Valmennuksilla tuetaan sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien osaamista sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksessa.

Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien puolen päivän mittaisten kirjaamisvalmennusten tietopakettien pilotit toteutetaan marras- ja joulukuussa 2018.

Varsinaiset kirjaamisvalmennuksen tietopaketit käynnistyvät tammikuussa2019. Ilmoittautumiset avataan marraskuussa 2018.

Tietopaketit sisältävät perustiedon sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrämuotoisesta kirjaamisesta siten, että osallistujilla on edellytykset ymmärtää ja toimeenpanna lakimuutosten vaatimat ja Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvät tarvittavat muutokset omissa organisaatioissaan. Kirjaamisvalmennukset pidetään Skype-yhteydellä.

Kirjaamisen tietopaketti asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille

  • suunnataan kaikille sovellusasiantuntijoille ja pääkäyttäjille, jotka ylläpitävät sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyyn käytettäviä asiakastietojärjestelmiä tai toimivat käytön tukihenkilöinä.

Kirjaamisen tietopaketti sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaaville asiantuntijoille

  • suunnataan sosiaalihuollon asiakirjojen arkistoinnista koko- tai osa-aikaisesti vastaaville henkilöille.

Suosittelemme lämpimästi osallistumaan ennen tietopakettipäivää etäyhteyttä testaavaan check-in -tuokioon, sillä varsinaisessa tilaisuudessa ei ole teknistä tukea. Tuokiot järjestetään aina tiistaisin kello 9-9:30, lue lisää täältä.

Yhteystiedot

Teppo Taskinen
Kansa-koulu II -hanke
c/o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Tulliportinkatu 34 A 2.krs
70100 Kuopio
puh. 040 717 0314
Nina Peronius
Kansa-koulu II -hanke
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rovakatu 3 lt. 3
96100 ROVANIEMI
puh. 040 5742773