Kansa-koulu
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Hanke tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia.

Masto – maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen -hanke

Masto-projektin tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja yrittäjyyteen. Se myös vahvistaa voimaantumista ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista.

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena

Hankkeen lähtökohtana ovat maaseudun palvelu- ja väestökehityksen luomat haasteet ikääntyvien asumiselle sekä hallituksen kärkihankkeessaan asettamat tavoitteet.

Kulttuuripolku senioreille

Taide ja kulttuuri osana kotona asuvien ikäihmisten toiminnallista arkea sujuvan palvelurakenteen tukemana

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Hankkeessa keskitytään sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja sen tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa.