Ajankohtaista Kansa-koulu-hankkeessa

2303, 2018

Nykytilan kartoituksen työkalu ja sen täyttöohje päivitetty 23.3.2018

23.3.2018 päivitetyt nykytilan kartoituksen työkalu (versio 2.0) ja sen täyttöohje (v 2.0) korvaavat aikaisemmat, vuonna 2017 julkaistut versiot. Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöä tuetaan kyselytunneilla myös keväällä 2018. Seuraavat kyselytunnit järjestetään 6.4., 2.5. ja 6.6.

Lisää aiheista Kansa-koulu-hankkeen sivuilla:
Nykytilan kartoituksen työkalu ja sen täyttöohje
Nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunnit

1402, 2018

Kirjaamisvalmentajien valmennukset keväällä 2018 ilmoittautuminen ja toteutusaikataulu

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen suomenkielinen toteutus jatkuu kevään 2018 ajan.  Toteutusaikataulu keväälle 2018 on alla olevassa listauksessa. Näihin ryhmiin voivat osallistua julkisissa sosiaalipalveluiden yksiköissä työskentelevät sosiaalihuollon asiakastietoa kirjaavat sote-ammattilaiset. Kirjaamisvalmentajien tarve on suhteessa sosiaalihuollon asiakastietoja kirjaavaan henkilöstön määrään. Kirjaamisvalmentajia voidaan nimetä yksi 50 – 100 ammattihenkilöä kohden. Pienet organisaatiot voivat halutessaan muodostaa yhteistyöalueita.

HUOM! Yksityisten organisaatioiden kirjaamisvalmentajien valmennukset alkavat syksyllä 2018 ja niistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja Kansa-koulu-II-hankkeen aluekoordinaattoreilta.

Ryhmiin ilmoittaudutaan sähköisesti ryhmittäin alla olevista linkeistä. Ilmoittautuneiden kesken voidaan joutua tekemään karsintaa. Tällöin etusijalla ovat niiden kuntien tai kuntayhtymien edustajat, joissa ei ole kirjaamisvalmentajia tällä hetkellä. Lopulliset vahvistukset tehdään mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Toteutuspaikkakunnat ja –aikataulu sekä ilmoittautumislinkit:

  • Itä-Suomi (etäryhmä) 3.5.2018, 8.5.2018, 17.5.2018 ja 24.5.2018. Ilmoittaudu tästä linkistä 4.4.2018 mennessä.
  • Järvenpää 8.5.2018, 17.5.2018, 29.5.2018 ja 7.6.2018. Ilmoittaudu tästä linkistä 6.4.2018 mennessä.
  • Keski- ja Kaakkois-Suomi (etäryhmä) 25.4.2018, 3.5.2018, 9.5.2018 ja 18.5.2018. Ilmoittaudu tästä linkistä 6.4.2018 mennessä.
  • Pohjois-Suomi (etäryhmä) 18.4.2018, 23.4.2018, 9.5.2018 ja 15.5.2018. Ilmoittaudu tästä linkistä 29.3.2018 mennessä.
  • Tampere 18.4.2018, 25.4.2018, 16.5.2018 ja 30.5.2018. Ilmoittaudu tästä linkistä 4.4.2018 mennessä.
  • Turku 13.4.2018, 20.4.2018, 26.4.2018 ja 3.5.2018. Ilmoittaudu tästä linkistä 23.3.2018 mennessä.
2012, 2017

Pilottien hyvien käytäntöjen koonti on julkaistu

Pilottien havainnot sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen, kansallisten prosessikuvausten mukaisten prosessien ja asiakasasiakirjojen käyttöönotosta on koottu Prezi-esitykseksi, jonka suora osoite on tässä https://prezi.com/p/3yuqqc2haae-/  . Esitys löytyy myös Kansa-koulu-hankkeen pääsivun oikeasta laidasta ’Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon’ alta ’Pilottien hyvät käytännöt’.

Havainnot on luokiteltu hyötyihin, haasteisiin ja ratkaisuihin. Osa havainnoista koskee ainoastaan tiettyä pilottiorganisaation käyttämää asiakas- tai potilastietojärjestelmää, joten havaintoja on ryhmitelty myös tietojärjestelmittäin. Prezi-esitys sisältää myös arvion sosiaalihuollon valtakunnallisten luokitusten ja määritysten käyttöönottoon tarvittavasta ajasta.

2012, 2017

Kansa-koulu-hanke jatkuu

Kansa-koulu-hanke kiittää hyvästä yhteistyöstä! Jatketaan määrämuotoisen kirjaamisen parissa Kansa-koulu II -hankkeessa.

Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla –hanke on saanut rahoituksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea.

Kansa-koulu II -hanke tukee valtakunnallisesti Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) toimeenpanoa. Tämä hanke tukee Kansa-hankkeen tavoitteita tukemalla määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatioissa ja vahvistamalla alueellisesti tarvittavaa tukea. Samalla tämä hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa.

Kansa-koulu II -hankkeen kohderyhmänä jatkaa sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. Painotusta lisätään yksityisten organisaatioiden henkilöstöön. Kohderyhmä laajenee lisäksi Kansa-koulu-hanketta vahvemmin sosiaalipalvelujen esimiehiin, asiakirjahallinnon asiantuntijoihin, sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjiin sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden edustajiin.

 

3011, 2017

Kansa-koulu-hankkeen tiedoten 3/2017

Voit lukea Kansa-koulu-hankkeen tiedotteen 3/2017 tästä linkistä.

3011, 2017

Kansa-koulu projektets meddelande 3/2017

Du kan öppna Kansa-koulu-projektets meddelande 3/2017 från denna länk.