Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Socomin toimintaperiaatteet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sisätiloissa järjestämiensä yleisötilaisuuksien yhteydessä

Ohjeen tarkoitus on tukea sisätiloissa toteutettavien tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä turvallisesti. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää. Ohjeet soveltuvat tilaisuuksiin, joissa on 10-100 henkeä.

1)  Ethän tule paikalle, jos sinulla on mitään sairastumiseen liittyviä oireita tai odotat vastausta korona-testistä, vaikka olisit jo oireeton.

2)  Myös riskiryhmiin kuuluvien suositellaan välttävän joukkotilaisuuksia (perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä)

3) Valitsemme tilan siten, että voimme turvata riittävien turvavälien noudattamisen (1-2 metriä). Nyrkkisääntönä voidaan pitää puolet tilan maksimimäärästä.

4)  Jos ihmiset kokoontuvat pidemmiksi ajoiksi sisätiloihin, jossa etäisyyden pitäminen ei ole koko ajan mahdollista (esim. työpajatyöskentely, ryhmätyöt), suositellaan kasvomaskien käyttöä.

5)  Onnistuneen käsihygienian toteuttamiseksi tilaisuudessa tulee aina olla saatavilla käsihuuhdetta. 

6)  Tilojen siivouksesta vastaa tilan omistaja

Socom hakee sosiaali- ja potilasasiamiestä

Haemme sosiaali- ja potilasasiamiestä tuottamaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:n mukaisia sosiaaliasiamiespalveluja ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 11 §:n mukaisia potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle Eksotelle.

Kyseessä on vuoden määräaikainen työsuhde, joka alkaa 1.10.2020 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan Avaintyönantajien työehtosopimusta (AVAINTES). Työpaikan sijainti on Lappeenrannassa.

Lue lisää Socomin sivuilta.

Henkilömuutos Henkilökohtaisen avun keskus Henkassa.

Henna Romppanen on siirtynyt muihin tehtäviin 1.9.2020 alkaen. Hänen tilallaan on aloittanut 17.8.2020 Helena Puolakka. Helena työskentelee Socomin Lappeenrannan toimistolla (Kauppakatu 32, 2.krs.).

Henkan yhteystiedot pysyvät ennallaan, löydät ne osoitteesta http://www.socom.fi/henkka/henkan-yhteystiedot/.

Henkilökohtaista tapaamista varten kannattaa aina varata aika etukäteen.

www.socom.fi/henkka
www.avustajainfo.fi
https://www.facebook.com/socomhenkka

On aika juhlia valmistuneita sekä kuulla viimeisintä tietoa Lapset puheeksi-työstä!

VALO-hankkeen Lapset puheeksi -kouluttajakoulutuksen loppuseminaari pidetään 21.9. kello 13-15.45 etäyhteydellä.  

Varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -kouluttajia on nyt Taipalsaarella, Luumäellä sekä Ruokolahdella. Tule mukaan seminaariin kuulemaan Lapset puheeksi-työstä perheiden kanssa, menetelmän yhteydestä varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä laatuun. Samalla onnittelemme valmistuneita LP-kouluttajia. 

Ilmoittautuminen 16.9. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/3F027577636B6B6B  

Tilaisuus lähetetään webcastingina ja on avoin kaikille. Erityisesti suosittelemme osallistumista varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja esimiehille sekä Lapset puheeksi-menetelmäkoulutuksen käyneille, lapsiperheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. 

Aatos -hankkeessa selvitettiin kotihoidon asiakkaiden, heidän omaistensa sekä ikäihmisten ajatuksia teknologian käytöstä kotihoidossa - "Hyvä niitä on hyödyntää, jos niistä on hyötyä"

Socom on mukana AATOS - ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa-hankkeessa, jonka kehittämiskohteena on kotihoito ja nykyisten sekä tulevien kotihoidon työntekijöiden ammatillisen osaamisen lisääminen. Hankkeen keskiössä on myös teknologia ja digitaalisuus. Socomin roolina hankkeessa on tuoda esille kotihoidon asiakasnäkökulmaa ja tätä varten haastattelimme kotihoidon asiakkaita, heidän omaisiaan sekä ikäihmisiä, jotka eivät ole kotihoidon palveluiden piirissä. Haastatteluilla selvitimme haastateltavien ajatuksia ja kokemuksia sekä osaamistarpeita teknologisten laitteiden käytöstä arjessa, mutta myös osana kotihoitoa. 

