Ajankohtaista

702, 2020

Yksinäisyys lamauttaa ja tekee työllistymisestä entistä vaikeampaa

Kirjoitus on ensimmäinen osa julkaisusarjaa, jossa tarkastellaan 100 nuoren haastattelujen pohjalta nousseita huomioita nuorten miesten hyvinvoinnista ja elämästä Etelä-Karjalassa.

Kohtasimme Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää -hankkeessa yli 100 nuorta, alle 30-vuotiasta miestä. Kysyimme kaikilta samat kysymykset koskien heidän asumistaan, osallisuuttaan, rahojen riittämistä ja perhe-elämää. Kysymyksiä oli yhteensä 27 ja niihin vastaaminen tuntui työläältä. Joskus kysymykset tuntuivat vaikeilta eikä vastausvaihtoehdoista löytynyt yhtään sopivaa. Kaiken kaikkiaan haastattelutilanne tuntui nuorista miehistä useimmiten epäkiinnostavalta ja turhauttavalta. Tässä onkin varmaan yksi syy sille, miksi tällaisia aineistoja on harvassa, vaikka monia kiinnostaa juuri se, mitä ajattelee nuori, jolla ei työ- tai opiskelupaikkaa ole ja joka on vaarassa ajautua yhteiskunnan ulkokehälle.

Asia kiinnostaa oppilaitoksia, se kiinnostaa nuorten perheitä ja se kiinnostaa työhönvalmentajia, kuraattoreja, sosiaalityöntekijöitä, päihdetyöntekijöitä, työnantajia, päättäjiä ja esimerkiksi meitä työllisyyshankkeissa toimijoita, jotka omalta osaltamme yritämme löytää ratkaisuja vaikeasti työllistyvien aseman parantamiseen. Se kiinnostaa siksi, ettei yhteiskunnalla ole varaa hukata yhtä ainutta tulevaisuuden tekijää. Siihen ei ole varaa taloudellisesti, mutta ennen kaikkea siihen ei ole varaa inhimillisesti.

Keinot auttaa ja kääntää kelkkaa ovat kuitenkin vähissä, mikäli ei ole tietoa siitä missä ongelman juurisyy on ja mikä olisi sellainen keino, joka auttaisi tarttumaan unelmaan, oppimaan, tekemään työtä, tarttumaan toista ihmistä kädestä, nojaamaan olkapäähän, olemaan yksi osa tätä maata ja maailmaa. Välillä tuntuu, että syrjästä ei kiinosta vastata, eikä yhteiskunta uskalla kysyä.

Yksi kyselymme aiheista koski osallisuutta. Siinä oli kolme alakysymystä, joista yksi kuului näin:

Kuulutko johonkin yhteisöön tai ryhmään?

Vastausvaihtoehdot:

 1. Koen, että olen osa yhteisöä, jossa minulla on merkitystä.
 2. Koen, että en kuulu mihinkään sellaiseen yhteisöön, jolla on minulle merkitystä.
 3. Koen, että olen kaiken ulkopuolella.

Alle puolet vastaajista koki olevansa merkityksellinen osa jotain yhteisöä. 56% prosenttia vastaajista ei kokenut kuuluvansa mihinkään merkitykselliseen yhteisöön ja 4% koki olevansa kaiken ulkopuolella. Tällaiset luvut ovat hälyttäviä, eivätkä kerro pelkästään siitä, ettei nuorella ole tällä hetkellä työ- tai opiskelupaikkaa. Vastaukset kertovat siitä, että suuri joukko tapaamistamme nuorista on asioidensa kanssa yksin ja kokee ettei ympärillä ole kannattelevaa yhteisöä, tarpeellista turvaverkkoa. Tällöin työllistämistoimet eivät ole niitä, mitkä ratkaisevat ongelmaa, sillä ne ovat vasta myöhempää, parempivointista aikaa varten. Kaikki syrjäytyneet eivät toki voi huonosti, mutta suurin osa kyllä. Yksinäisyys syö mielialaa ja saa olon tuntumaan arvottamalta, tutkimuksissa on todettu yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden voivan tuntua fyysisenä kipuna.

