VALO-hankkeen tuotokset ja materiaalit

Yhteistyömallien pilotit

VALO-hankkeessa toteutettiin kolme varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön yhteistyömallin pilottia. Kotkan ja Haminan piloteissa kehitettiin ja mallinnettiin avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perheohjauksen yhteistyötä. Etelä-Karjalassa yhteistyömallia kehitettiin Eksoten ja Luumäen varhaiskasvatuksen kanssa.

Pilottimateriaali koostuu perheille suunnatuista postereista sekä ammattilaisten ohjeista. Pilottikohtaiset materiaalit löydät alta.

Etelä-Karjalan pilotti

Luumäen varhaiskasvatus ja Eksoten perhetyö

Posteri suomeksi

Posteri englanniksi

Posteri arabiaksi

Posteri venäjäksi

Ammattilaisen ohje
Haminan pilotti

Haminan avoin varhaiskasvatus ja Kymsoten neuvolan perheohjaus

Posteri suomeksi

Posteri englanniksi

Posteri arabiaksi

Posteri venäjäksi

Ammattilaisen ohje
Kotkan pilotti

Kotkan avoin varhaiskasvatus ja Kymsoten neuvolan perheohjaus

Posteri suomeksi

Posteri englanniksi

Posteri arabiaksi

Posteri venäjäksi

Ammattilaisen ohje

 

VALOn pilottien yhteydessä järjestettiin kolme työpajaa.

  • Kotkan työpajassa mietittiin keinoja markkinoida avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen palveluita Länsi-Kotkassa erityisesti maahanmuuttajataustaisille perheille. Katso kehittämisehdotukset tästä.
  • Etelä-Karjalan työpajassa syvennettiin Lapset puheeksi-tietoutta ja mietittiin menetelmän mahdollisuuksia moniammatillisessa yhteistyössä. Katso kehittämisehdotukset tästä.
  • Haminan työpajassa aiheena oli vanhemmuuden tuki ja kasvatusyhteistyö. Katso muistilista tästä.

Xamkin osatoteutus

Xamkin osatoteutuksen tuotokset ja materiaalit, kuten Lapsiperheiden videotaiderata-video, perheprofiilikortit sekä taidemenetelmiin liittyvä työkirja julkaistaan hankkeen nettisivuilla xamk.fi/valo.

Kansainvälinen yhteistyö

VALO- ja EDOR-hankkeet toteuttivat kaksi asiantuntijoiden typöpajaa, joista koostettu raportti löytyy täältä. Yhteistyössä kirjoitettiin myös julkaisu ”Valoa arkeen. Osallisuutta ja voimavaroja lapsiperheille”, joka on julkaistu englanniksi nimellä ”For a Brighter Tomorrow”.