Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Socomin toimintaperiaatteet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sisätiloissa järjestämiensä yleisötilaisuuksien yhteydessä

Ohjeen tarkoitus on tukea sisätiloissa toteutettavien tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä turvallisesti. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

1)  Ethän tule paikalle, jos sinulla on mitään sairastumiseen liittyviä oireita tai odotat vastausta korona-testistä, vaikka olisit jo oireeton.

2 )  Myös riskiryhmiin kuuluvien suositellaan välttävän joukkotilaisuuksia (perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä)

3 )  Valitsemme tilan siten, että voimme turvata riittävien turvavälien noudattamisen (1-2 metriä). Nyrkkisääntönä voidaan pitää puolet tilan maksimimäärästä.

4)  Jos ihmiset kokoontuvat sisätiloihin pidemmiksi ajoiksi, kehoitetaan käyttämään maskia.

5)  Onnistuneen käsihygienian toteuttamiseksi tilaisuudessa tulee aina olla saatavilla käsihuuhdetta.

6)  Tilojen siivouksesta vastaa tilan omistaja

Henkilökohtaisen avun keskus Henkka 10 vuotta

Henkka juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi emme valitettavasti järjestä juhlatilaisuuksia. Sen sijaan välitämme juhlavuoden tuntoja Hannele Könösen runon voimin: 

täyttää henkka nyt vuosia  
pitää se yllä samanlaista kuosia  
10 vuotta takana  
eikä juhlia koronan takia  
voihan pakana  
järjestää henkka apua tarvitseville  
niin myös töitä haluaville  
moni on sieltä avun saanut  
kotonaan asumista jatkaa saa nyt  
palvelu tulee henkilökohtaiseksi  
tehdään sitä mitä tehdä olisit  
jos vielä siihen pystyisit  
pidetään koti kunnossa  
ruokaa pöydässä  
ulkoillaan säällä kuin säällä  
se on tarkoitus täällä  
leivotaan hyvää kahville  
voidaan tarjota vaik naapurille  
Hoidetaan myöskin henkistä puolta  
kun puheapua saat sä sieltä  
lomallekin on mahdollista päästä  
kun euroja ensin vähän säästä  
avustaja vois maksutta päästä mukaan  
estää sitä ei voi kukaan.  
saa omassa kodissa asustaa  
tuttuja asioita koskettaa  
saman avustajan kanssa on luotettavaa  
toivon onnea ja menestystä tulevaan  
elämää vuosiin eikä vuosia elämään.    

Hannele Könönen 19.9.2020 

Tatu II -hankkeen vinkkejä ajankohtaisista infoista Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sotealan yrittäjille sekä yhteistyökumppaneille

Korona-pandemia on vaikuttanut monella tavalla sote-, hoiva- ja terapiayritysten arkeen ja toimintaan. Etäpalveluiden ajankohtaisuus on noussut ihan uudella tavalla kiinnostavaksi kehittämisen kohteeksi. Nyt sinulla on mainio mahdollisuus tutustua aiheeseen ja katsastaa, voisiko etäpalvelut olla myös sinun juttusi. Julkinen sotesektori tuottaa jo paljon palveluita etänä, miksi et myös sinä niin tekisi? Vielä ehdit ilmoittautua mukaan kolmen session viimeiseen infoon aiheena ”Kotihoito- ja palvelukotiyritysten sähköiset palvelut”. Ratkaisuna on muodostaa yritysryhmähankkeita, joissa mukana on 3-6 sote/hoiva-alan yritystä per hanke. Hanketta koordinoi digipalveluihin erikoistunut yritys, jolloin hankkeen hallinnointi ei aiheuta lisätyötä osallistuville soteyrityksille eikä edellytä osallistuvilta mitään erityisiä digitaalisia taitoja. Digitoimijat ovat kehittäneet hyvin konkreettisella tasolla olevan palvelukonseptin kotiin palveluita tuottaville yrityksille sekä hoivakotiyrityksille. Tilaisuus pidetään Teams -yhteydellä 6.10 klo 16-17.

