VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen

Haluamme vahvistaa lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, jotta syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat perheet ohjautuisivat tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Lisäksi kehitämme keinoja, joilla lapsiperheitä työssään kohtaavat ammattilaiset voivat tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierteen.

Toimenpiteillä pyritään lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten yhteistyön, tiedonvälityksen ja -tuotannon sekä osaamisen vahvistamiseen. Lapsiperheiden osalta pyritään hyvän kehän käynnistämiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja perheen omien voimavarojen tunnistamiseen esimerkiksi hyvinvointimittarin avulla tai lasten harrastustoiminnan aloittamisen kautta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistuessa myös henkilön työ- ja toimintakyky paranee ja perheiden omat voimavarat saadaan käyttöön. Perheissä tämä voi tarkoittaa toisen tai molempien vanhempien työkyvyn tai työssäkäynnin mahdollisuuksien paranemista ja etenemistä työllisyyden polulla.

VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen on kansainvälisen yhteistyön hanke, jossa kumppaneina ovat bulgarialaisen Sungurlaren kunnan EDOR-hanke sekä belgialainen EVA-hanke. Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä täältä. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK. Toiminta-alueemme on Kaakkois-Suomi. Hankeaika on 1.10.2018-31.10.2020. Hanke on ESR-rahoitteinen.

Toimenpiteemme on jaettu neljään työpakettiin:

  1. Lapsiperheiden hyvinvointivajeen ja syrjäytymisvaaran varhainen tunnistaminen
  2. Syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden palveluihin ohjautuminen
  3. Perheiden voimavarojen löytäminen ja osallisuuden vahvistaminen
  4. Kansainvälinen yhteistyö

Hankkeessa mukana ovat: