Ajankohtaista

2901, 2020

Kysely kotiin tuotavien palveluiden käytöstä Jaalan alueella

Helmi -hankkeessa tehdään Kymenlaaksossa Jaalan alueella selvitystä ihmisten ajatuksista kotiin tuotavien palveluiden käytöstä. Kyselyn avulla on tarkoitus käynnistää asukkaiden kiinnostuksen ja tarpeiden pohjalta palvelurinkikokeiluja hyvinvointipalvelujen palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja maaseutualueille, miten kotiin tuotavia palveluita voisi hankkia edullisemmin, ettei palveluiden matkakuluista tulisi niin suuria.

Kyselyssä kotiin tuotavilla palveluilla tarkoitetaan:

Apua ja palveluita, jotka mahdollistavat aktiivisen arjen ja kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Palvelut voivat olla esimerkiksi kodinhoitoa, ruoka- ja ateriapalvelua, siivouspalvelua, jalkahoitoa, pihatöitä tai remonttiapua, kotisairaanhoitoa tai muuta tukea arkeen. Kotiin tuotavia palveluita tarjoaa yksityiset hyvinvointipalvelujen tuottajat. Kotiin tuotavia palveluita voi ostaa kuka tahansa omakustannushintaan itse haluamaltaan palvelutuottajalta tai palvelusetelillä, mikäli se on myönnetty.

Jos kiinnostuit kyselystä, niin olethan yhteydessä Helmi -hankkeen projektityöntekijä Jenna Paajaseen, puh. 0503234852 tai jenna.paajanen@socom.fi

Kysely on osa Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019 – 30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

1401, 2020

Hyvä ikääntyminen -kyläkierrokset Savitaipaleella ja Rautjärvellä

Kevään 2020 aikana Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa jalkaudutaan ikäihmisten pariin Savitaipaleen ja Rautjärven kylillä. Kyläkierrosten aikana kohdataan ikääntyneitä kyläläisiä, tiedotetaan palveluista ja toiminnoista sekä tarjotaan matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Tapaamisissa myös kuunnellaan ikääntyneiden omia toiveita, mikä tukisi heidän hyvinvointiaan ja poistaisi yksinäisyyden kokemuksia parhaiten. Tiedon pohjalta voidaan käynnistää esimerkiksi ikäihmisten kerhotoimintaa valituilla kylillä yhdessä kyläläisten kanssa. Ikäihmisiä yhteen kokoavat tapahtumat ja heidän omista tarpeistaan lähtevä kerho- ja ryhmätoiminta ovat osoittautuneet toimivaksi etsivän vanhustyön menetelmäksi maaseutualueilla eri puolella Suomea.

Tiedonvaihdon lisäksi keskiössä on myös kyläläisten yhdessäolo leppoisissa tunnelmissa maukkaan lounaan tai päiväkahvien merkeissä. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille kiinnostuneille avoimia.

Savitaipaleen kyläkierroksen aikataulu:

 • Ma 27.1. klo 11-14 Välijoen Nuorisoseurantalo Männistö (Männistöntie 10, 54750 Välijoki)
 • Ma 10.2. klo 11-14 Pettilän kyläkeskus (Kuivasensaarentie 1196, 54950 Pettilä)
 • Ti 18.2. klo 13-15 Hyrkkälän Erämiesten maja
 • (entinen koulu) (Taipalsaarentie 529, 54800 Savitaipale)
 • Pe 6.3. klo 12-15 Toimintakeskus Suvanto (Peltoinlahdentie 15, 54800 Savitaipale)
 • Ke 22.4. klo 13-15 Taipaleen yhteinen pöytä Heituinlahden nuorisoseurantalolla
  (Tuohikotintie 1266, 54770 Heituinlahti)

Savitaipaleen kyläkierros järjestetään yhteistyössä kylätoimijoiden, yhdistysten, Savitaipaleen vanhusneuvoston, Savitaipaleen kunnan, Taipaleen seurakunnan ja Eksoten kanssa.

Rautjärven kyläkierroksen aikataulu:

 • Ti 28.1. klo 11-14 Pitkäjärven Toimintakeskus In-Ka
  (Pienseläntie 21, 56800 Simpele)
 • Ti 4.2. klo 13-15 Silamuskoti, Änkilä
  (Änkiläntie 153, 56800 Simpele)
 • Ti 11.2. klo 11-14 Miettilän nuorisoseurantalo (Vilkontie 13, 56710 Miettilä)
 • Ma 17.2. klo 13-15 Rautjärven kunnantalo valtuustosali, (Simpeleentie 12, 56800 Simpele)
 • Ke 4.3. klo 13-15 Rautjärven aseman koulu (Urheilijankatu 9, 56610 Rautjärvi)

Rautjärven kyläkierroksen järjestetään yhteistyössä kylien, Rautjärven vanhusneuvoston, Rautjärven kunnan, Ruokolahden seurakunnan ja Eksoten kanssa

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudulla kotona asuvien ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Hankkeen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Lisätietoja:

Heini Maijanen, puh. 0505954246, heini.maijanen@socom.fi

111, 2019

20.11.2019 Muistisairaan kohtaaminen -koulutus Lemillä vapaaehtoisille ja asiasta kiinnostuneille

Lemillä järjestetään Muistisairaan kohtaaminen -koulutusta keskiviikkona 20.11.2019 klo 17-19. Paikkana Lemin Vanha Pappila, osoitteessa Toukkalantie 5, 54710 Lemi. Tilaisuus on maksuton ja suunnattu vapaaehtoisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Kouluttajana toimii Etelä-Karjalan Muistiluotsi.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lemin kunnan, Eksoten ja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen kanssa.

