Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Lakiesitys sosiaalityön valtion tutkimusrahoituksesta hyväksyttiin eduskunnassa tiistaina 26.5.2020 (Hallituksen esitys 5 /2020)

Hallituksen 5/2020 esityksessä ehdotetiin muutettavaksi sosiaalihuoltolakia.  

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoittaminen valtion varoista. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi myöntää vuosittain rahoitusta tutkimushankkeille, joiden arvioidaan sopivan yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa. Painoalueet ja tavoitteet valmisteltaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa arviointiryhmässä, joka myös seuraisi hankkeiden toteutumista. 

Esitys toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjauksia, joiden mukaan voimavarat sosiaalialan tutkimukseen sekä kehittämiseen turvataan pitkäjänteisesti, rakennetaan Suomeen sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenne ja luodaan erillinen sosiaalityön tutkimusta ja sen osaamisen vahvistamista tukeva valtion rahoitus. 

Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2020 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian 2020.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_5+2020.aspx

Hyvä ikääntyminen -kyläkierroksilla kohdattiin 290 ikäihmistä

Helmi Hyvä elämää ikääntyneenä -hanke järjesti Rautjärvellä ja Savitaipaleella kaikille avoimet Hyvä ikääntyminen -kyläkierrokset tammi-maaliskuussa. Kyläkierroksilla vietiin tietoa ikääntyneiden palveluista ja toiminnasta maaseudulla asuvien ikäihmisten luo ja ohjattiin palveluihin matalalla kynnyksellä. Tilaisuuksissa varttuneempaa väkeä oli tapaamassa Eksoten, kunnan ja seurakunnan työntekijöitä sekä yhdistystoimijoita ja palveluyrittäjiä. Lisäksi kuunneltiin kylien asukkaiden toiveita ja tarpeita, mikä tukisi heidän hyvinvointiansa ja poistaisi yksinäisyyden kokemuksia parhaiten. Tiedonvaihdon lisäksi keskiössä oli myös kyläläisten yhdessäolo leppoisissa tunnelmissa lounaan tai päiväkahvien merkeissä. Myös LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden erilaiset hyvinvointituokiot toivat tilaisuuksiin tärkeän lisän. Kyläkierrosten aikana kohdattiin yhteensä 290 ikäihmistä.

Kyläkierroksilla oli monta tärkeää merkitystä. 

1. Etsivän vanhustyön ja palveluohjauksen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää on, että ikäihmisten kannalta keskeiset toimijat tutustuivat toisiinsa ja kuulivat toistensa keskeisistä palveluista ja tarjonnasta. Onnistuimme siinä, että saimme vietyä tietoa varsin laajalle joukolle ikäihmisiä ja pääsimme vaihtamaan ajatuksia puolin ja toisin.

2. Kasvokkaisen kohtaamisen ja jalkautuvan työn merkitys näkyi kyläkierrosten jälkeen esimerkiksi Rautjärvellä yhteydenottojen lisääntymisessä Eksoten palveluohjaajaan ja seurakunnan diakoniin. 

3. Oli myös hienoa huomata, kuinka pienellä tuella voidaan herättää eloon ihmisten omaehtoista toimintaa. Useammalla kylällä seniorit aktivoituivat myös itse organisoimaan toimintaa ikäihmisille. Tästä esimerkkinä ”Miettilän juttupiiri” Rautjärvellä. 

Koronavirustilanteen vuoksi kyläkierroksilta heränneitä konkreettisia suunnitelmia ei päästy vielä kevään aikana käynnistämään, mutta tilanteen niin salliessa syksyllä Rautjärvellä sekä Savitaipaleella pilotoidaan ylisukupolvista kyläkahvilatoimintaa yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Rautjärvelle suunnitellaan parhaillaan vertaisohjaajavalmennusta ikäihmisten ryhmille ja Savitaipaleella ideoidaan perinteisen syksyn hyvinvointiviikon jalkautumista myös kyliin. Näistä lisätietoa syksyllä. 

Hyvä ikääntyminen -kyläkierroksen raportteihin pääset tutustumaan tarkemmin hankkeen tietopankista.

Helmi-hanke valmentaa ikäihmisten puhelinrinkien vetäjiä

Helmi-hankkeessa vastataan koronahaasteeseen valmentamalla ikäihmisten parissa toimivia tahoja sekä vapaaehtoisia ryhmäpuheluiden vetäjäksi. Vaikka kasvokkainen toiminta on tauolla, voivat erilaiset harrasteryhmät, seniorikerhot, kesätorin porinaporukat ja ystävien juttupiirit kohdata puhelinrinkinä. Toimintaan on kaikkien helppo osallistua; tarvitaan vain puhelin, mukava asento ja avoin mieli. Ja mikä parasta, osallistuminen on ekologista edullista ja mahdollista välimatkoista riippumatta. 

