Ajankohtaista Kansa-koulu II -hankkeessa

2604, 2018

Kansa-koulu II -hankkeen tiedote 1/2018

Tiedote on suunnattu erityisesti yksityisille sosiaalipalveluntuottajille.

Voit avata tiedotteen tästä linkistä.

 

 

2303, 2018

Nykytilan kartoituksen työkalu ja sen täyttöohje päivitetty 23.3.2018

23.3.2018 päivitetyt nykytilan kartoituksen työkalu (versio 2.0) ja sen täyttöohje (v 2.0) korvaavat aikaisemmat, vuonna 2017 julkaistut versiot. Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöä tuetaan kyselytunneilla myös keväällä 2018. Seuraavat kyselytunnit järjestetään 6.4., 2.5. ja 6.6.

Lisää aiheista Kansa-koulu-hankkeen sivuilla:
Nykytilan kartoituksen työkalu ja sen täyttöohje
Nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunnit

2012, 2017

Pilottien hyvien käytäntöjen koonti on julkaistu

Pilottien havainnot sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen, kansallisten prosessikuvausten mukaisten prosessien ja asiakasasiakirjojen käyttöönotosta on koottu Prezi-esitykseksi, jonka suora osoite on tässä https://prezi.com/p/3yuqqc2haae-/  . Esitys löytyy myös Kansa-koulu-hankkeen pääsivun oikeasta laidasta ’Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon’ alta ’Pilottien hyvät käytännöt’.

Havainnot on luokiteltu hyötyihin, haasteisiin ja ratkaisuihin. Osa havainnoista koskee ainoastaan tiettyä pilottiorganisaation käyttämää asiakas- tai potilastietojärjestelmää, joten havaintoja on ryhmitelty myös tietojärjestelmittäin. Prezi-esitys sisältää myös arvion sosiaalihuollon valtakunnallisten luokitusten ja määritysten käyttöönottoon tarvittavasta ajasta.

2012, 2017

Kansa-koulu-hanke jatkuu

Kansa-koulu-hanke kiittää hyvästä yhteistyöstä! Jatketaan määrämuotoisen kirjaamisen parissa Kansa-koulu II -hankkeessa.

Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla –hanke on saanut rahoituksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea.

Kansa-koulu II -hanke tukee valtakunnallisesti Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) toimeenpanoa. Tämä hanke tukee Kansa-hankkeen tavoitteita tukemalla määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatioissa ja vahvistamalla alueellisesti tarvittavaa tukea. Samalla tämä hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa.

Kansa-koulu II -hankkeen kohderyhmänä jatkaa sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. Painotusta lisätään yksityisten organisaatioiden henkilöstöön. Kohderyhmä laajenee lisäksi Kansa-koulu-hanketta vahvemmin sosiaalipalvelujen esimiehiin, asiakirjahallinnon asiantuntijoihin, sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjiin sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden edustajiin.

 

3011, 2017

Kansa-koulu-hankkeen tiedote 3/2017

Voit lukea Kansa-koulu-hankkeen tiedotteen 3/2017 tästä linkistä.

3011, 2017

Kansa-koulu projektets meddelande 3/2017

Du kan öppna Kansa-koulu-projektets meddelande 3/2017 från denna länk.