Ilmoittautuminen helena.puolakka@socom.fi  Linkki teamsiin lähetettään ilmoittautuneille. Tilaisuus on tarkoitettu Kymenlaakso yrittäjille.

Sosiaali- ja terveysalan toimintakenttä on isossa muutoksessa. Tarvitsemme entistä enemmän yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista. Soteuttamon tavoitteena on luoda tiivis ja avoin vuorovaikutus toimijoiden välille edistäen uudenlaisia kumppanuuksia sekä antaa ideoita oman toiminnan kehittämiseen. 8.10 klo 15-17 pidettävän tilaisuuden aiheena on ”Sotehy -palveluntuottaja, muotoile palvelusi uuteen aikaan” Tilaisuus on tarkoitettu sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa toimiville tahoille. Ilmoittautuminen 6.10.2020 mennessä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A288F42D39CBAE60

Sote-uudistus  ja muutokset toimintaympäristössä ylläpitävät entistä tiiviimpää tarvetta yksityisten palveluntuottajien ja julkisen sektorin väliseen vuoropuheluun. Etelä-Karjalassa Lappeenrannan kaupunki järjestää yhdessä Eksoten ja sidosryhmien kanssa viime syksyiseen tapaan suunnittelutalkoot sote-alan toimijoille. Tilaisuus järjestetään 29.10.2020 klo 13-16 etänä TEAMSin kautta vallitsevan tilanteen johdosta. Ilmoittautuneille lähetetään linkki lähempänä tilaisuutta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu osoitteessa https://www.suknestor.fi/ilmoittaudu/SuunnittelutalkootSoteala/ (jos linkki ei aukea, vaihda selaimeksi Chrome tai Firefox).

Aktivointityö Tatu II -hankkeessa jatkuu vuoden 2020 loppuun.  Hyvää syksyä!

Yhteystiedot
Helena Puolakka, projektipäällikkö
044 7485305
helena.puolakka@socom.fi

Ikäihmisten kyläkerhotoiminnalla lievennetään yksinäisyyttä ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä

Syksyn aikana Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa toteutetaan yhteistyössä paikallisten kylä- ja yhdistystoimijoiden kanssa ikäihmisten kyläkerhotoimintaa Rautjärvellä ja Savitaipaleella. Kyläkerhotoiminnan tarkoituksena on vahvistaa maaseudulla asuvien erityisesti ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyttä. Tarkoitus on luoda toimintamallia, jota voitaisiin levittää eri kuntiin Etelä-Karjalassa.

Idea ikääntyneiden kyläläisten yhteisistä tapaamishetkistä kahvittelun, vapaan yhdessäolon ja pienimuotoisen ohjelman merkeissä sai alkunsa keväällä 2020 järjestetyltä Hyvä ikääntyminen -kyläkierrokselta. Ikäihmisten toiveena oli matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa mahdollisimman lähellä omaa arkiympäristöä. Kokemuksena oli, että monet ikäihmisille suunnatut harrastukset, kerhot ja muu toiminta on keskittynyt kuntakeskuksiin. Vuosien saatossa vakiintuneisiin ryhmiin voi myös olla korkea kynnys osallistua. 

Kyläkerhotoiminnassa voidaan yhteistyössä seurakunnan, yhdistysten, kunnan, Eksoten ja palveluyrittäjien kanssa tuoda myös monipuolinen kattaus hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hetkiä osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan.  

Kyläkerhotoimintaa järjestetään seuraavissa kylissä

Hyrkkälä, Savitaipale: Ikäihmisten kyläkerho Hyrkkälän vanhalla koululla

-  aloituskahvit ke 7.10.2020 klo 14-16

Miettilä, Rautjärvi: Miettilän juttupiiri Kuntalassa

-   aloituskahvit ma 19.10.2020 klo 12-14

Pitkäjärvi, Rautjärvi: Pitkäjärven kyläkerho Toimintakeskus In-Kassa

-  ti 20.10.2020 klo 17-19 aiheena sydäniskuri eli defibrillaattori tutuksi ja bingon peluuta
-  ti 17.11.2020 klo 17-19 aiheena nettiyhteysasiat ja tietovisailua
-  ti 15.12.2020 klo 17-19 joulupuuro ja joululauluja

Heini Maijanen, projektipäällikkö
puh. 050 595 4246
heini.maijanen@socom.fi

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudulla kotona asuvien ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke järjesti maanantaina 28.9.2020 Elimäen seurakuntakeskuksessa Hyvä ikääntyminen Elimäellä -keskustelutilaisuuden. 

Elimäellä kartoitettiin ikäihmisten ajatuksia ja kokemuksia ennaltaehkäisevistä palveluista osana kahden Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin geronomiopiskelijan opinnäytetyötä. Selvityksen tulokset kertovat vahvasti samaa tarinaa, kuin mitä hankkeen aikana on tullut esille myös muilla maaseutumaisilla alueilla: kulkemisessa on haasteita, kuin myös tiedon löytämisessä ja sitä kautta erilaisiin toimintoihin ohjautumisessa, lisäksi kylätalkkaritoiminnalle, eli apua pieniin kodin ja pihan askareisiin, koetaan tarvetta. Elimäellä ikäihmiset kokevat myös, että alueelta puuttuvat kevyemmät palvelut. Ikäihmiset toivoisivat enemmän sitä, että heidän ajatuksiaan kuultaisiin ja näin ollen asiakaslähtöisyys toteutuisi.

Keskustelun pohjalta yhdeksi keskeisemmäksi kehittämisideaksi nousi palveluohjaajan ja hyvinvointiasematoiminnan jalkautuminen kyliin kylätaloille. Myös digitaitojen opastusta toivotaan kylätasolla. Ideoitiin myös esimerkiksi kerran vuodessa järjestettäviä yhdistysten yhteisiä ”markkinoita”, missä yhdistyksen omaa toimintaa voi tuoda esille. Tämä helpottaisi myös toimintojen yhteen kokoamista ja sitä kautta tiedottamista alueen palveluista. Puhuttiin myös siitä, että kylillä olisi ”kyläkummi”, joka lähtisi ihmisten kanssa erilaisiin tilaisuuksiin ja näin madaltaisi kynnystä osallistua. Viestintäongelmaa voitaisiin ratkaista muun muassa niin, että aktiivinen kyläläinen kokoaisi kylän toiminnat ja tapahtumat yhteen ja infoaisi niitä kyläläisille. Aktiiviset kyläläiset, "kyläkummit" voisivat myös hakea yksinäisiä ihmisiä yhteisiin kokoontumisiin.

Tiistaina 29.9.2020 järjestettiin yrityksille ja Jaalalaisille ikäihmisille tilaisuus Jaalan Liikasenmäellä yhteistyössä Tatu II -hankkeen kanssa. Tavoitteena oli yhdessä pohtia erilaisten kotiin tuotavien palvelujen tarjontaa ja saatavuutta Jaalan alueella. Maaseutualueilla julkiset palvelut karkaavat keskustaajamiin ja erityisesti ikääntyneille se tuo monenlaisia haasteita. Paikallisille yrityksille olisi kysyntää. Hoiva-alan yritykset ovat useasti pieniä ja resurssit tarjota palveluita rajalliset. Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen antavat mahdollisuuksia monipuolisempaan toimintaan. 

Tiedottaminen ja tiedon saanti koetaan hankalaksi. Pohdittiin, että yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt voisivat tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa, jotta tietoisuutta saataisiin lisättyä. Jaalassa on aktiivisia yhdistystoimijoita, varsinkin Eläkeliiton Jaalan yhdistys.

Jaalan alueella ei ole Kymsoten järjestämää hyvinvointiasemaa. Jaalaan toivottaisiin jonkinlaista kiertävää hyvinvointitoimintaa, jossa yritykset ja järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä. Esimerkkinä mainittiin Eksoten alueella toimiva Mallu -auto.

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa