Kansa-koulu-II-hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvistaa alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liityttäessä. Hankkeen tavoitetilana on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea. Hanke on valtakunnallinen, jossa ovat mukana kaikki 11 sosiaalialan osaamiskeskusta, Hyvinvointialan liitto, 14 ammattikorkeakoulua ja 3 yliopistoa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31–12.2019. Lue lisää…

twitter-logo

Liitutaulu

Seuraa Liitutaulu-blogia, jossa kerrotaan Kansa-koulu-II-hankkeen kehittämistyöstä tekijöiden kuvaamana.

Nykytilan kartoituksen työkalu

Nykytilan kartoituksen työkalu kartoittaa asiakirjahallinnon nykytilaa. Kartoitus luo pohjan Kanta-palveluihin valmistautumisen prosessiin.

Kirjaamisvalmennus

Kirjaamisvalmennuksella kehitetään sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja

Kirjaamisvalmennus
koulutusorganisaatiot

Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa tuetaan koulutusorganisaatioissa.

Kirjaamisvalmennus
yksityiset palveluntuottajat

Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa tuetaan yksityisissä sosiaalipalveluja tuottavissa yrityksissä.

Ajankohtaista Kansa-koulu-II-hankkeessa

Lue, mitä Kansa-koulu-II-hankkeessa tapahtuu. Täältä löydät tiedotteet, julkaisut ja hanke-esitykset.

Kansa-koulu-II-hankkeen aluekoordinaattorit

Aluekoordinaattorit ovat sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijoita.

Tietopankki

Tietopankkiin on koottu Kansa-koulu-II-hankkeen materiaalia ja hyödyllisiä linkkejä.

Yhteystiedot

Maarit Hiltunen-Toura
Maarit Hiltunen-Tourahankejohtaja, TtM
+ 358 44 748 5305
Mari Lehtonen
Mari LehtonenKehittämissuunnittelija, hankesihteeri, YTM
+358 40 352 0320
Kai Kortelainen
Kai KortelainenViestintäsuunnittelija, Insinööri (AMK)
+358 44 748 5304