Ajankohtaista Kansa-koulu II -hankkeessa

2012, 2017

Pilottien hyvien käytäntöjen koonti on julkaistu

Pilottien havainnot sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen, kansallisten prosessikuvausten mukaisten prosessien ja asiakasasiakirjojen käyttöönotosta on koottu Prezi-esitykseksi, jonka suora osoite on tässä https://prezi.com/p/3yuqqc2haae-/  . Esitys löytyy myös Kansa-koulu-hankkeen pääsivun oikeasta laidasta ’Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon’ alta ’Pilottien hyvät käytännöt’.

Havainnot on luokiteltu hyötyihin, haasteisiin ja ratkaisuihin. Osa havainnoista koskee ainoastaan tiettyä pilottiorganisaation käyttämää asiakas- tai potilastietojärjestelmää, joten havaintoja on ryhmitelty myös tietojärjestelmittäin. Prezi-esitys sisältää myös arvion sosiaalihuollon valtakunnallisten luokitusten ja määritysten käyttöönottoon tarvittavasta ajasta.

2012, 2017

Kansa-koulu-hanke jatkuu

Kansa-koulu-hanke kiittää hyvästä yhteistyöstä! Jatketaan määrämuotoisen kirjaamisen parissa Kansa-koulu II -hankkeessa.

Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla –hanke on saanut rahoituksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea.

Kansa-koulu II -hanke tukee valtakunnallisesti Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) toimeenpanoa. Tämä hanke tukee Kansa-hankkeen tavoitteita tukemalla määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatioissa ja vahvistamalla alueellisesti tarvittavaa tukea. Samalla tämä hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa.

Kansa-koulu II -hankkeen kohderyhmänä jatkaa sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. Painotusta lisätään yksityisten organisaatioiden henkilöstöön. Kohderyhmä laajenee lisäksi Kansa-koulu-hanketta vahvemmin sosiaalipalvelujen esimiehiin, asiakirjahallinnon asiantuntijoihin, sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien pääkäyttäjiin sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden edustajiin.

 

3011, 2017

Kansa-koulu-hankkeen tiedote 3/2017

Voit lukea Kansa-koulu-hankkeen tiedotteen 3/2017 tästä linkistä.

3011, 2017

Kansa-koulu projektets meddelande 3/2017

Du kan öppna Kansa-koulu-projektets meddelande 3/2017 från denna länk.

3008, 2017

Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottien loppuraportit julkaistu

Toiminta- ja tietomääritysten käyttöönottoa pilotoi seitsemän organisaatiota. Pilotit ottivat sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen mukaiset palvelutehtävät tai osan niistä käyttöönsä toiminnan jäsentämisessä ja mahdollisuuksien mukaan myös käyttämissään tietojärjestelmissä. Pilotit myös kartoittivat mm. sen, millaisia prosessikuvauksia niillä oli omasta toiminnastaan sekä käyttämänsä sosiaalihuollon asiakasasiakirjat pilottiin osallistuvien palvelutehtävien osalta. Lisäksi piloteissa otettiin käyttöön THL:n julkaisemien sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakennemääritysten mukaisia asiakasasiakirjoja. Piloteissa on pohdittu myös esim. sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia sekä sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa (eAMS) ja tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS).
Nyt on julkaistu kuuden pilotin loppuraportit liitteineen.
Tietoa piloteista ja pilottien loppuraportit löytyy sivulta ’Pilotit’.
Pilotit sivulle (avautuu uuteen välilehteen)

Pilottien loppuraportit ovat löydettävissä myös Kansa-koulu-hankkeen tietopankista.
Tietopankkiin tästä (avautuu uuteen välilehteen)

2108, 2017

Enää muutama paikka vapaana kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaiheen syksyn ryhmiin!

Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaiheen syksyn ryhmien vapaita paikkoja voi tiedustella Salon, Vaasan, Kotkan ja Oulun ryhmien osalta aluekoordinaattoreilta. Muut ryhmät ovat täynnä.