Bridging – Inclusive Employment and the Active Citizenship

Bridging -hankkeessa etsitään kansainvälisessä yhteistyössä malleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen voimavaralähtöisellä tavalla. Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisesti työkalu, jonka avulla tehdään näkyväksi henkilön vahvuuksia, voimavaroja ja kehittämistarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa henkilön hyvä, mahdollisimman itsenäinen elämä.

Bridging-hankkeessa keskeisenä toimenpiteenä on Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisarin testaaminen kehitysvammaisille sopivaksi osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineeksi. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujärjestelmää tarkastellaan hyviä käytäntöjä vaihtaen. Yleistä yhteiskunnallista näkyvyyttä lisätään ylläpitämällä kansallista ja kansainvälistä keskustelua.

Lisäarvoa hankkeelle tuo myös kansainvälinen kehittämistyö sekä esimerkiksi palvelujärjestelmien tai erilaisten käytäntöjen toimivuuden vertaileminen. Belgian Flanderissa on hyvin erilainen vammaisten työllistämisen malli, josta voisimme varmasti ottaa oppia. Meillä taas on heitä kiinnostavia asioita, esimerkiksi työhönvalmennus, Kykyviisari ja Ratko-koulutus. Yhdessä pystymme kehittämään vielä parempia tapoja kehitysvammaisten työllistämiseen, ehkäpä jotakin palkkatyön ja toimintakeskusten väliltä.

Kansainvälinen kumppani Groep Maatverk työllistää Belgian Flanderissa n. 21 000 henkilöä, joista 17 500 on vammaisia. Noin 70% heistä on kehitysvammaisia. Kaikkia yrityksen työntekijöitä pidetään täysivaltaisina työntekijöinä. Työt ovat pääosin alihankintatyötä teollisuudelle, ja työtä tehdään usein ryhmässä ohjaajan kanssa. Vaikka yritykset saavat rahoitusta, niiden on voitava maksaa vähintään minimipalkka. Tässä hankkeessa he haluavat keskittyä vaikeammin vammaisten työllistämisongelmiin ja ottaa käyttöön myös Kykyviisarin. Epävirallisia kumppaneita ovat Hollanti ja Wales.

Toinen kumppani on belgialainen Emino, joka tarjoaa työvalmennuspalveluita. Emino on Belgian Flanderissa toimiva yksityinen ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii Flanderin julkisen työvoimapalvelun kanssa yhteistyössä. Emino tarjoaa tuettua työllistymistä ja työvalmennusta vammaisille ja muille haavoittuville ryhmille avoimilla työmarkkinoilla, tavoitteena työsuhde. Eminolla on 21 toimipistettä Flanderissa.

Hankkeen osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, jolla on kaksi projektityöntekijää. Hanke toteutetaan Kymsoten toimintayksiköissä ja sen toiminta-aika on 1.1.2019 – 31.12.2020.

Ota yhteyttä!

Henna Raikaslehto 050 306 6869

Ann-Mari Sippu 044 702 8466