Ajankohtaista

2110, 2019

Lapsen edunvalvonta lastensuojeluasiassa 18.10.2019 materiaali

710, 2019

Startti Vapaaehtoistoimintaan -koulutus Lemillä 17.10.2019

Syyskuussa Lemillä selvitettiin  Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen puitteissa, missä kaikkialla vapaaehtoiset toimivat ja mitä tuen toiveita ja tarpeita heillä on. Lemillä toimii vapaaehtoisia monipuolisesti eri tehtävissä, muun muassa ikäihmisten saattajana, asiointi- ja kuljetusapuna, erilaisten ryhmien ja kerhojen vetäjänä sekä tapahtumien järjestäjänä. Erityisesti ikäihmisten parissa toimivat vapaaehtoiset kaipaavat koulutusta ja yhteistä keskustelua, mikä on vapaaehtoisen rooli ja vastuu kulloisessakin tilanteessa ja milloin tarvitaan ammattilaisen apua.

Lokakuussa kaikille nykyisille ja uusille vapaaehtoisille on tarjolla vapaaehtoistoiminnan koulutusta torstaina 17.10. klo 17-19 Lemin Vanhassa Pappilassa (Toukkalantie 5, 54710 Lemi)

Kuva: vaahteranlehti

Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, vapaaehtoistyöntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä erilaisiin tapoihin toimia vapaaehtoisena Lemillä. Koulutus on kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton. Koulutuksesta saa itselleen myös todistuksen. Koulutus toimii myös rekrytointi-infona uusilla vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille, mutta ei vielä sido mihinkään. Koulutuksen järjestää yhteistyössä Lemin kunta, Eksote ja Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 15.10.2019 mennessä Heini Maijanen p. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.

2509, 2019

14.10.2019 Hyvä ikääntyminen Huhdasjärvellä – keskustelutilaisuus

Helmi-hanke järjestää Huhdasjärven kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä kaikille kiinnostuneille avoimen keskustelutilaisuuden maanantaina 14.10.2019 klo 13-15 Huhdasjärven kylätalolla (Mäntyharjuntie 1641, 47760 Huhdasjärvi).

Tilaisuudessa vaihdetaan yhdessä ajatuksia:

  • miten Huhdasjärvellä voidaan vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta
  • mitä yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamisen paikkoja löytyy, kaivataanko jotakin lisää
  • mitä vapaaehtoistoiminnalle kuuluu, tarvitaanko uutta virtaa

Ikääntyneiden yksinäisyys on viime vuosina puhututtanut paljon. Yksinäisyyden taustalla olevat syyt voivat olla moninaiset, kuten eläköityminen, pitkät välimatkat, leskeksi jääminen, sairaudet, toimintakyvyn heikkeneminen, sosiaalisen verkoston harveneminen, jne. Etsivän vanhustyön toimintamallien avulla voidaan löytää niitä, jotka ovat jääneet vailla seuraa ja tekemistä. Myös yhteisöllisen toiminnan, kuten harrasteryhmien, arjen olohuoneen ja kunta-järjestö-seurakunta yhteistyön kautta voidaan tukea vanhenevan väestön hyvinvointia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan Huhdasjärveltä ja lähikylistä, miten mielestänne alueella voidaan parhaiten vastata ikäihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin tarpeisiin. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja: Jenna Paajanen, projektikoordinaattori,

p. 050 3234 852 tai jenna.paajanen@socom.fi

Tilaisuus on osa Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

1209, 2019

Kysely Lemin vapaaehtoisille

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa selvitetään, miten vapaaehtoistoimintaa voitaisiin kehittää erityisesti ikäihmisten hyväksi. Kutsumme kaikkia Lemillä toimivia vapaaehtoisia vastaamaan kyselyyn, jossa kartoitetaan missä kaikkialla vapaaehtoiset toimivat ja missä kaivataan tukea. Kartoituksen pohjalta järjestetään Lemillä mm. vapaaehtoistoiminnan koulutusta syksyllä 2019 nykyisille ja uusille vapaaehtoisille sekä kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja vie aikaa n. 15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata täyttämällä sähköisen lomakkeen tästä linkistä 19.9. mennessä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietojensa jättäneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron lahjakortti.

Kysely toteutetaan osana Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueilla. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja: Heini Maijanen, puh. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi

 

2308, 2019

Lapsen edunvalvonta lastensuojeluasiassa 18.10.2019.

 

Lue lisää tilaisuuden ohjelmasta

1608, 2019

Hyvä ikääntyminen Rautjärvellä -keskustelutilaisuuden koonti 14.8.2019

Rautjärven kunnantalon valtuustosali täyttyi keskiviikkona 14.8.2019 ikäihmisistä ja heidän asioista kiinnostuneista kuntalaisista, ammattilaisista ja vapaaehtoisista. Lähes 60 osallistujaa pohti Hyvä ikääntyminen Rautjärvellä -keskustelutilaisuudessa, mitä voitaisiin kokeilla ja kehittää ikäihmisten hyvinvoinnin tueksi. Toiveena oli muun muassa äijäkerho Simpeleelle, toria vastaava vapaamuotoinen kohtaamispaikka talviajaksi, kiertävää ”olohuone”-toimintaa kylille, yhteinen toimintakalenteri suunnittelun tueksi ja uusia ratkaisuja kulkemiseen.

Tilaisuuden tarkoituksena oli pohtia, miten Rautjärvellä voidaan tukea ikääntyneiden sosiaalista kanssakäymistä, osallisuutta ja yhteisöllisiä siteitä yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi. Keskustelu on hyvin ajankohtainen, kun tarkastellaan ikääntymisen lukuja Rautjärvellä. Jo tällä hetkellä Rautjärven väestöstä 37 % on 65 vuotta täyttäneitä. Kymmenen vuoden päästä ikäihmisten osuus väestöstä on 44 %.

Keskustelussa nousi esiin ikäihmisten parissa toimivien tahojen runsaslukuisuus Rautjärvellä. Kohtaamisen tiloja ja eri yhdistysten järjestämää kerhotoimintaa on Simpeleen keskustan alueella paljon, mutta kyliltä näihin osallistuminen ilman omaa autoa on hankalaa ja tiedottamista kaivattiin enemmän. Toiminnan suunnitteluun kaivattiin myös vahvempaa yhteistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi. Lisäksi kaivattiin sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon voisi osallistua vaikkei olisi minkään yhdistyksen jäsen.

Työ jatkuu niin, että keskustelutilaisuuden järjestänyt Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke kokoaa alkusyksystä pienen suunnitteluryhmän, jonka kanssa pohditaan mistä ideoista voitaisiin lähteä liikkeelle käytännön toteutukseen.

Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tilaisuuden materiaali:

Tilaisuuden kutsu (pdf)
Hyvä ikääntyminen Rautjärvellä -esitys (pdf)
Yhteenveto keskustelusta(pdf)

Lisätietoja:
Heini Maijanen, Projektipäällikkö
Puh. 050  595 4246
heini.maijanen@socom.fi
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

Load More Posts