Ajankohtaista

110, 2020

Elimäellä ja Jaalassa haettiin uusia ideoita ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke järjesti maanantaina 28.9.2020 Elimäen seurakuntakeskuksessa Hyvä ikääntyminen Elimäellä -keskustelutilaisuuden.

Elimäellä kartoitettiin ikäihmisten ajatuksia ja kokemuksia ennaltaehkäisevistä palveluista osana kahden Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin geronomiopiskelijan opinnäytetyötä. Selvityksen tulokset kertovat vahvasti samaa tarinaa, kuin mitä hankkeen aikana on tullut esille myös muilla maaseutumaisilla alueilla: kulkemisessa on haasteita, kuin myös tiedon löytämisessä ja sitä kautta erilaisiin toimintoihin ohjautumisessa, lisäksi kylätalkkaritoiminnalle, eli apua pieniin kodin ja pihan askareisiin, koetaan tarvetta. Elimäellä ikäihmiset kokevat myös, että alueelta puuttuvat kevyemmät palvelut. Ikäihmiset toivoisivat enemmän sitä, että heidän ajatuksiaan kuultaisiin ja näin ollen asiakaslähtöisyys toteutuisi.

Keskustelun pohjalta yhdeksi keskeisemmäksi kehittämisideaksi nousi palveluohjaajan ja hyvinvointiasematoiminnan jalkautuminen kyliin kylätaloille. Myös digitaitojen opastusta toivotaan kylätasolla. Ideoitiin myös esimerkiksi kerran vuodessa järjestettäviä yhdistysten yhteisiä ”markkinoita”, missä yhdistyksen omaa toimintaa voi tuoda esille. Tämä helpottaisi myös toimintojen yhteen kokoamista ja sitä kautta tiedottamista alueen palveluista. Puhuttiin myös siitä, että kylillä olisi ”kyläkummi”, joka lähtisi ihmisten kanssa erilaisiin tilaisuuksiin ja näin madaltaisi kynnystä osallistua. Viestintäongelmaa voitaisiin ratkaista muun muassa niin, että aktiivinen kyläläinen kokoaisi kylän toiminnat ja tapahtumat yhteen ja infoaisi niitä kyläläisille. Aktiiviset kyläläiset, ”kyläkummit” voisivat myös hakea yksinäisiä ihmisiä yhteisiin kokoontumisiin.

Tiistaina 29.9.2020 järjestettiin yrityksille ja Jaalalaisille ikäihmisille tilaisuus Jaalan Liikasenmäellä yhteistyössä Tatu II -hankkeen kanssa. Tavoitteena oli yhdessä pohtia erilaisten kotiin tuotavien palvelujen tarjontaa ja saatavuutta Jaalan alueella. Maaseutualueilla julkiset palvelut karkaavat keskustaajamiin ja erityisesti ikääntyneille se tuo monenlaisia haasteita. Paikallisille yrityksille olisi kysyntää. Hoiva-alan yritykset ovat useasti pieniä ja resurssit tarjota palveluita rajalliset. Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen antavat mahdollisuuksia monipuolisempaan toimintaan.

Tiedottaminen ja tiedon saanti koetaan hankalaksi. Pohdittiin, että yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt voisivat tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa, jotta tietoisuutta saataisiin lisättyä. Jaalassa on aktiivisia yhdistystoimijoita, varsinkin Eläkeliiton Jaalan yhdistys.

Jaalan alueella ei ole Kymsoten järjestämää hyvinvointiasemaa. Jaalaan toivottaisiin jonkinlaista kiertävää hyvinvointitoimintaa, jossa yritykset ja järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä. Esimerkkinä mainittiin Eksoten alueella toimiva Mallu -auto.

1809, 2020

Henkan tiedote 3/2020 on ilmestynyt

Avaa Henkan uusin tiedote tästä linkistä.

1009, 2020

Työmenetelmiä etäkohtaamisiin puhelimitse – etävalmennus to 24.9.2020 klo 14-16

Etävalmennus kohtaamistyön ammattilaisille torstaina 24.9. klo 14-16 (Zoom-sovelluksella)

Keväällä koronan vuoksi kasvokkaisista kohtaamisista siirryttiin etäkohtaamisiin hyvin yllättäen ja nopeasti. Ryhmäpuhelut ja puhelinystävätoiminta ovat osoittautuneet eri puolella Suomea hyvin toimiviksi menetelmiksi erityisesti vanhemman väen yhteen kokoamisessa ja yksinäisyyden lievittämisessä. Puhelin on monelle ikäihmiselle tuttu tapa pitää yhteyttä.

Tule kuulemaan ja jakamaan hyviä vinkkejä puhelimella tehtävästä kohtaamistyöstä.

Valmennus on maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin. Valmennus toteutetaan Zoom-sovelluksella. Ilmoittaudu mukaan 23.9. mennessä ja saat linkin etävalmennukseen sekä ohjeistusta Zoomin käytöstä.

Etävalmennuksen järjestää Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke yhdessä Eksoten kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Heini Maijanen, 050 595 4246, heini.maijanen@socom.fi

 

 

1009, 2020

Kurkistus vapaaehtoistoimintaan -tapahtuma Rautjärvellä la 19.9.2020 klo 10-12

Koronavirusaika nosti esiin ihmisten solidaarisuuden ja halun auttaa. Vapaaehtoistoiminnasta tuli osa monen ihmisen arkielämää, kun apua tarjottiin esimerkiksi kaupassakäyntiin tai koiran ulkoiluttamiseen.  Poikkeusolot osoittivat, että jokaisesta löytyy potentiaalia vapaaehtoistyön tekemiseen ja tarjolla on hyvin erilaisia tehtäviä eikä kaikkea tarvitse osata valmiiksi. Tärkeää on, että erilaisista mahdollisuuksista tiedetään.

Rautjärven vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin pääsee tutustumaan lauantaina 19.9.2020 klo 10-12, kun toimintaa järjestävät tahot kokoontuvat Simpeleen koulun liikuntasaliin esittelemään vapaaehtoistoiminnan paikkoja Kurkistus vapaaehtoistoimintaan -tapahtumaan. Aamupäivän aikana tarjolla on myös valmennusta vapaaehtoistoiminnan periaatteista. Tilaisuuden tarkoitus on innostaa ihmisiä mukaan ja auttaa löytämään juuri oma juttu sekä vahvuudet vapaaehtoistoiminnan moninaisilla kentillä. Mukaan voi tulla vain kuulemaan ja tapaamaan vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia ihmisiä ilman että tarvitsee sitoutua mihinkään. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin, mutta ilmoittautumisia pyydetään käytännön järjestelyiden ja kahvitarjoilun vuoksi.

Yhtenä uutena vapaaehtoistoiminnan paikkana Rautjärvellä ollaan suunnittelemassa digitukea vertaisohjaajaperiaatteella, sillä myös vapaaehtoisten digineuvonta on osoittanut tärkeytensä poikkeusolojen aikana. Muun muassa Rautjärven kirjasto esittelee vertaisopastajatoimintaa Kurkistus vapaaehtoistoimintaan -tapahtumassa. Mukana ovat myös Eksote, Ruokolahden seurakunta, monet eri yhdistykset sekä Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke.

Lisätietoja:
Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke Heini Maijanen, 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi

1009, 2020

Savitaipaleen hyvinvointiviikolla on hyvä hetki hankkia digitaitoja

Koronan aikana digitaitojen merkitys kasvoi entisestään. Entistä enemmän viranomaisasiat, tiedotus ja kasvokkainen kohtaaminen siirtyivät verkkoon. Keväällä yhteydenpitoa jopa läheisiin ja ystäviin piti tehdä etänä ja ruokaostojakin suositeltiin tehtävän mahdollisuuksien mukaan netin kautta.  Savitaipaleella ennen koronaa toteutetulla Hyvä ikääntyminen -kyläkierroksella jalkauduttiin eri kyliin ja huomattiin, että ikäihmisten joukossa on samanaikaisesti digitaidoissa eturintaman aktiiveja sekä heitä, jotka eivät käytä nettiä lainkaan. Osalla omiin tarpeisiin sopivan digilaitteen hankkiminen saattoi tuntua jo kohtuuttomalta ponnistukselta.