Haastatteluilla saimme esille asiakasnäkökulmaa AATOS-hankkeessa tehtävää kehittämistyötä varten. Haastatelluista kotihoidon asiakkaista enemmistö ei käyttänyt arjessaan älypuhelinta tai tietokonetta. Heillä ei ollut näitä laitteita ja enemmistön kokemus myös oli, etteivät he enää opi tai heillä ei ole kiinnostusta opetella käyttämään teknologisia laitteita tai sähköisiä palveluita: ”se aika meni jo”. Haastatellut ikäihmiset, jotka eivät ole kotihoidon palveluiden piirissä taas pääsääntöisesti käyttivät teknologiaa arjessaan erilaisiin asioihin. Sen koettiin helpottaneen ja nopeuttaneen asioiden hoitamista sekä yhteydenpitoa. Moni heistä kuitenkin koki tarvitsevansa ajoittain apua teknologisten laitteiden kanssa. Teknologisten laitteiden termistö koettiin hankalaksi. Samoin laitteiden hankintoihin sekä käyttämiseen liittyy epävarmuutta koskien esimerkiksi laitteiden vaatimia päivityksiä, ohjelmistoja ja sovelluksia. Kaikki haastatellut ryhmät toivat esille, että laitteiden tulisi olla yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä sekä ylipäänsä iän myötä uusien laitteiden opettelu on entistä vaikeampaa. Jos kotihoidossa käytetään teknologisia laitteita, joita kotihoidon asiakas itse käyttää, ei laitteiden käyttämisen tulisi vaatia juuri mitään opettelua tai osaamista.  

Kaikki haastatellut ryhmät suhtautuivat teknologiaan pääsääntöisesti myönteisesti tai neutraalisti niin, että ne kuuluvat nykyaikaan ja siten elämään. Haasteltujen ajatuksia kotihoidossa käytettävästä hyvinvointiteknologiasta kuvaa lausahdus: ”hyvä niitä on hyödyntää, jos niistä on hyötyä”. Ne, joilla oli kokemusta kotihoidossa käytettävästä hyvinvointiteknologiasta, kuten etäyhteyden kautta tehtävistä käynneistä tai lääkeautomaatista, kokivat niiden lisänneen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Niistä on ollut apua ja ne ovat tukeneet kotona asumista. Teknologian hyödyntämistä kotihoidossa pidettiin hyvänä ja järkevänä. Kaikki kuitenkin muistuttivat, ettei teknologia korvaa ihmistä ja siksi ihmisiäkin kotihoidossa tarvitaan.  

Kehittämistyö AATOS-hankkeessa jatkuu ja lisätietoa: 

Hanna Jokimies, projektikoordinaattori, puh. 044 748 5310, hanna.jokimies@socom.fi 

Luurikaveritoiminnalla ehkäistään ikäihmisten yksinäisyyttä

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa haetaan parhaillaan vapaaehtoisia ja osallistujia puhelimitse kokoontuviin ikäihmisten keskusteluryhmiin – Luurikavereihin. Luurikaveritoiminnassa vapaaehtoinen tai työntekijä ohjaa puhelinryhmää, jossa 3-5 henkilöä rupattelee mukavista asioista. Ryhmä kokoontuu yhteisesti sovittuna aikana noin kerran viikossa. 

Erityisesti nyt korona-aikana erilaiset ryhmäpuhelut ovat osoittautuneet eri puolella Suomea hyvin toimivaksi menetelmäksi yksinäisten ikäihmisten yhteen kokoamisessa. Toiminnasta hyötyvät erityisesti ne ikäihmiset, jotka eivät osaa tai halua käyttää virtuaalityökaluja. Luurikaveritoimintaan voi osallistua myös ihan tavallisella lankapuhelimella. Vapaaehtoisen näkökulmasta tämän vaivattomampaa hyvän tekemistä ei olekaan. Ryhmäpuhelun voi soittaa vaikka omalta kotisohvalta ja samalla pääsee itsekin rupattelemaan iloisista asioista. Osallistuminen on ekologista, edullista ja mahdollista välimatkoista riippumatta.

Luurikaveritoimintaa käynnistetään Etelä-Karjalassa Lemillä ja Savitaipaleella sekä Kymenlaaksossa erityisesti Jaalan alueella. Vapaaehtoiselle tarjoamme opastusta, tukea sekä vertaistapaamisia ja virkistystä. 

Jos haluaisit toimia vapaaehtoisena vetäjänä tai tiedät jonkun, joka voisi haluta liittyä ryhmään, ole yhteydessä:

Etelä-Karjala
Heini Maijanen
puh. 050 595 4246
heini.maijanen@socom.fi

Kymenlaakso
Jenna Paajanen
puh. 050 323 4852
jenna.paajanen@socom.fi

Ilmestyneitä julkaisuja

Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä

STRESSI, HUOLI JA YKSINÄISYYS – Koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten elämään

Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelut koronakeväänä 2020 - Tuloksia kouluterveydenhuollon verkoston ja perhekeskusverkoston tiedonkeruista 

Osallistavaa aikuissosiaalityötä - Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset

Lapsi tukiperheessä. Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus lasten kokemuksista

Tapahtumia
Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen tapahtumia

Kyläkerhotoiminnan ideointi-ilta 15.9.2020 klo 17-19 Rautjärvellä 

Rautjärvellä Pitkäjärven Toimintakeskus In-Kassa käynnistyy syksyllä kaikenikäisten kyläkerhotoiminta.  Idea kyläläisten yhteisestä kohtaamisesta kahvittelun, vapaan yhdessäolon ja pienimuotoisen ohjelman merkeissä sai alkunsa Hyvä ikääntyminen -kyläpäivästä keväällä 2020. Toiveena oli matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa mahdollisimman lähellä omaa arkiympäristöä. Kyläkerhotoiminnan tarkoituksena on vahvistaa maaseudulla asuvien erityisesti ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyttä.

