Sote-organisaatioiden asiakirjahallinnon asiantuntijoille ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille pidetään Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti -tilaisuuksia, joiden tavoitteena on jakaa tietoa Kanta-palvelujen käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista. Tilaisuudet on suunnattu sosiaalihuollon organisaatioille, joissa Kanta-palvelujen käyttöönoton valmistautumista ollaan aloittamassa tai suunnittelemassa.

Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien kirjaamisvalmennuksen tietopaketit käynnistyivät tammikuussa 2019. Lisätietoa ilmoittautumisesta löytyy sivun alaosasta.

Puolen päivän mittaisissa kirjaamivalmennuksen tietopaketeissa käydään läpi perustietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksesta sekä asiakirjahallinnon sekä pääkäyttäjien rooleista ja tehtävistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon valmistautumisessa ja käytössä. Kirjaamisvalmennuksen tietopaketit on jaettu kahteen osaan. Tietopaketin ennen taukoa pidettävä alkuosa on molemmissa tietopaketeissa sama. Tauon jälkeinen tietopaketin osa on erilainen. Tarvittaessa voit osallistua molempiin kirjaamisvalmennuksen tietopaketteihin.

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille

  • Pääkäyttäjien tietopaketti on suunnattu sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamiseen käytettävien tietojärjestelmien erilaisissa pääkäyttäjä-, tuki- ja ylläpitotehtävissä ja muissa rooleissa toimiville henkilöille. Tehtävissä työskentelevien henkilöiden nimikkeitä ovat esimerkiksi pääkäyttäjä, sovellusasiantuntija, sovellustukihenkilö, tietojärjestelmäasiantuntija, tietohallintokoordinaattori ja vastuukäyttäjä.

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaaville asiantuntijoille

  • Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden tietopaketti on suunnattu kaikille heille, jotka työkseen suunnittelevat tai toteuttavat tiedonohjausta, asiakirjahallintoa ja arkistointia. Tällaisissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden nimikkeitä ovat esimerkiksi asianhallintapäällikkö, asiakirjahallintopäällikkö, tiedonhallinta-asiantuntija, arkistonhoitaja, arkistovastaava, arkistosihteeri, hallintosihteeri, toimistosihteeri ja niin edelleen.

Tietopaketeissa käytettävää materiaalia:

Kirjaamisvalmennuksen tietopakettien kokonaisuuden, sisällön ja alustavien päiväkohtaisten aikataulujen esittely 1.3.2019 (Pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Asiakirjahallinnon asiantuntijoille ja arkistonhoitajille suunnattu materiaali:
Tietopaketti arkistovastaaville versio 1.1 17.5.2019 (Pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Asiakastietojen käsittelyyn käytettävien tietojärjestelmien pääkäyttäjille suunnattu materiaali:
Tietopaketti pääkäyttäjille versio 1.1 15.5.2019 (Pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Suosittelemme materiaaleihin tutustumista ennen tietopaketteihin osallistumista. Näiden materiaalien lisäksi on hyödyllistä tutustua sote-organisaatioiden esimiehille suunnattuihin materiaaleihin ja videotallenteeseen (webinaariin).
Organisaatioiden esimiehet (Kansa-koulu II -hankkeen sivu, avautuu uuteen välilehteen)

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketteihin täytyy ilmoittautua, osallistujamääriä ei ole rajattu

Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti-tilaisuuksien osallistujamääriä ei ole rajattu. Tietopaketit pidetään Skypellä ja Skype-kokoushuoneessa saattaa olla jokin raja yhteen kokoukseen osallistuvien enimmäismäärälle. Sen vuoksi tietopakettitilaisuuksiin täytyy ilmoittautua. Mikäli tietopakettiin on tulossa enemmän osallistujia kuin Skype-kokoushuoneeseen mahtuu, aikaisemmin ilmoittautuneet henkilöt ovat etusijalla.

Jos et pysty osallistumaan siihen kirjaamisvalmennuksen tietopakettiin, johon ilmoittauduit, ole ystävällinen ja ilmoita/vapauta varaamasi paikka lähettämällä sähköpostia Tarja Hiltuselle osoitteeseen tarja.hiltunen@socom.fi

Pääkäyttäjien kirjaamisvalmennuksen tietopakettien ajankohdat ja linkit ilmoittautumislomakkeisiin:

Ajankohta Ilmoittautuminen (lomake avautuu uuteen välilehteen)
 kello 8.30 – 11.45 päättyneet keväältä 2019

 

Asiakirjahallinnon asiantuntijoiden kirjaamisvalmennuksen tietopakettien ajankohdat ja linkit ilmoittautumislomakkeisiin:

Ajankohta Ilmoittautuminen (lomake avautuu uuteen välilehteen)
 kello 12.00 – 15.15 päättyneet keväältä 2019

 

Check-in -tuokiot Skype-yhteyksien ja äänilaitteiden toiminnan testaamiseen jatkuvat elokuussa 2019

Tietopakettitilaisuuksien alkuun ei ole varattu aikaa etäyhteyksien tai Skypen toiminnan testaamiseen. Sen vuoksi suosittelemme lämpimästi testaamaan omatoimisesti etäyhteyksien toimintaa ennen tietopakettiin osallistumista. Etäyhteyksien testaamiseen järjestetään jälleen elokuussa 2019 check-in -tuokioita, sillä varsinaisissa kirjaamisvalmennuksen tietopakettitilaisuuksissa ei ole teknistä tukea. Check-in -tuokioita järjestetään elokuun 2019 alusta joka tiistai kello 9 – 9.30.
Lue lisää etäyhteyksien testaustuokioista tästä linkistä (Sivu avautuu uuteen välilehteen.)

Yhteystiedot

Teppo Taskinen
Kansa-koulu II -hanke
c/o Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Tulliportinkatu 34 A 2.krs
70100 Kuopio
puh. 040 717 0314
Nina Peronius
Kansa-koulu II -hanke
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rovakatu 3 lt. 3
96100 ROVANIEMI
puh. 040 5742773