SOCOMIN TIEDOTE LIITTYEN YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN KORONAEPIDEMIA HUOMIOIDEN (Huhtikuu 2021)

TERVETULOA KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY:n KOTISIVUILLE!

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alueellisten osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Sosiaalialan osaamiskeskusten keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan. Lue lisää…

Socomin esittely (prezi)         Socom in English

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus, Henkka, tarjoaa henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluja Kaakkois-Suomessa.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali-  ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Lapsen edunvalvonnan koordinaatio lastensuojelu ja rikosasioissa

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lapsen edunvalvontaa lastensuojelu ja rikosasioissa Etelä-Karjalan ja  Kymenlaakson alueella.

Sosiaalityön osaamisen koordinaatio

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom vahvistaa sosiaalityön asiantuntemusta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella.

AATOS -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-2021

Aatos -hankeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden autonomian, sitä tukevan järjestelmän ja osaamisen kehittäminen.

Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Kansainvälinen hanke kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen

Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

Kansa-koulu II -hanke Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla

Kansa-koulu II hanke auttaa valmistautumisessa Kanta-palveluiden käyttöönottoon. Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2018-31.12.2019. Hankkeessa valtionapuviranomaisena THL.

Tatu II -hanke (Tarvittavaa tukea pienille sote-alan yrityksille)

Tatu II-hanke aktivoi pieniä sotealan toimijoita muodostamaan yritysryhmiä ja vahvistamaan palveluiden järjestämisvastuussa olevien tahojen (Eksote ja KymSote) välistä vuoropuhelua ja kumppanuustoimintaa.

VALO – Kansainvälinen hanke lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia tapoja joilla 1) syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevat lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa kokonaisvaltaista hyvinvointia turvaavien palveluiden piiriin, 2) joilla tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierre.

VALO in english