Tekniset check-in tuokiot jatkuvat lomien jälkeen elokuussa, alkaen tiistaina 13.8.2019.

Järjestämme teknisiä check-in -tuokioita etäyhteydellä pidettävien tilaisuuksien toimivuuden tueksi joka tiistai kello 9-9:30 . Check-in vie aikaa osallistujalta vain viisi minuuttia, jonka aikana testataan Skypen kuuluvuutta ja näkyvyyttä sekä osallistavien työkalujen, kuten luonnoslehtiön ja leimasimen käyttöä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan voit liittyä mukaan tästä check-in linkistä.

Kirjaamisvalmentajien valmennuspäivissä tai tietopakettitilaisuuksissa ei ole teknistä tukea, joten suosittelemme lämpimästi osallistumaan check-in -tuokioihin. Näin voitte olla varmoja siitä, että näette valmennusmateriaalin, kuulette valmentajan äänen, oma äänenne kuuluu, sekä voitte osallistua täysipainoisesti interaktiiviseen valmennuspäivään.