia asioita. Bridging-hankkeen belgialaiset kumppanit saapuivat Helsinkiin tutustumaan kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan tammikuussa. Haastattelimme heitä koskien kehitysvammaisten työllistämistä.

https://www.facebook.com/bridginghanke/videos/1307919516080661/

Valtionavustushanke kirjaamisosaamisen kehittämiseksi

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat jättäneet hakuun valtionavustushankkeen kirjaamisosaamisen kehittämiseksi. Kansa-koulu III Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti -hankkeen päätavoite on lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista valtakunnallisesti ja vahvistaa edellytyksiä asiakastiedon yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn. Hanke jatkaa aiempien Kansa-koulu-hankkeiden tapaan sosiaalihuollon ammattilaisten valmentamista, mutta valmennukset toteutetaan virtuaalisesti.

Kansa-koulu II -hankkeen loppuraportti, kirjaamisvalmennusmateriaali sekä muut hankkeen tuotokset ovat saatavilla hankkeen nettisivuilla vuoden 2020 loppuun asti.

Tatu II - Tarvittavaa tukea sotealanyrityksille -hanke

Korona epidemia koskettaa monella eri tavalla soteyrittäjien arkea.  Haettavana on taloudellista tukea toiminnan kehittämiseen mm. Elyltä että Business Finlandilta. Myös yksin yrittäjille on kohdennettu oma haku. Menossa on myös useita eri toimijoiden toteuttamia kehittämishankkeita, joiden kautta on mahdollista jopa ilmaiseksi saada hyödyllistä koulutusta. Hankkeen nettisivulta (ajankohtaista) löytyy linkkejä, joista löytyy kootusti lisätietoa www.socom.fi/tatu-hanke  

Koronan aiheuttamat poikkeusolot on myös lisännyt yhteistyön tarvetta yksityisten sotetoimijoiden ja KymSoten ja Eksoten välillä. Tatu II –hanke tarjoaa sujuvan vuoropuhelukanavan toimijoiden välille. Nyt on aika panostaa tulevaan ja etsiä uusia mahdollisuuksia yhdessä vaikkapa etäpalveluita kehittämällä. Tatu II –hanke auttaa ideoimaan ja löytämään ratkaisuja tulevaan.  

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa