Myös henkilökohtaisia avustajia koskee työterveyshuoltolaki. Laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto. Samoin siinä määritellään työterveyshuollon sisältö ja toteuttaminen.

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Työterveyshuollon järjestämisestä on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa käy ilmi työterveyshuollon palvelujen sisältö ja laajuus. Sopimuksen tekevät työnantaja ja palvelujen tuottaja. Työterveyshuollon tuottajana voi olla terveyskeskus tai esim. yksityinen lääkäriasema.

Työterveyshuollon sisältö

Lakisääteinen työterveyshuolto on lähinnä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja seurantaa. Työterveyshuoltoon kuuluu mm.

  • työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Tämä tarkoittaa esim. työpaikan vaaratilanteiden kartoittamista, työjärjestelyjen vaikutusta ja tapaturma- ja väkivaltavaaraa.
  • työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen ja työntekijöiden terveydentilan ja työkyvyn selvittämistä, arviointia ja seurantaa.
  • toimenpide-ehdotusten tekeminen työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.
  • neuvonta ja ohjaus koskien työn terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei siis pidä sisällään sairaudenhuoltoa.

Jos sinulla on epäilyjä työturvallisuuteen tai työolosuhteisiin liittyen, pyydä työnantajalta työterveyshuollon yhteystiedot, ja ota yhteys työterveyshuoltoon.

JHLssä erityisesti työterveys- ja työsuojelukysymyksiä hoitavat työympäristösektorin toimitsijat. Myös aluetoimistoon ja omaan sopimustoimitsijaan voi olla yhteydessä.

Työnantaja tekee sopimuksen lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä työterveyshuollon kanssa. Henkilökohtaisen avun päätöksen mukana on tullut tarvittavat ohjeet ja lomakkeet sopimuksen tekemistä varten. Ohjeet löytyvät Työnantajalle-sivulta

Työterveyshuolto alueittain. Katso yhteystiedot linkin kautta.

Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Pihlajalinna

Attendo

Lappeenranta Kouvola Imatra
Joutseno Kotka
Lemi Hamina
Luumäki Pyhtää
Parikkala Virolahti
Savitaipale Miehikkälä
Taipalsaari
Ruokolahti (Imatran toimipiste)
Rautjärvi (Parikkalan toimipiste)

Työterveyteen liittyvää materiaalia:

Työhyvinvointi

Ergonomia

Ergonomia Henkilökohtaisten avustajien ja_ työnantajien iltapäiväkoulutus 14.10.2015

Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidän avustajilleen 14.10.2015

Työterveyshuollon järjestäminen 14.10.2015

Työsuojelun vastuualue 26.10.2015