llmoittautuminen koulutusorganisaatioille suunnattuihin kirjaamisvalmentajien valmennusryhmiin on päättynyt. Ryhmien aikataulut löydät täältä.

Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu II -hankkeessa aloitusseminaarin tallenne on katsottavissa täällä.

Kansa-koulu II -hankeen koulutusorganisaatioille suunnatuissa kirjaamisvalmentajien valmennuksissa valmennetaan sosiaali- ja terveysalan opettajia määrämuotoisen kirjaamisen ja asiakasasiakirjalain tunteviksi kirjaamisvalmentajiksi, jotka kouluttavat määrämuotoista kirjaamista ja muita valmennuksen aihepiirejä sosiaalialan opiskelijoille. Näin työelämään siirtyvät sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saavat valmiudet kirjata sosiaalialan asiakastietoja määrämuotoisesti.

Oppilaitosten opettajille suunnatut valmennukset käynnistyivät lokakuussa 2018 ja jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti. Nelipäiväiseen valmennukseen voivat osallistua Kansa-koulu II -hankkeen kanssan yhteistyösopimuksen allekirjoittaneet sosiaalialan koulutusorganisaatioiden edustajat.

Kirjaamisvalmentajien valmennuksista kiinnostuneet oppilaitokset, jotka eivät vielä ole mukana hankkeessa, voivat olla yhteydessä Marjo Oravaan, marjo.orava@socom.fi.

Kirjaamisvalmennuksissa hyödynnetään Kansa-koulu -hankkeessa tuotettua laajaa kirjaamisvalmennusmateriaalia. Sen aihepiireihin kuuluvat muun muassa sosiaalihuollon kirjaamisen perusperiaatteet, kirjaamisen etiikka ja asiakaslähtöisyys, määrämuotoinen kirjaaminen, sosiaalipalvelujen luokitus ja sosiaalihuollon asiakastietomalli, tietosuoja ja tietoturva, kieli, kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla, kirjaamisen käytännöt sekä kirjaamisosaamisen jalkauttaminen ja motivointi. Materiaali on kirjaamisvalmentajien käytettävissä sähköisessä oppimisympäristössä Moodlessa.

Kirjaamisvalmentajien valmennusten ajankohdat ja ilmoittautumislinkit löytyvät osoitteesta: http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/koulutusorganisaatiot/ilmoittautuminen-koulutusorganisaatioiden-ryhmiin/

Yhteystiedot

Marjo OravaHankejohtaja
+358 50 341 1237
Päivi NiiranenAluekoordinaattori
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA
Seinäjoen ammttikorkeakoulu
Koskelantie 16
60220 Seinäjoki
+358 40 6807 115
Nea KosonenVarsinais-Suomen aluekoordinaattori
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, VASSO
Läntinen Pitkäkatu 21-23 E
20100 Turku
+358 50 302 7530