Masto-projekti kehittää keinoja maahanmuuttajanaisten työllistämisen ja osallisuuden tukemiseksi

Mitä teemme?

Masto esittely 2016 ELY-keskus

Masto-projektin tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille pääsyä valmentamalla heitä suomalaisiin toimintatapoihin ja yrittäjyyteen. Se myös vahvistaa voimaantumista ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista.

Masto etsii keinoja tunnistaa maahanmuuttajanaisten osaaminen, jotta sitä voidaan mahdollisimman hyvin täydentää ja hyödyntää suomalaisessa työelämässä. Lisäksi kehitetään maahanmuuttajanaisille tehokkaampia palveluprosesseja ja vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana kerätty palaute ja muu tulostieto arvioidaan ja sitä käytetään kehittämisen perustana hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Keitä on mukana?

Projekti on ESR -rahoitteinen ja se toteutetaan yhteistyössä Saimaan Ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun ja Wirma Lappeenranta Oy:n kanssa.

Masto-hanke löytyy myös Facebookista

Missä ja milloin?

Masto on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla 1.1.2016-31.3.2018 toimiva hanke.

Tavoitteet ja toimenpiteet:

masto-tavoitteet-ja-toimenpiteet

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa hankkeen toteutuksesta vastaavat projektipäällikkö Maina Seppälä ja projektikoordinaattori Nadezha Kärmeniemi.