Tervetuloa ideoimaan kyläkerhon sisältöä ja sopivaa ajankohtaa. Ideointi-ilta on kaikille kiinnostuneille avoin. Tarjolla pullakahvit! 

Tilaisuuden järjestää Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke yhteistyössä Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys In-Kan kanssa.

 

Ikäihmisten digitukipiste Savitaipaleella 17.9.2020 klo 16-18

Savitaipaleen hyvinvointiviikolla erityisesti ikäihmisille ja heidän läheisilleen tarjotaan tukea maksuttomalla digitukipisteellä torstaina 17.9.2020 klo 16-18 Savitaipaleen kirjastossa (Keskustie 2).

Digitukisteeltä saat apua ja neuvontaa:

- juuri sinun omiin tarpeisiisi sopivan digilaitteen hankkimisessa ja sen käyttöönotossa
- erilaisten sähköisten palvelujen käytössä
- miten voit olla videoyhteydessä läheisiisi

Saat digitukipisteeltä vastauksia ja henkilökohtaista opastusta näihin ja muihin tietotekniikkaan liittyviin kysymyksiin. Digitukipiste on maksuton ja tarjolla on myös iltakahvit.

Poikkea käymään ja kysymään lisää!

Mukana: Alensio Auttaa, Digi Tane, Verkosta virtaa -opastaja Keijo Suuronen sekä Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke

Digiopastusta ja ikäihmisten palveluneuvontaa Savitaipaleella Pettilässä 18.9.2020 klo 9.30-11.30

Savitaipaleen hyvinvointiviikolla digiopastus ja Eksoten ikäihmisten palveluohjaus jalkautuvat Pettilän kylälle perjantaina 18.9.2020 klo 9.30-11.30. Paikkana Pettilän kyläkeskus osoitteessa Kuivasensaarentie 1196, Savitaipale. 

Tule kysymään mitä vain tietokoneen, tabletin tai kännykän käytöstä ja netin erilaisista palveluista. Ota myös halutessasi oma laite mukaan. 

Paikalla myös Eksoten palveluohjaaja juttelemassa ja ohjaamassa ikäihmisten palveluista. 

Lämpimästi tervetuloa poikkeamaan ja juomaan kuppi kahvia kanssamme!

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke yhteistyössä Veskansan ry:n, Eksoten ja Savitaipaleen kansalaisopiston kanssa.

Kurkistus vapaaehtoistoimintaan -tapahtuma 19.9.2020 Rautjärvellä klo 10-12

Tule tutustumaan Rautjärven alueen vapaaehtoistoiminnan paikkoihin ja järjestäviin tahoihin. Tapahtumasta saat myös hyödyllistä valmennusta vapaaehtoistoiminnan periaatteista ja todistuksen valmennuksesta.

Tapahtuma on maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin. Osallistuminen tapahtumaan ei velvoita sinua sitoutumaan mihinkään. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Mukana Eksote, Rautjärven kunta, Ruokolahden seurakunta ja yhdistyksiä (mm. SPR Rautjärven osasto, Etelä-Karjalan Muisti ry) sekä Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 16.9.2020 mennessä Heini Maijanen p. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi

Uudenlaisia palvelurinkikokeiluja etsimässä tiistaina 29.9.2020 klo 15-17

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke järjestää yhteistyössä Tatu II -hankkeen kanssa tiistaina 29.9.2020 klo 15 - 17 Jaalassa Liikasenmäellä (Jaalantie 75) tilaisuuden alueella toimiville yrittäjille sekä ikäihmisille. Tarkoituksena on yhdessä ideoida ja kehittää uusia toimintamalleja, miten ikääntyneet kyläläiset voisivat hankkia yhdessä keskitetysti yksityisten palveluntuottajien kotiin tuotavia palveluita (mm. siivouspalvelu, arjen apu yms.) niin, ettei palveluiden matkakuluista tulisi niin suuria. Tällä hetkellä palvelun hinnasta saattaa muodostua varsinkin ikäihmisille liian korkea, kun pitkien välimatkojen vuoksi palvelun hinnan lisäksi maksettavaksi koituu myös palveluntarjoajan matkakulut. Yhtenä ajatuksena esille nousi palveluringit, jossa yrittäjät yhteistyössä palvelisivat alueen asukkaita. Jatketaan yhdessä keskustelua ja ideointia.

Ilmoitathan osallistumisestasi 24.9. mennessä: Jenna Paajanen, p. 0503234852 tai jenna.paajanen@socom.fi. Lämpimästi tervetuloa!

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa