Ajankohtaista

111, 2019

20.11.2019 Muistisairaan kohtaaminen -koulutus Lemillä vapaaehtoisille ja asiasta kiinnostuneille

Lemillä järjestetään Muistisairaan kohtaaminen -koulutusta keskiviikkona 20.11.2019 klo 17-19. Paikkana Lemin Vanha Pappila, osoitteessa Toukkalantie 5, 54710 Lemi. Tilaisuus on maksuton ja suunnattu vapaaehtoisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Kouluttajana toimii Etelä-Karjalan Muistiluotsi.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lemin kunnan, Eksoten ja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen kanssa.

Ilmoittaudu mukaan kahvitarjoilua varten 19.11. Heini Maijaselle puh. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.

2410, 2019

Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä -keskustelutilaisuuden koonti 14.10.2019

Huhdasjärven kylätalolle kokoontui 14.10.2019 asukkaita ja aktiivisia kyläyhdistysten toimijoita niin Huhdasjärveltä kuin lähikylistä kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen. Heidän lisäkseen paikalla oli vanhustyön toimijoita Kouvolan kaupungilta, Kouvolan seudun Muisti ry:stä, eläkeliiton Jaalan yhdistyksestä, Kouvolan vanhusneuvostosta sekä Jaalalainen -lehden toimittaja. Tilaisuuteen osallistui kaiken kaikkiaan 23 henkilöä.

Avoimen keskustelutilaisuuden tavoitteena oli yhdessä keskustella siitä, miten alueella voitaisiin vähentää ikäihmisten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta, mitä yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamispaikkoja jo löytyy ja kaivataanko jotakin lisää sekä siitä, mitä vapaaehtoistoiminnalle kuuluu tällä hetkellä.

Aluksi lähdettiin yhdessä kokoamaan tietoa Huhdasjärven ja lähialueiden ikäihmisille suunnatuista toiminnoista ja kokoontumispaikoista. Kävi ilmi, että toimintaa ja kokoontumispaikkoja lähialueilla on, mutta niistä on vaihtelevasti tietoa saatavilla. Epävarmuutta tuntui aiheuttavan myös se, mitkä tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tästä nousikin ajatus siitä, että kylien asukkaat voisivat vuorotellen tehdä yhteisiä kyläilyreissuja läheisiin kyliin ja tutustua paremmin toinen toisiinsa sekä sen kylän järjestämään toimintaan.

Huhdasjärven kylässä on ollut aiemmin Kymenlaakson kylien tukemana kylätalkkaritoimintaa, jossa on työllistetty paikallinen pitkäaikaistyötön. Kylätalkkaritoiminnalle koettiin edelleen vahvasti olevan tarvetta. Naapuriapu alueella toimii siten, että toisista pidetään huolta, mutta ikäihmiset tarvitsevat enenevissä määrin apua mm. lumitöissä, lamppujen vaihdossa ja kaupassa käynnissä, jotta voivat jatkossakin asua omissa kodeissaan niin kauan kuin haluavat.

Maaseutualueilla välimatkat ovat usein pitkiä ja julkista liikennettä on vähänlaisesti. Jaalan keskustasta järjestetään yhteiskyytejä Kouvolaan, mutta jollain keinolla pitää päästä kylistä ensin Jaalaan. Asiointikyyti kulkee kyliltä Jaalaan ja takaisin torstaisin. Hankkeessa lähdetään selvittämään koko Kouvolan alueen osalta ikäihmisten erilaisten kuljetuspalveluiden toimivuutta.

Yhtenä keskeisimpänä huomiona tilaisuudessa nousi suuret matkakustannukset, kun puhutaan kotiin tuotavista palveluista, esimerkkinä siivouspalvelut. Heräsi ajatus siitä, että alueen asukkaat voisivat tilata näitä palveluita yhdessä kootusti tietyksi ajankohdaksi, jolloin palveluiden matkakustannukset olisivat jaettavissa. Tästä muodostui asia, jota hankkeessa lähdetään selvittämään.

Tilaisuudesta tehtiin uutinen Jaalalainen lehteen.

 

Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistujille!

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tilaisuuden materiaali:

Tilaisuuden kutsu (pdf)

Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä -esitys

Yhteenveto keskustelusta (pdf)

Lisätietoja:

Jenna Paajanen, projektikoordinaattori

puh. 050 3234852

jenna.paajanen@socom.fi

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

2110, 2019

Lapsen edunvalvonta lastensuojeluasiassa 18.10.2019 materiaali

710, 2019

Startti Vapaaehtoistoimintaan -koulutus Lemillä 17.10.2019

Syyskuussa Lemillä selvitettiin  Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen puitteissa, missä kaikkialla vapaaehtoiset toimivat ja mitä tuen toiveita ja tarpeita heillä on. Lemillä toimii vapaaehtoisia monipuolisesti eri tehtävissä, muun muassa ikäihmisten saattajana, asiointi- ja kuljetusapuna, erilaisten ryhmien ja kerhojen vetäjänä sekä tapahtumien järjestäjänä. Erityisesti ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset kaipaavat koulutusta ja yhteistä keskustelua, mikä on vapaaehtoisen rooli ja vastuu kulloisessakin tilanteessa ja milloin tarvitaan ammattilaisen apua.

Lokakuussa kaikille nykyisille ja uusille vapaaehtoisille on tarjolla vapaaehtoistoiminnan koulutusta torstaina 17.10. klo 17-19 Lemin Vanhassa Pappilassa (Toukkalantie 5, 54710 Lemi)

Kuva: vaahteranlehti

Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, vapaaehtoistyöntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä erilaisiin tapoihin toimia vapaaehtoisena Lemillä. Koulutus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Koulutuksesta saa itselleen myös todistuksen. Koulutus toimii myös rekrytointi-infona uusilla vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, mutta ei vielä sido mihinkään. Koulutuksen järjestää yhteistyössä Lemin kunta, Eksote ja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 15.10.2019 mennessä Heini Maijanen p. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.

2509, 2019

14.10.2019 Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä – keskustelutilaisuus

Helmi-hanke järjestää Huhdasjärven kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä kaikille kiinnostuneille avoimen keskustelutilaisuuden maanantaina 14.10.2019 klo 13-15 Huhdasjärven kylätalolla (Mäntyharjuntie 1641, 47760 Huhdasjärvi).

Tilaisuudessa vaihdetaan yhdessä ajatuksia:

  • miten Huhdasjärvellä voidaan vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta
  • mitä yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamisen paikkoja löytyy, kaivataanko jotakin lisää
  • mitä vapaaehtoistoiminnalle kuuluu, tarvitaanko uutta virtaa

Ikääntyneiden yksinäisyys on viime vuosina puhututtanut paljon. Yksinäisyyden taustalla olevat syyt voivat olla moninaiset, kuten eläköityminen, pitkät välimatkat, leskeksi jääminen, sairaudet, toimintakyvyn heikkeneminen, sosiaalisen verkoston harveneminen, jne. Etsivän vanhustyön toimintamallien avulla voidaan löytää niitä, jotka ovat jääneet vailla seuraa ja tekemistä. Myös yhteisöllisen toiminnan, kuten harrasteryhmien, arjen olohuoneen ja kunta-järjestö-seurakunta yhteistyön kautta voidaan tukea vanhenevan väestön hyvinvointia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan Huhdasjärveltä ja lähikylistä, miten mielestänne alueella voidaan parhaiten vastata ikäihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin tarpeisiin. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja: Jenna Paajanen, projektikoordinaattori,

p. 050 3234 852 tai jenna.paajanen@socom.fi

Tilaisuus on osa Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

1209, 2019

Kysely Lemin vapaaehtoisille

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa selvitetään, miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin kehittää erityisesti ikäihmisten hyväksi. Kutsumme kaikkia Lemillä toimivia vapaaehtoisia vastaamaan kyselyyn, jossa kartoitetaan missä kaikkialla vapaaehtoiset toimivat ja missä kaivataan tukea. Kartoituksen pohjalta järjestetään Lemillä mm. vapaaehtoistoiminnan koulutusta syksyllä 2019 nykyisille ja uusille vapaaehtoisille sekä kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja vie aikaa n. 15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata täyttämällä sähköisen lomakkeen tästä linkistä 19.9. mennessä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietojensa jättäneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron lahjakortti.

Kysely toteutetaan osana Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueilla. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja: Heini Maijanen, puh. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi

 

Load More Posts