Yhteinen koti maalla –hankkeessa parannetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla tutussa asuinympäristössä kehittämällä erilaisia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja. Yhteisöllisellä asumisella voidaan vähentää ikääntyneiden yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä tukea arjessa selviytymistä fyysisen toimintakyvyn heiketessä. Hankkeessa tavoitteena on myös lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelun kysyntää paikallisilta hoiva-alan, kotipalvelun ja rakennusalan yrittäjiltä

Hankkeessa

  1. kehitetään uusia, maaseudulle soveltuvia yhteisöllisen asumisen muotoja erilaisissa asuinympäristöissä (2-3 pilottia)
  2. kuvataan yhteisöllisen asumisen kannalta tärkeitä muutostarpeita rakennuksissa ja rakennetussa ympäristössä sekä tuotetaan näihin ratkaisuehdotuksia pilottikohteissa
  3. selvitetään yhteisölliseen asumiseen liittyviä palvelutarjonnan ja yrittäjyyden mahdollisuuksia pilottikohteissa ja eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia kokonaisuudessaan
  4. arvioidaan hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä levitetään tietoa toteutetuista malleista

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016-30.11.2018 Kaakkois-Suomessa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Haminan kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Ympäristöministeriö.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja toteutetaan yhteistyössä Työtehoseura ry:n sekä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Hankekumppaneina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Haminan kaupunki