Ilmoittaudu mukaan kahvitarjoilua varten 19.11. Heini Maijaselle puh. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.

2410, 2019

Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä -keskustelutilaisuuden koonti 14.10.2019

Huhdasjärven kylätalolle kokoontui 14.10.2019 asukkaita ja aktiivisia kyläyhdistysten toimijoita niin Huhdasjärveltä kuin lähikylistä kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen. Heidän lisäkseen paikalla oli vanhustyön toimijoita Kouvolan kaupungilta, Kouvolan seudun Muisti ry:stä, eläkeliiton Jaalan yhdistyksestä, Kouvolan vanhusneuvostosta sekä Jaalalainen -lehden toimittaja. Tilaisuuteen osallistui kaiken kaikkiaan 23 henkilöä.

Avoimen keskustelutilaisuuden tavoitteena oli yhdessä keskustella siitä, miten alueella voitaisiin vähentää ikäihmisten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta, mitä yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamispaikkoja jo löytyy ja kaivataanko jotakin lisää sekä siitä, mitä vapaaehtoistoiminnalle kuuluu tällä hetkellä.

Aluksi lähdettiin yhdessä kokoamaan tietoa Huhdasjärven ja lähialueiden ikäihmisille suunnatuista toiminnoista ja kokoontumispaikoista. Kävi ilmi, että toimintaa ja kokoontumispaikkoja lähialueilla on, mutta niistä on vaihtelevasti tietoa saatavilla. Epävarmuutta tuntui aiheuttavan myös se, mitkä tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tästä nousikin ajatus siitä, että kylien asukkaat voisivat vuorotellen tehdä yhteisiä kyläilyreissuja läheisiin kyliin ja tutustua paremmin toinen toisiinsa sekä sen kylän järjestämään toimintaan.

Huhdasjärven kylässä on ollut aiemmin Kymenlaakson kylien tukemana kylätalkkaritoimintaa, jossa on työllistetty paikallinen pitkäaikaistyötön. Kylätalkkaritoiminnalle koettiin edelleen vahvasti olevan tarvetta. Naapuriapu alueella toimii siten, että toisista pidetään huolta, mutta ikäihmiset tarvitsevat enenevissä määrin apua mm. lumitöissä, lamppujen vaihdossa ja kaupassa käynnissä, jotta voivat jatkossakin asua omissa kodeissaan niin kauan kuin haluavat.

Maaseutualueilla välimatkat ovat usein pitkiä ja julkista liikennettä on vähänlaisesti. Jaalan keskustasta järjestetään yhteiskyytejä Kouvolaan, mutta jollain keinolla pitää päästä kylistä ensin Jaalaan. Asiointikyyti kulkee kyliltä Jaalaan ja takaisin torstaisin. Hankkeessa lähdetään selvittämään koko Kouvolan alueen osalta ikäihmisten erilaisten kuljetuspalveluiden toimivuutta.

Yhtenä keskeisimpänä huomiona tilaisuudessa nousi suuret matkakustannukset, kun puhutaan kotiin tuotavista palveluista, esimerkkinä siivouspalvelut. Heräsi ajatus siitä, että alueen asukkaat voisivat tilata näitä palveluita yhdessä kootusti tietyksi ajankohdaksi, jolloin palveluiden matkakustannukset olisivat jaettavissa. Tästä muodostui asia, jota hankkeessa lähdetään selvittämään.

Tilaisuudesta tehtiin uutinen Jaalalainen lehteen.

 

Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistujille!

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tilaisuuden materiaali:

Tilaisuuden kutsu (pdf)

Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä -esitys

Yhteenveto keskustelusta (pdf)

Lisätietoja:

Jenna Paajanen, projektikoordinaattori

puh. 050 3234852

jenna.paajanen@socom.fi

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

2110, 2019

Lapsen edunvalvonta lastensuojeluasiassa 18.10.2019 materiaali

710, 2019

Startti Vapaaehtoistoimintaan -koulutus Lemillä 17.10.2019

Syyskuussa Lemillä selvitettiin  Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen puitteissa, missä kaikkialla vapaaehtoiset toimivat ja mitä tuen toiveita ja tarpeita heillä on. Lemillä toimii vapaaehtoisia monipuolisesti eri tehtävissä, muun muassa ikäihmisten saattajana, asiointi- ja kuljetusapuna, erilaisten ryhmien ja kerhojen vetäjänä sekä tapahtumien järjestäjänä. Erityisesti ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset kaipaavat koulutusta ja yhteistä keskustelua, mikä on vapaaehtoisen rooli ja vastuu kulloisessakin tilanteessa ja milloin tarvitaan ammattilaisen apua.

Lokakuussa kaikille nykyisille ja uusille vapaaehtoisille on tarjolla vapaaehtoistoiminnan koulutusta torstaina 17.10. klo 17-19 Lemin Vanhassa Pappilassa (Toukkalantie 5, 54710 Lemi)

Kuva: vaahteranlehti

Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, vapaaehtoistyöntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä erilaisiin tapoihin toimia vapaaehtoisena Lemillä. Koulutus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Koulutuksesta saa itselleen myös todistuksen. Koulutus toimii myös rekrytointi-infona uusilla vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, mutta ei vielä sido mihinkään. Koulutuksen järjestää yhteistyössä Lemin kunta, Eksote ja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 15.10.2019 mennessä Heini Maijanen p. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.

Load More Posts