Erilaiset ryhmäpuhelut ovat osoittautuneet eri puolella Suomea hyvin toimivaksi menetelmäksi yksinäisten ikäihmisten yhteen kokoamisessa. Toiminnasta hyötyvät erityisesti ne ikäihmiset, jotka eivät osaa tai halua käyttää virtuaalityökaluja. Ryhmäpuheluun voi osallistua myös ihan tavallisella lankapuhelimella. Vapaaehtoisen näkökulmasta tämän vaivattomampaa hyvän tekemistä ei olekaan. Ryhmäpuhelun voi soittaa vaikka omalta kotisohvalta ja samalla pääsee itsekin rupattelemaan iloisista asioista.

Järjestämme valmennusta puhelinrinkitoiminnasta hankkeen pilotointialueilla:

• Savitaipaleella ma 15.6. klo 10.30-11.30 , Hakamäen katsomossa (Paimensaarentie 10, Savitaipale)

• Jaalassa keskiviikkona 5.8. klo 10-12 Liikasenmäellä (Jaalantie 75) yhteistyössä Lions Club Jaalan kanssa. 

Sään salliessa olemme pihalla, huonolla säällä sisällä turvavälit huomioiden. Valmennukset ovat maksuttomia ja kaikille kiinnostuneille avoimia.

Valmennukseen kannattaa tulla vaikka kuulolle, osallistuminen ei vielä sido mihinkään. Valmennuksesta saa hyvät perustaidot ryhmäpuhelun toteuttamiseen ja vapaaehtoistyöhön ikääntyneiden parissa. Valmennuksen jälkeen voi koota puhelinringin omassa tuttavapiirissä, hyödyntää puhelinta ryhmänohjauksessa omassa työssä tai vapaaehtoistehtävässä tai tulla vapaaehtoiseksi HELMI-hankkeen käynnistämään luurikaveritoimintaan. Tällöin vapaaehtoista autetaan sopivan ikäihmisistä koostuvan porukan kokoamisessa ja alkuun pääsemisessä. Mukaan lähteville vapaaehtoisille ei aiheudu toiminnasta puhelinkuluja ja tarjolla on tukea, vertaistapaamisia, koulutusta ja virkistystä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Heini Maijanen, p. 050 595 4246, heini.maijanen@socom.fi 

Projektikoordinaattori, Jenna Paajanen, p. 050 323 4852, jenna.paajanen@socom.fi

Kansainvälistä yhteiskehittämistä Tool4Teen-hankkeessa

Socom on mukana kansainvälisessä Tool4Teen-hankkeessa, jossa kehitetään teinivanhempia työssään tapaavien ammattilaisten käyttöön työkalu sarjakuvan keinoin. Socomin toteutuksessa keräämme tausta-aineistoa haastattelemalla nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, sekä osallistumme työkalun käyttöohjeen yhteiskehittämiseen muiden osatoteuttajien kanssa. Uuden sarjakuvatyökalun avulla ammattilainen voi käsitellä ja ratkaista teinivanhemmuuteen liittyviä haasteita ja huolitilanteita yhdessä nuoren kanssa.

 Erasmus+-rahoitteista hanketta hallinnoi Minties Bitès (Liettua) ja osatoteuttajina toimivat Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Puola), Future in Perspective Limited (Irlanti), Willingness (Malta) sekä Socom. Hankeaika on 1.2.2020-31.1.2022.

Lapsen edunvalvoja lastensuojelu- ja rikosprosessissa koulutus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Socom järjestävät yhteistyössä seuraavan lapsen edunvalvojan koulutuksen lokakuussa Kouvolassa Xamk:n kampuksella, Paraatikenttä 7. Koulutukseen kuuluu kolme lähiopetuspäivää 8.10.2020 klo 10-16, 25.11.2020 klo 10-16, 26.11.2020 klo 9-15 sekä välitehtäviä. Koulutukseen valitulla tulee olla riittävä kokemus ja tietämys lastensuojeluprosessista. Lapsen kanssa työskentelykokemus ja ymmärrys siitä ovat välttämättömiä edunvalvojana toimiessa. Ilmoittautuminen ja lisätietoa alla olevan linkin kautta.

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/lapsen-edunvalvojan-koulutus-2/

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa