Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy hakee perheterapeuttia

Haemme 50 % työajalla PERHETERAPEUTTIA määräaikaiseen työsuhteeseen Kymenlaaksoon. Perheterapeutin tehtävänä on lähteä luomaan tiimimallia Kymsoten perhekeskuksiin. Tehtävänä on fasilitointi ja systeemisen mallin luominen lapsiperheiden palveluissa. Määräaikaisuus alkaa 1.1.2021 ja kestää 30.6.2022 asti. Työ toteutetaan yhdessä Kymsoten kanssa. 

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukainen psykoterapeutin pätevyys, jolla on erityistason perheterapiakoulutus. 

Lisäksi odotamme 

- Systeemisen toimintamallin osaamista 

- Lapsi- ja perhepalvelujen parissa työskentelystä kokemusta 

- Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tiimien ohjaamiseen 

- Kehittävää työotetta 

- Kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa 

Tarjoamme 

- Monialaisen, osaavan ja innostavan työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden osallistua lasten ja perheiden työn kehittämiseen näköalapaikalta. 

- Joustavat työn tekemisen mahdollisuudet 

Lisätietoja 

Toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen puh 044 748 5300, sanna-riitta.junnonen@socom.fi 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 12.11.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen info@socom.fi 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis- ja yhteistyöverkoston Kaakkois-Suomen kuntien, kuntayhtymien sekä alan koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kolmannen sektorin ja alan yrittäjien kanssa. Toimintaamme ohjaa laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Toimipisteemme ovat Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa ja tällä hetkellä palveluksessamme on 18 työntekijää.

Aki Kaskinen on aloittanut sosiaali- ja potilasasiamiehen työt Socomissa

Sosiaali- ja potilasasiamies Tuomas Kumpulan  sijaisena toimii Aki Kaskinen 2.11.2020 -4.10.2021 välisenä aikana.

”Olen sosiaalialan moniosaaja, jolla on pitkä ja monipuolinen työkokemus kunnallisesta sosiaalityöstä yli 15 vuoden ajan. Lisäksi olen tehnyt sosiaalityötä myös Rikosseuraamusalalla ja terveydenhuollossa. Olen toiminut viimeksi ma. sosiaalialan lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa, jossa opetin sosiaalialaa monipuolisesti sosionomi-opiskelijoille.  

Pidän sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävää minulle Socomissa uutena haasteena ja todellisena näköalapaikkana sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Asiakkaiden auttaminen on ollut minulle aina mieluista. On ollut ilo palata Lappeenrantaan pitkän tauon jälkeen ja jatkaa Eksoten alueen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Tapaamisiin lähiaikoina!”

Kansa-koulu III -hanke tuo kirjaamisvalmennukset digiaikaan

Kansa-koulu III (2020–21) on valtakunnallinen Sosiaali- ja terveysministeriön valtioavustama hanke, jonka toteutuksessa ovat mukana kaikki Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskusta. Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. 

Kansa-koulu III -hanke jatkaa Kansa-koulu I ja II -hankkeiden työtä vahvistamalla edelleen sosiaalihuollon kirjaamisosaamista valtakunnallisesti. Hankkeen tavoitteena on paitsi lisätä kirjaamisasiantuntijoiden määrää valtakunnallisesti, myös vahvistaa jo valmennettujen kirjaamisasiantuntijoiden roolia ja osaamista. Hankkeessa järjestetään kirjaamisvalmennuksia sekä tuetaan kunkin osaamiskeskusalueen kirjaamisasiantuntijaverkostoja.

Hankkeessa on syksyn ajan rakennettu alkuvuodesta 2021 alkavaa Kirjaamisfoorumia, joka koostuu digitaalisesta oppimisympäristöstä ja avoimesta materiaalipankista. Uusien kirjaamisasiantuntijoiden valmennus sekä aikaisemmissa Kansa-koulu -hankkeissa valmennettujen kirjaamisvalmentajien kertausvalmennukset toteutetaan tässä Kirjaamisfoorumin digitaalisessa oppimisympäristössä. Valmennukset ovat tuettua itseopiskelua, mikä mahdollistaa valmennuksiin osallistumisen omien aikataulujen ehdoilla.

Kirjaamisfoorumin materiaalipankki taas tarjoaa välineitä, joiden avulla osallistujat voivat valmennuksen jälkeen toimia omissa organisaatioissaan kirjaamisen asiantuntijoina. Asiantuntemusta voi hyödyntää esimerkiksi arkipäivän kirjaamisongelmissa tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa.

Uuden digitaalisen lähestymistavan ansiosta valmennuksiin osallistumisesta, hyvien käytäntöjen jakamisesta ja kirjaamiseen liittyvän tiedon löytämisestä tulee helppoa ja joustavaa, sillä kaikki hoituu verkossa.

Hankkeen pilottivalmennukset alkoivat lokakuun loppupuolella ja myös alueelliset kirjaamisvalmentajien verkostotapaamiset ovat alkaneet. Pilottivalmennusten osallistujat valittiin aiemmin tänä vuonna toteutetun tarvekyselyn pohjalta ja tällä menettelyllä on tarkoitus aloittaa myös varsinaiset valmennukset tammikuussa 2021. 

Lisätietoa kirjaamisvalmennuksista:

info@kirjaamisfoorumi.fi

 

Ikäihmisten kyläkerhotoiminta Savitaipaleella ja Rautjärvellä

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa toteutetaan yhteistyössä paikallisten kylä- ja yhdistystoimijoiden kanssa ikäihmisten kyläkerhotoimintaa Rautjärvellä Pitkäjärvellä sekä Miettilässä ja Savitaipaleella Hyrkkälässä. Kyläkerhot ovat kyläläisten yhteisiä tapaamishetkiä kahvittelun, vapaan yhdessäolon ja pienimuotoisen ohjelman merkeissä. Ohjelmaa suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä kävijöiden kanssa. Kyläkerhot ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja mukaan voi tulla kun siltä tuntuu. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa maaseudulla asuvien erityisesti ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyttä. Tavoitteena on luoda toimintamallia, jota voitaisiin levittää eri kyliin muuallakin Etelä-Karjalassa.

Kyläkerhotoiminnassa voidaan yhteistyössä seurakunnan, yhdistysten, kunnan, Eksoten ja palveluyrittäjien kanssa tuoda myös monipuolinen kattaus hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hetkiä osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan.  

Kyläkerhojen seuraavat kokoontumiset

Hyrkkälä, Savitaipale: Ikäihmisten kyläkerho Hyrkkälän Erämiesten majalla (Hyrkkälän vanha koulu)

- ti 10.11.2020 klo 14-16: SPR Savitaipaleen osaston ensiapuneuvontaa, runonlausuntaa, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa

Miettilä, Rautjärvi: Miettilän juttupiiri ”Helmi Fossiilit” Kuntalassa joka toinen maanantai tuolijumpan jälkeen. Ohjelmassa kahvittelua, mukavaa yhdessäoloa, muistelua Miettilästä menneiltä vuosikymmeniltä ja kirjavinkkejä.

- ma 16.11.2020 klo 13-15

- ma 30.11.2020 klo 13-15

- ma 14.12.2020 klo 13-15

Pitkäjärvi, Rautjärvi: Pitkäjärven kyläkerho Toimintakeskus In-Kassa

- ti 17.11.2020 klo 17-19 aiheena nettiyhteysasiat ja tietovisailua

- ti 15.12.2020 klo 17-19 joulupuuro ja joululauluja

Tilaisuuksissa noudatetaan vallitsevia koronaohjeistuksia sekä noudatetaan turvavälejä. Tilaisuuksissa suositellaan kasvomaskien käyttöä ja niitä on myös tarjolla järjestäjän puolesta. Huolehditaan toisistamme ja tullaan paikalle vain terveenä.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudulla kotona asuvien ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Socomin toimintaperiaatteet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä sisätiloissa järjestämiensä yleisötilaisuuksien yhteydessä

Ohjeen tarkoitus on tukea sisätiloissa toteutettavien tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä turvallisesti. Ohjetta noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

1)  Ethän tule paikalle, jos sinulla on mitään sairastumiseen liittyviä oireita tai odotat vastausta korona-testistä, vaikka olisit jo oireeton.

2 )  Myös riskiryhmiin kuuluvien suositellaan välttävän joukkotilaisuuksia (perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä)

3 )  Valitsemme tilan siten, että voimme turvata riittävien turvavälien noudattamisen (1-2 metriä). Nyrkkisääntönä voidaan pitää puolet tilan maksimimäärästä.

4)  Jos ihmiset kokoontuvat sisätiloihin pidemmiksi ajoiksi, kehoitetaan käyttämään maskia.

5)  Onnistuneen käsihygienian toteuttamiseksi tilaisuudessa tulee aina olla saatavilla käsihuuhdetta.

6)  Tilojen siivouksesta vastaa tilan omistaja

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa