Mitä tavoitellaan?

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

Miten?

  • Tehdään konkreettista yhteistyötä ikäihmisten, heidän omaisten ja läheistensä, järjestöjen, seurakunnan ja kunnallisten toimijoiden kanssa yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisten tavoittamiseksi. Otetaan käyttöön kullekin pilotointialueelle soveltuvia etsivän vanhustyön menetelmiä.
  • Kartoitetaan pilotointialueilla olevat tilat/kohtaamispaikat ja toiminta, joihin ikäihmiset voisivat osallistua. Toteutetaan ikäihmisten toiveiden ja tarpeiden pohjalta uutta yhteisöllistä toimintaa. Tiedotetaan ikäihmisille olemassa olevista kokoontumispaikoista ja toiminnasta sekä ohjataan yksinäisyyttä kokevat ikäihmiset heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin.
  • Järjestetään vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille valmennusta pilotointialueilla
  • Sovitaan pilotointialueilla tavat tehdä yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän sukulaistensa ja ystäviensä sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Kenelle?

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseudulla asuvat yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevat ikäihmiset. Välillisenä kohderyhmänä ovat maaseudun vapaaehtoistyöntekijät ja kolmannen sektorin toimijat.

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa.

Kuka rahoittaa?

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Heini MaijanenProjektipäällikkö, YTM
Kauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta
puh. 050 595 4246
heini.maijanen@socom.fi
Jenna PaajanenProjektikoordinaattori, Fysioterapeutti (AMK)
Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola
puh. 050 323 4852
jenna.paajanen@socom.fi