Ilmoittautuminen yksityisille palveluntuottajille suunnattuihin kirjaamisvalmentajien valmennusryhmiin on alkanut. Lue alta lisää kirjaamisvalmentajien valmennuksesta ja ilmoittaudu mukaan ryhmään täältä.

Kansa-koulu II -hanke valmentaa kirjaamisvalmentajia yksityisiin sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin. Yksityisten sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden valmennukset käynnistyvät lokakuussa 2018 ja jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti. Valmennus toteutetaan etäopetuksena, jolloin siihen voi osallistua omalta tietokoneelta. Jos et ole aiemmin osallistunut etäyhteyksin toteutettuun valmennukseen, niin harjoittelemme yhdessä etäyhteyden käyttöä ennen valmennusryhmän ensimmäistä päivää.

Valmennusryhmä on pituudeltaan kolme työpäivää klo 8.30 – 14.30 ja siihen liittyy ennako- ja välitehtäviä. Yksityiset palveluntuottajat maksavat valmennuksesta omarahoitusosuuden 150 €/osallistuja.

Kirjaamisvalmennuksen tavoitteena on edistää sosiaalialan henkilöstön valmiuksia kirjata asiakastietoja määrämuodossa.

Kirjaamisvalmennus jalkautuu organisaatioihin kirjaamisvalmentajien välityksellä. Kansa-koulu-hankkeen kouluttamat kirjaamisvalmentajat ovat määrämuotoiseen kirjaamiseen ja asiakasasiakirjalain toimeenpanoon perehdytettyjä sosiaalialalla toimivia ammattilaisia.

Kirjaamisvalmennuksen mahdollistaa Kansa-koulu-hankkeessa tuotettu laaja kirjaamisvalmennusmateriaali. Sen aihepiireihin kuuluvat muun muassa sosiaalihuollon kirjaamisen perusperiaatteet, kirjaamisen etiikka ja asiakaslähtöisyys, määrämuotoinen kirjaaminen, sosiaalipalvelujen luokitus ja sosiaalihuollon asiakastietomalli, tietosuoja ja tietoturva, kieli, kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla, kirjaamisen käytännöt ja kirjaamisosaamisen jalkauttaminen ja motivointi. Materiaali on kirjaamisvalmentajien käytettävissä sähköisessä oppimisympäristössä Moodlessa.

Katso videolta, mistä on kysymys!  Lue myös tiedote yksityisille sosiaalipalvelun tuottajille!

Yhteystiedot

Marjo Orava
Marjo OravaHankejohtaja, YTM
Kansa-koulu II -hanke
Kipparinkatu 1
53100 Lappeenranta
puh. 050 341 1237
Riikka Rantanen
Riikka RantanenAluekoordinaattori, YTM
Kansa-koulu II -hanke
c/o Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä
puh. 040 501 1042
Jaana Taina
Jaana TainaAluekoordinaattori, YTM
Kansa-koulu II -hanke
Kipparinkatu 1
53100 Lappeenranta
puh. 050 572 6055