Ajankohtaista

1608, 2019

Sanna-Riitta Junnonen on Socomin uusi toimitusjohtaja 1.8.2019 alkaen

Sanna-Riitta Junnonen, YTM on aloittanut Socomin uutena toimitusjohtajana 1.8.2019 Leena Kaljusen jäätyä eläkkeelle. Sanna-Riitta Junnosella on pitkä kokemus kunnallisesta sosiaalityöstä, erityisesti lastensuojelusta sekä myös muista lasten ja perheiden palveluista. Hän siirtyi tehtävään Kymsoten Lasten, nuorten ja perheiden Varhaisen tuen palvelupäällikön tehtävistä. Hän toimii myös sivutoimisena hallinto-oikeuden lastensuojelun asiantuntijajäsenenä. Sanna-Riitta on kotoisin Lappeenrannasta, mutta aikuisiän asunut ja työskennellyt Kouvolan seudulla. Viimeiset 18-vuotta hän on asunut Iitissä.

1607, 2019

14.8. Hyvä ikääntyminen Rautjärvellä -keskustelutilaisuus

Helmi-hanke järjestää Rautjärven kunnan kanssa yhteistyössä kaikille kiinnostuneille avoimen keskustelutilaisuuden ”Hyvä ikääntyminen Rautjärvelläkeskiviikkona 14.8.2019 klo 14-16 Rautjärven kunnantalolla (Simpeleentie 12, 56800 Simpele)

Tilaisuudessa vaihdetaan yhdessä ajatuksia:

  • miten Rautjärvellä voidaan vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta etenkin haja-asutusalueella
  • mitä yhteisöllistä toimintaa ja kohtaamisen paikkoja löytyy, kaivataanko jotakin lisää
  • mitä vapaaehtoistoiminnalle kuuluu, tarvitaanko uutta virtaa

Ikääntyneiden yksinäisyys on viime vuosina puhututtanut paljon. Yksinäisyyden taustalla olevat syyt voivat olla moninaiset, kuten eläköityminen, pitkät välimatkat, leskeksi jääminen, sairaudet, toimintakyvyn heikkeneminen, sosiaalisen verkoston harveneminen, jne. Etsivän vanhustyön toimintamallien avulla voidaan löytää niitä, jotka ovat jääneet vailla seuraa ja tekemistä.  Myös yhteisöllisen toiminnan, kuten harrasteryhmien, arjen olohuoneen ja kunta-järjestö-seurakunta yhteistyön kautta voidaan tukea vanhenevan väestön hyvinvointia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan, miten mielestänne Rautjärvellä voidaan parhaiten vastata ikäihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin tarpeisiin. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja:
Heini Maijanen, projektipäällikkö
heini.maijanen@socom.fi
Puh. 050 595 4246

Tilaisuus on osa Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

1507, 2019

Helmi tukee maaseudulla ikääntyvien hyvinvointia

Punainen tupa ja oma perunamaa, tuulessa keinuvat viljapellot, pakkasen narina kengänpohjissa ja lintujen viserrys pihakoivussa. Kukapa ei haluaisi ikääntyä luonnon läheisyydessä oman kodin rauhasta nauttien. Tällä hetkellä joka kolmas Etelä-Karjalan (31 %) ja Kymenlaakson (29,3 %) maaseutualueiden asukkaista on 65 vuotta täyttäneitä. Väestön ikääntyminen haastaakin erityisesti maaseutualueet pohtimaan keinoja eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Yksinäisyys ja eriarvoisuus maaseutualueilla

Maalla asumisessa korostuu henkilön omat kyvyt pärjätä, ympäröivä yhteisö ja saatavilla
olevat palvelut. Kun yksilön omat mahdollisuudet vaikuttaa liikkumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja arjen saumattomaan sujumiseen vähenevät, eriarvoisuus maaseudulla kasvaa.

Yksinäisyyden kokemus puolestaan hiipii helposti niihin elämänkulun nivelkohtiin, jossa oma arki ja siihen liittyvät sosiaaliset roolit muuttuvat merkittävästi. Esimerkiksi muutokset omassa toimintakyvyssä, leskeytyminen, sairastuminen tai eläköityminen saattavat olla yksinäisyyden kokemuksen taustalla olevia tekijöitä.

Toukokuussa käynnistyneessä Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa pureudutaan maaseutualueilla asuvien ikäihmisten yksinäisyyden lieventämiseen, osallisuuden tukemiseen ja alueellisen yhteistyön vahvistamiseen ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa työstetään verkostoissa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 4-6 pilotointialueella etsivän työn toimintamalleja yksinäisyyttä kokevien ikäihmisten tavoittamiseksi ja ohjaamiseksi heitä kiinnostavan toiminnan pariin.

Keinoja yksinäisyyden vähentämiseen

Suomesta löytyy paljon olemassa olevia toimintamalleja, joiden tavoitteena on mahdollistaa uusien sosiaalisten suhteiden syntymistä ja vähentää yksinäisyyttä. Maaseutualueiden tarpeisiin soveltuvia hyviä käytäntöjä ovat mm. yhteydenottokortit, kyläilyn vireyttäminen, puhelinringit, erilaiset ystäväpalvelun muodot, organisoitu naapuriapu ja erilaiset ryhmämuotoiset toimintamallit.

Tutkimustiedon pohjalta tiedetään, että sellainen ystävätoiminta vähentää yksinäisyyttä parhaiten, joka tarjoaa ikäihmiselle mahdollisuuden laajempaan osallisuuteen ympäröivissä yhteisöissä. Ryhmämuotoisissa toiminnassa on puolestaan tärkeää varmistaa osallistujien aito mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön.

