Mitä tavoitellaan?

Tatu II Tarvittavaa tukea pienille sotealanyrittäjille -hankkeen tavoite on auttaa pieniä sotealanyrityksiä löytämään liiketoimintaansa uudenlaisia palveluita yhteistyössä toisten yrittäjien sekä julkisen toimijan kanssa maakuntien palvelutarpeet, erityisesti maaseutualueet huomioiden.

Miten?

  • Kartoitetaan kehittämishaluiset sotealan mikro- ja pk-yritykset Kaakkois-Suomesta.
  • Ylläpidetään tietoa menossa olevista yrittäjille suunnatuista kehittämishankkeista ja koulutusmahdollisuuksista sekä aktivoidaan yrityksiä osallistumaan niihin.
  • Ideoidaan ja autetaan yrityksiä valmistelemaan yritysryhmähankkeita liiketoimintansa kehittämiseksi.
  • Vahvistetaan julkisen sektorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa käytävää vuoropuhelua toimien linkkinä yritysten ja yhteistyötoimijoiden (KymSote, Eksote, oppilaitokset, kehitysyhtiöt) välillä sekä järjestämällä yhteistyöfoorumeja ja verkostoitumis- ja ideointitilaisuuksia kuunnellen herkällä korvalla eri osapuolten toiveita ja kehittämistarpeita.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimivat sote- ja hyvinvointialalla toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hanke soveltuu erinomaisesti pienille yrityksille, jotka olisivat kiinnostuneita kehittämään palveluitaan yhteistyössä vaikkapa yritysryhmähankkeiden muodossa. Jos sinulla on idea hautumassa ja mietit, miten voisit viedä sitä eteenpäin tai koet tarvitsevasi asiantuntija-apua yrityksesi sotepalveluiden kehittämisessä – nyt on juuri oikea aika ottaa yhteyttä. Merkittäviä kumppaneita ovat maakunnissa toimivat koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, yrittäjäjärjestöt sekä maakuntien sotepalveluita järjestävät tahot (Eksote ja KymSote)

Milloin?

Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2019 – 31.12.2020

Kuka rahoittaa?

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Yhteystiedot

Helena Puolakka
projektipäällikkö
Kauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta
puh. 044 7485305
helena.puolakka@socom.fi