Valtakunnallisen PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hankkeen Kaakkois-Suomen osahake on käynnistynyt elokuussa. Hanketta toteutetaan alueella Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin toimesta. Hankkeessa työskentelee yhden kokoaikaisen projektikoordinaattorin lisäksi osa-aikaisena projektityöntekijä ja hankesihteeri. Socomin alueelta hankkeessa on mukana Kotka, Kouvola, Hamina, Eksote (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari ja Imatra).

Kaakkois-Suomen alueen osahankkeen tavoitteet

  1. Monialaisen yhteistyön vahvistaminen palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmien laatimisessa.
  2. Kehittää ja uudistaa sosiaalityö menetelmiä siten, että ne ovat asiakkaita osallistavia ja elämänhallintaa tukevia.
  3. Vahvistaa vuoropuhelua ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä sekä varmistaa asiakkaan mukanaolo vuoropuhelussa.

Hankkeen Kick off tilaisuudet ovat 15.11. Lappeenrannassa  ja 17.11. Anjalassa

Tilaisuuksien jälkeen monialaisen yhteistyön vahvistaminen aloitetaan arvoverkkotyöskentelyillä molemmissa maakunnissa (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) ja sosiaalityön menetelmälliseen kehittämiseen kootaan pilottitiimit, joissa lähdetään kokeilemaan uusia työskentelymenetelmiä. Asiakkaiden osallisuus on vahvasti mukana kaikissa kehittämistoimissa yhteiskehittämisenä.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa hankkeen toteutuksesta vastaa projektikoordinaattori Pirkko Haikara

Pirkko Haikara
Pirkko HaikaraProjektikoordinaattori, sosionomi(AMK)
PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola
puh. 040 830 6318