Pitkään jatkunut yksinäisyys heikentää ihmisen hyvinvointia sekä altistaa vaikeammille mielenterveyden ongelmille. Yksinäisyyttä ja joukkoon kuulumista voidaan kuitenkin hoitaa ja sen eteen voidaan tehdä rakenteellisesti töitä. Tällainen sosiaalinen kuntoutus ja tuki ei tarkoita aktiivimallin kaltaista patistelua, vaan pitkäjänteistä työtä sosiaalisten taitojen kartuttamiseksi ja negatiivisten, yksinäisyydestä johtuvien ajatusmallien purkamiseksi. Tehokkaimpia menetelmiä kasvatuspsykologian prosessori Niina Junttilan mukaan ovat:

 1. Sosiaalisten ja sosiokognitiivisten taitojen vahvistaminen.
 2. Ympärillä olevien ihmisten asenteiden suuntaaminen myönteisemmäksi ja hyväksymmäksi eli sosiaalisen tuen lisääminen.
 3. Sosiaalisten kontaktimahdollisten lisääminen.
 4. Yksinäisyyteen usein kuuluvien negatiivisten ajattelumallien vähentäminen ja uudelleensuuntaaminen.

(https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-12018-yksin%C3%A4isyys-k%C3%B6yhyys-ja-merkityksellisyys/yksin%C3%A4isyys-satuttaa)

Osallisuutta ja osattomuutta tutkiskelee kauniisti ja surullisesti myös Ylen uusi Logged In -minisarja. Sarjan viidessä jaksossa tarkastellaan viiden nuoren miehen elämää. Sarjan tunnussävelessä Nikke Ankara laulaa, samalla kun kamera kuvaa keoiksi kerääntyneitä kaljatölkkejä, tuhkaa ja pölyä täynnä olevia lattioita ja pelikoneidensa taakse katoavia miehiä:

”Miks pyytäsin apua
ku kukaa ei ees tarjois
Tuntuu että kaikki muut luuserina pitää
ymmärrä hyvä ihmine
mä en voi tälle mitää

Mä valvon vielä vaikka kello on aamukuus
vaik painajaisetki on parempaa ku todellisuus
Tää menee meille jotka pimeydessä vaeltaa,
meille joilla ei oo mitää omaa paikkaa
Painajaisetkin on parempaa ku todellisuus”.

https://areena.yle.fi/1-50146907

602, 2020

Tule kaveriksi iäkkäälle -vapaaehtoistoiminnan koulutus Lemillä 5.3.2020

Syksyllä 2019 Lemillä käynnistyi Eksoten luotsaama vapaaehtoistoiminta  ikäihmisten parissa. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riia Karels auttaa vapaaehtoisia löytämään sopivan iäkkään autettavan, tarjoaa tukea ja toiminnanohjausta sekä järjestää vapaaehtoistoimijoiden vertaistapaamisia ja koulutusta Lemillä sekä yhteistä virkistäytymistä. Toiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneiden hyvää arkea ja torjua yksinäisyyttä. Toimintamallia on rakennettu Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen, Lemin kunnan ja Eksoten yhteistyössä.

Parhaillaan Lemillä haetaan uusia vapaaehtoisia mukaan iloiseen porukkaan ikäihmisten seuraksi ja avuksi. Jos olet kiinnostunut hyvän tekemisestä ja ikäihmisten parissa toimimisesta, tule kuulemaan lisää torstaina 5.3.2020 klo 17-19 Lemin Vanhassa Pappilassa järjestettävään vapaaehtoistoiminnan koulutukseen. Osallistuminen koulutukseen ei velvoita sinua vielä mihinkään. Voit tulla mukaan kuulemaan ja kyselemään.

Saat koulutuksesta todistuksen sekä erinomaiset valmiudet ikäihmisten parissa ulkoiluun ja tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Koulutuksen jälkeen voit oman mielenkiintosi mukaan toimia ikäihmisten parissa esimerkiksi ulkoilukaverina, juttuseurana, asiointi- ja saattaja-apuna tai vaikkapa lehden lukijana. Koulutus on maksuton ja se järjestetään yhteistyössä Lemin kunnan, Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen ja Eksoten kanssa. Tarjolla on maukasta iltapalaa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutukseen tarjoilua varten ma 2.3. mennessä
Eksoten vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riia Karels, 040 1390366, riia.karels@eksote.fi

2901, 2020

Kysely kotiin tuotavien palveluiden käytöstä Jaalan alueella

Helmi -hankkeessa tehdään Kymenlaaksossa Jaalan alueella selvitystä ihmisten ajatuksista kotiin tuotavien palveluiden käytöstä. Kyselyn avulla on tarkoitus käynnistää asukkaiden kiinnostuksen ja tarpeiden pohjalta palvelurinkikokeiluja hyvinvointipalvelujen palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja maaseutualueille, miten kotiin tuotavia palveluita voisi hankkia edullisemmin, ettei palveluiden matkakuluista tulisi niin suuria.

