Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali-  ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Kymenlaakson sosiaaliasiamies Sirkku Bilaletdin palvelee Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään, ja Virolahden kuntien asukkaita kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaali- ja potilasasiamies Tuomas Kumpula palvelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin jäsenkuntien, Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren asukkaita kaikissa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot

Sirkku Bilaletdin
SosiaaliasiamiesToimistotalo Otso
Karhulan teollisuuspuisto
Pajatie 69
48600 Kotka
puh. 040 728 7313

Puhelinaika pääsääntöisesti
ma 12-15, ti,ke,to 9-11

Henkilökohtaista käyntiä varten
aika varataan etukäteen.
Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@socom.fi
………. Tuomas Kumpula
Sosiaali- ja potilasasiamiesKauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta
puh. 044 748 5306

Puhelinaika pääsääntöisesti
ma 12-15, ti,ke ja to 9-11

Henkilökohtaista käyntiä varten
aika varataan etukäteen.
Sähköpostiosoite on muotoa
sosiaali.potilasasiamies@socom.fi

 

SOSIAALIASIAMIES

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät periaatteet.

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

  1. neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

POTILASASIAMIES

Potilaan asemaa terveydenhuollossa säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista, joka tuli voimaan 1.3.1993. Potilaslaissa on säännelty terveydenhuollon asiakkaalle kuuluvista oikeuksista, jotka koskevat hoitoon pääsyä, hoidon toteuttamista, kohtelua ja potilaan oikeusturvaa. Lain tarkoituksena on turvata potilaan oikeudet terveydenhuollon palveluja toteutettaessa sekä parantaa potilaan kohtelua ja hoidon laatua

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom, tuottaa potilasasiamiehen palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille. Lisäksi Socom myy erillissopimuksilla potilasasiamiehen palveluja yksityisille terveydenhuollon palveluja tuottaville yrityksille.

Potilasasiamiehen tehtävänä on

  1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun tekoon liittyvissä asioissa
  3. avustaa potilasta potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  4. tiedottaa potilaan oikeuksista
  5. toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa. Potilasasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksiä kunnanhallituksille

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013

Vuosi 2012

Vuosi 2011

Vuosi 2010

Kymenlaakson sosiaaliasiamiehen selvityksiä kunnanhallituksille

Vuosi 2017

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013

Vuosi 2012

Vuosi 2011

Vuosi 2010

Vuosi 2009

Vuosi 2008

Vuosi 2007

Vuosi 2006

Vuosi 2005

Tuotteistus

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta

Kuntakysely

Neljän sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiesten kuntakyselyn koonti vuodelta 2012