Tiedon jakamista ja osallistumisen tukemista

Hankkeessa lähdetään liikkeelle siitä, että kootaan, tunnistetaan ja jäsennetään, mitä olemassa olevaa yhteisöllistä ja osallistavaa toimintaa alueella on, ennen kuin aletaan luomaan uutta. Kysymys on myös olemassa olevien toimintojen saavutettavuudesta. Pelkkä tiedon jakaminen ei tässä riitä, vaan tarvitaan myös henkisen puolen esteettömyyden pohdintaa. Minkälaista psyykkistä kannustusta ja tukea ikäihminen tarvitsee uuteen toimintaan osallistumisessa. Esimerkiksi naapuri kaveriksi mukaan tai vapaaehtoista ystävää avuksi.

Toisaalta esteettömyys maaseudulla liittyy myös liikkumiseen ja kulkemiseen. Ilman omaa autoa kulkeminen kilometrien päähän kirkonkylälle on todellinen este toimintaan osallistumiselle. Hankkeessa pohditaan myös uusia kulkemisen ja liikkumisen tapoja aina kyytiringeistä kimppakyyteihin.

Laaja-alaista yhteistyötä tarvitaan

Etsivän vanhustyön keskeisenä työmuotona on jalkautuminen yksinäisten ikäihmisten pariin. Tämä edellyttää laaja-alaista yhteistyötä alueen kaikkien ikääntyneiden parissa toimivien tahojen kanssa. Maaseutualueilla näitä ovat kunnan työntekijät, kotihoito ja sen tukipalvelut, seurakunta, järjestöt sekä paikallisyhdistykset (mm. kyläyhdistys), taksit, apteekit, ruokakaupat, ateriapalvelut, naapurit, ikäihmisten omaiset ja läheiset.

Tärkeää on myös pohtia, miten yksinäisyydestä puhutaan. Yksinäisyys ei ole leima tai pysyvä olotila yksilön elämässä, vaan se on usein aaltoileva kokemus ja luonnollinen osa ihmisen elämänkulkua. Tarkoituksenmukaisten tukimuotojen löytyminen edellyttääkin yksinäisyyttä kokevien elämäntilanteiden ymmärtämistä. Olennaista on nostaa esiin niitä tapoja, joilla ihmiset voivat liittyä toistensa seuraan.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kirjoittaja on Helmi-hankkeen projektipäällikkö Heini Maijanen

2205, 2019

Kirjaamisvalmentajien kesäseminaariin Helsinkiin tai etäyhteydellä 17.6.2019

THL ja Kansa-koulu II -hanke järjestävät Kansa-koulu-hankkeesta valmistuneille kirjaamisvalmentajille kirjaamisvalmennusta syventävän ja tukevan, maksuttoman kesäseminaarin. Luvassa on mm. käyttäjäkokemuksia Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta sekä kokemuksia kirjaamistapojen muutoksista kirjaamisvalmennusten jälkeen.

Kirjaamisvalmentajien kesäseminaariin on ensimmäisen kerran mahdollista osallistua etäyhteydellä – hyödynnä mahdollisuus ja osallistu etänä, jos et pääse paikan päälle Helsinkiin.
Tilaisuus on siis maksuton. Osallistujille tarjotaan aamu- ja iltapäiväkahvit. Osallistujilla on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Ravintola Helmessä.

Seminaarin ohjelma on päivitetty 22.5.2019.
Varmista paikkasi ja ilmoittaudu heti. Ilmoittautumislinkit ohjelmassa.
Ohjelma ja ilmoittautumislinkit (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

2005, 2019

28.5. Hyvä ikääntyminen Lemillä -keskustelutilaisuus

Helmi-hanke järjestää yhteistyössä Lemin kunnan kanssa Hyvä ikääntyminen Lemillä -keskustelutilaisuuden tiistaina 28.5. klo 15. Paikkana on Lemin Vanha Pappila, Toukkalantie 5, 54710 Lemi.

Ikääntyneiden yksinäisyyden tunne on viime vuosina puhututtanut paljon. Yksinäisyyden syyt voivat olla moninaiset, kuten eläköityminen, pitkät välimatkat, sairaudet, oman sosiaalisen verkoston harveneminen, leskeksi jääminen jne. Etsivän vanhustyön toimintamallien avulla voidaan tavoittaa ne ikääntyneet, joita ei ole muilla tavoin löydetty.

Tilaisuudessa vaihdetaan vapaamuotoisesti ajatuksia
• miten Lemillä asuvia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevia ikäihmisiä voitaisiin tavoittaa
• mitä olemassa olevaa ikäihmisten toimintaa ja kohtaamispaikkoja Lemiltä löytyy ja mitä uutta toimintaa kaivattaisiin sekä
• miten yhteistyötä voitaisiin tiivistää eri toimijoiden kesken hyvän ikääntymisen turvaamiseksi.

Tilaisuus on suunnattu ikääntyville, heidän läheisilleen, ikääntyvien parissa työskenteleville, järjestöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:
Heini Maijanen, projektipäällikkö
heini.maijanen@socom.fi
Puh. 050 595 4246

605, 2019

Kirjaamisvalmentajien kesäseminaari Helsingissä 17.6.2019

 

Järjestyksessään kolmas kirjaamisvalmentajien kesäseminaari Helsingissä 17.6.2019. Varmista paikkasi ja ilmoittaudu heti! (Linkistä avautuu 22.5.2019 päivitetty ohjelma)

Load More Posts