Kyselyssä kotiin tuotavilla palveluilla tarkoitetaan:

Apua ja palveluita, jotka mahdollistavat aktiivisen arjen ja kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Palvelut voivat olla esimerkiksi kodinhoitoa, ruoka- ja ateriapalvelua, siivouspalvelua, jalkahoitoa, pihatöitä tai remonttiapua, kotisairaanhoitoa tai muuta tukea arkeen. Kotiin tuotavia palveluita tarjoaa yksityiset hyvinvointipalvelujen tuottajat. Kotiin tuotavia palveluita voi ostaa kuka tahansa omakustannushintaan itse haluamaltaan palvelutuottajalta tai palvelusetelillä, mikäli se on myönnetty.

Jos kiinnostuit kyselystä, niin olethan yhteydessä Helmi -hankkeen projektityöntekijä Jenna Paajaseen, puh. 0503234852 tai jenna.paajanen@socom.fi

Kysely on osa Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019 – 30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

1401, 2020

Hyvä ikääntyminen -kyläkierrokset Savitaipaleella ja Rautjärvellä

Kevään 2020 aikana Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa jalkaudutaan ikäihmisten pariin Savitaipaleen ja Rautjärven kylillä. Kyläkierrosten aikana kohdataan ikääntyneitä kyläläisiä, tiedotetaan palveluista ja toiminnoista sekä tarjotaan matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Tapaamisissa myös kuunnellaan ikääntyneiden omia toiveita, mikä tukisi heidän hyvinvointiaan ja poistaisi yksinäisyyden kokemuksia parhaiten. Tiedon pohjalta voidaan käynnistää esimerkiksi ikäihmisten kerhotoimintaa valituilla kylillä yhdessä kyläläisten kanssa. Ikäihmisiä yhteen kokoavat tapahtumat ja heidän omista tarpeistaan lähtevä kerho- ja ryhmätoiminta ovat osoittautuneet toimivaksi etsivän vanhustyön menetelmäksi maaseutualueilla eri puolella Suomea.

Tiedonvaihdon lisäksi keskiössä on myös kyläläisten yhdessäolo leppoisissa tunnelmissa maukkaan lounaan tai päiväkahvien merkeissä. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille kiinnostuneille avoimia.

Savitaipaleen kyläkierroksen aikataulu:

 • Ma 27.1. klo 11-14 Välijoen Nuorisoseurantalo Männistö (Männistöntie 10, 54750 Välijoki)
 • Ma 10.2. klo 11-14 Pettilän kyläkeskus (Kuivasensaarentie 1196, 54950 Pettilä)
 • Ti 18.2. klo 13-15 Hyrkkälän Erämiesten maja
 • (entinen koulu) (Taipalsaarentie 529, 54800 Savitaipale)
 • Pe 6.3. klo 12-15 Toimintakeskus Suvanto (Peltoinlahdentie 15, 54800 Savitaipale)
 • Ke 22.4. klo 13-15 Taipaleen yhteinen pöytä Heituinlahden nuorisoseurantalolla PERUTTU koronavirus-tilanteen vuoksi
  (Tuohikotintie 1266, 54770 Heituinlahti)

Savitaipaleen kyläkierros järjestetään yhteistyössä kylätoimijoiden, yhdistysten, Savitaipaleen vanhusneuvoston, Savitaipaleen kunnan, Taipaleen seurakunnan ja Eksoten kanssa.

Rautjärven kyläkierroksen aikataulu:

 • Ti 28.1. klo 11-14 Pitkäjärven Toimintakeskus In-Ka
  (Pienseläntie 21, 56800 Simpele)
 • Ti 4.2. klo 13-15 Silamuskoti, Änkilä
  (Änkiläntie 153, 56800 Simpele)
 • Ti 11.2. klo 11-14 Miettilän nuorisoseurantalo (Vilkontie 13, 56710 Miettilä)
 • Ma 17.2. klo 13-15 Rautjärven kunnantalo valtuustosali, (Simpeleentie 12, 56800 Simpele)
 • Ke 4.3. klo 13-15 Rautjärven aseman koulu (Urheilijankatu 9, 56610 Rautjärvi)

Rautjärven kyläkierroksen järjestetään yhteistyössä kylien, Rautjärven vanhusneuvoston, Rautjärven kunnan, Ruokolahden seurakunnan ja Eksoten kanssa