Kaikilla ei ole myöskään läheisiä digitukena. Siksi on tärkeää, että tarjolla on matalan kynnyksen digitukipisteitä ja tietoa, miten digitukea voi saada myös omaan kotiin. Erityisesti maaseudulla on tärkeää vahvistaa ihmisten taitoja käyttää sähköisiä palveluita ja rohkaista sosiaalisiin kontakteihin myös etäyhteyksillä, kun lähimmät palvelut ja naapuritkin saattavat olla kymmenien kilometrien päässä.

Savitaipaleen hyvinvointiviikolla halutaan kannustaa erityisesti ikäihmisiä digiaskeleiden ottamisessa. Savitaipaleen kirjastossa on ikäihmisten digitukipiste torstaina 17.9. klo 16-18, jossa on henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta omiin tai läheisen tarpeisiin sopivan älylaitteen hankinnassa ja käytössä. Paikalla on useita digiapua tarjoavia tahoja.

Lisäksi Pettilän kylällä, kyläkeskuksessa on tarjolla perjantaina 18.9. klo 9.30-11.30 Savitaipaleen kansalaisopiston digiopastusta ja Eksoten palveluohjaaja juttelemassa ikäihmisten palveluista.

Molemmat tilaisuudet ovat avoimia, maksuttomia ja sisältävät kahvitarjoilun.

Tilaisuudet järjestää Helmi Hyvä elämää ikääntyneenä -hanke. Mukana yhteistyössä Alensio Auttaa, Digi Tane, Lauritsalan alueen asukasyhdistys ry/Verkosta virtaa alueohjaaja, Savitaipaleen kunta, Savitaipaleen kansalaisopisto, Eksote ja Veskansan ry.

Lisätietoja:
Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke, Heini Maijanen, 050 595 4246, heini.maijanen@socom.fi

 

1009, 2020

Uusi kyläkerhotoiminta käynnistyy Rautjärvellä

Pitkäjärven Toimintakeskus In-Kassa käynnistyy syksyllä kaikenikäisten kyläkerhotoiminta. Tarkoitus on luoda toimintamallia, jota voitaisiin levittää myös muihin kyliin Rautjärvellä ja muuallakin Etelä-Karjalassa.

Idea kyläläisten yhteisestä tapaamishetkistä kahvittelun, vapaan yhdessäolon ja pienimuotoisen ohjelman merkeissä sai alkunsa Hyvä ikääntyminen -kyläpäivästä keväällä 2020. Toiveena oli matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa mahdollisimman lähellä omaa arkiympäristöä. Yhteistyössä seurakunnan, yhdistysten, kunnan, Eksoten ja palveluyrittäjien kanssa kyläkerhoon voidaan tuoda myös monipuolinen kattaus hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hetkiä.  Kyläkerhotoiminnan tarkoituksena on vahvistaa maaseudulla asuvien erityisesti ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyttä.

Kyläkerhotoiminta käynnistyy yhteisessä aloitusillassa tiistaina 15.9. klo 17-19 Pitkäjärven Toimintakeskus In-Kassa. Tänne ovat kaikenikäiset asukkaat lämpimästi tervetulleita ideoimaan kyläkerhon sisältöä ja sopivaa ajankohtaa. Tarjolla pullakahvit!

Kyläkerhotoimintaa järjestää Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke yhteistyössä Innasennurkan Kaljusenkylän kyläyhdistys In-Kan kanssa.

Lisätietoja:
Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke, Heini Maijanen, 050 595 4246, heini.maijanen@socom.fi

 

 

Load More Posts