Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Kansa-koulu II -hanke Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla

Kansa-koulu II hanke auttaa valmistautumisessa Kanta-palveluiden käyttöönottoon. Myös laki edellyttää, että asiakastietoa kirjataan yhdenmukaisesti yksityisessä ja julkisessa sosiaalihuollossa. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2019.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hankkeen valtionapuviranomainen on  Terveysen ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoja Kansa-koulu II -hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Kulttuuripolku senioreille

Taide ja kulttuuri osana kotona asuvien ikäihmisten toiminnallista arkea sujuvan palvelurakenteen tukemana

Yhteinen koti maalla

Yhteinen koti maalla

Hankkeessa parannetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla tutussa asuinympäristössä kehittämällä erilaisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja sekä lisätään maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu- ja rakennusalan yrittäjiltä