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudulla kotona asuvien ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Hankkeen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Lisätietoja:

Heini Maijanen, puh. 0505954246, heini.maijanen@socom.fi

111, 2019

20.11.2019 Muistisairaan kohtaaminen -koulutus Lemillä vapaaehtoisille ja asiasta kiinnostuneille

Lemillä järjestetään Muistisairaan kohtaaminen -koulutusta keskiviikkona 20.11.2019 klo 17-19. Paikkana Lemin Vanha Pappila, osoitteessa Toukkalantie 5, 54710 Lemi. Tilaisuus on maksuton ja suunnattu vapaaehtoisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Kouluttajana toimii Etelä-Karjalan Muistiluotsi.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lemin kunnan, Eksoten ja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen kanssa.

Ilmoittaudu mukaan kahvitarjoilua varten 19.11. Heini Maijaselle puh. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.

2410, 2019

Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä -keskustelutilaisuuden koonti 14.10.2019

Huhdasjärven kylätalolle kokoontui 14.10.2019 asukkaita ja aktiivisia kyläyhdistysten toimijoita niin Huhdasjärveltä kuin lähikylistä kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen. Heidän lisäkseen paikalla oli vanhustyön toimijoita Kouvolan kaupungilta, Kouvolan seudun Muisti ry:stä, eläkeliiton Jaalan yhdistyksestä, Kouvolan vanhusneuvostosta sekä Jaalalainen -lehden toimittaja. Tilaisuuteen osallistui kaiken kaikkiaan 23 henkilöä.

Avoimen keskustelutilaisuuden tavoitteena oli yhdessä keskustella siitä, miten alueella voitaisiin vähentää ikäihmisten yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta, mitä yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamispaikkoja jo löytyy ja kaivataanko jotakin lisää sekä siitä, mitä vapaaehtoistoiminnalle kuuluu tällä hetkellä.

Aluksi lähdettiin yhdessä kokoamaan tietoa Huhdasjärven ja lähialueiden ikäihmisille suunnatuista toiminnoista ja kokoontumispaikoista. Kävi ilmi, että toimintaa ja kokoontumispaikkoja lähialueilla on, mutta niistä on vaihtelevasti tietoa saatavilla. Epävarmuutta tuntui aiheuttavan myös se, mitkä tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tästä nousikin ajatus siitä, että kylien asukkaat voisivat vuorotellen tehdä yhteisiä kyläilyreissuja läheisiin kyliin ja tutustua paremmin toinen toisiinsa sekä sen kylän järjestämään toimintaan.

Huhdasjärven kylässä on ollut aiemmin Kymenlaakson kylien tukemana kylätalkkaritoimintaa, jossa on työllistetty paikallinen pitkäaikaistyötön. Kylätalkkaritoiminnalle koettiin edelleen vahvasti olevan tarvetta. Naapuriapu alueella toimii siten, että toisista pidetään huolta, mutta ikäihmiset tarvitsevat enenevissä määrin apua mm. lumitöissä, lamppujen vaihdossa ja kaupassa käynnissä, jotta voivat jatkossakin asua omissa kodeissaan niin kauan kuin haluavat.

Maaseutualueilla välimatkat ovat usein pitkiä ja julkista liikennettä on vähänlaisesti. Jaalan keskustasta järjestetään yhteiskyytejä Kouvolaan, mutta jollain keinolla pitää päästä kylistä ensin Jaalaan. Asiointikyyti kulkee kyliltä Jaalaan ja takaisin torstaisin. Hankkeessa lähdetään selvittämään koko Kouvolan alueen osalta ikäihmisten erilaisten kuljetuspalveluiden toimivuutta.

Yhtenä keskeisimpänä huomiona tilaisuudessa nousi suuret matkakustannukset, kun puhutaan kotiin tuotavista palveluista, esimerkkinä siivouspalvelut. Heräsi ajatus siitä, että alueen asukkaat voisivat tilata näitä palveluita yhdessä kootusti tietyksi ajankohdaksi, jolloin palveluiden matkakustannukset olisivat jaettavissa. Tästä muodostui asia, jota hankkeessa lähdetään selvittämään.

Tilaisuudesta tehtiin uutinen Jaalalainen lehteen.

 

Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistujille!

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tilaisuuden materiaali:

Tilaisuuden kutsu (pdf)

Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä -esitys

Yhteenveto keskustelusta (pdf)

Lisätietoja:

Jenna Paajanen, projektikoordinaattori

puh. 050 3234852

jenna.paajanen@socom.fi

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

Load More Posts