Monthly Archives: maaliskuu 2016

31 03, 2016

Dementia friendly cinema

Tekijä | maaliskuu 31, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Muistisairaita osallistetaan juhlapuheissa, tässä esimerkki käytännön toiminnasta. Elokuvateatteri (Newcastle Upon Tyne, UK) järjesti joka toinen viikko päivänäytöksen muistisairaille. Ohjelmisto koostui maailman rakastetuimmista musikaaleista. Elokuvan jälkeen oli muistikahvila. Käytännön eroja tavalliseen näytökseen olivat alennettu lippuhinta, maksuton sisäänpääsy saattajalle, porrasaskelmien merkitseminen, peilien peittäminen, opaskylttien tekstikoon suurentaminen, mainosten poistaminen elokuvan alusta, valaistuksen pitäminen päällä elokuvan aikana, musiikin vaimentaminen [...]

31 03, 2016

Skotlantilaisessa saattohoitokodissa kuolema kohdataan laulun avulla

Tekijä | maaliskuu 31, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Elokuvantekijä Amy Hardie teki neljän vuoden ajan dokumenttia Strathcarronin saattohoitokodissa. Dokumentista tuli merkittävä osa kansallista kampanjaa, jossa rohkaistaan ihmisiä suhtautumaan aiempaa avoimemmin kuolemaan. I came to Strathcarron with strict instructions: hang around. Finally the patients took pity on me. Maybe they were feeling a bit useless too. Disease can do that. Then they started singing [...]

29 03, 2016

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenrannassa 31.3.2016 luentomateriaali

Tekijä | maaliskuu 29, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Ohjelma Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet Marja Penttilä, lakimies, STM Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus Sinikka Rantala, erikoissuunnittelija, THL Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke Kansa-koulu-hanke Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja, Kansa-koulu-hanke Sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaamisen käytännöt Eksotessa Minna Kälviä, IT palvelupäällikkö ,Eksote

24 03, 2016

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Turussa 23.3.2016 videotallenne ja luentomateriaali

Tekijä | maaliskuu 24, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Ohjelma Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet (pdf) Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet (video) Marja Penttilä, lakimies, STM Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus (pdf) Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus (video) Outi Lehtokari, alueellinen erikoissuunnittelija, THL Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa (pdf) Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa (video) Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke Kansa-koulu-hanke (pdf) Kansa-koulu-hanke (video) Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja, Kansa-koulu-hanke Eteneminen Varsinais-Suomessa [...]

23 03, 2016

Hae Voimaa vanhuuteen -kunnaksi ja lue tehokkaasta terveysliikunnan toimintamallista

Tekijä | maaliskuu 23, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Kohderyhmänä ovat jossain määrin toimintakyvyltään heikentyneet, mutta vielä itsenäisesti kotona asuvat ikäihmiset. Kolmivuotiseen kehittämistyöhön valitaan 6-10 kuntaa, jotka saavat työnsä tueksi Ikäinstituutin maksuttoman mentoroinnin, johon sisältyy kuntakohtaista ohjausta, laaja koulutusohjelma ja kehittämistyön työkaluja. Hakuaika on 1.3.-31.5.2016. Hausta on jo tiedottu kuntien keskeisiä päättäjiä maaliskuun alussa, kyselkää miten [...]

22 03, 2016

Tietoa ikäihmisten mielenterveydestä

Tekijä | maaliskuu 22, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Ikääntyessä mielen hyvinvoinnin uhkaksi saattaa nousta elämänmuutokset ja menetykset. Toisaalta voimavarana on usein elämänkokemus ja suvaitsevaisuus itseen. Lue tietoa mielen hyvinvoinnista ja kuinka hyvinvointia voi lisätä. Laaja opas sisältää mm. työkaluja ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen sekä tietoa psykiatrisista ongelmista ja erilaisista palveluista. Materiaalit sopivat niin ikääntyneelle kuin hänen läheiselleen ja ammattilaiselle. Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä [...]

21 03, 2016

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Turussa 23.3.2016 luentomateriaali

Tekijä | maaliskuu 21, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Ohjelma Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet Marja Penttilä, lakimies, STM Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus Outi Lehtokari, alueellinen erikoissuunnittelija, THL Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke Kansa-koulu-hankeKansa-koulu-hanke Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja, Kansa-koulu-hanke Eteneminen Varsinais-Suomessa Tapio Häyhtiö, toimitusjohtaja, Oy Vasso Ab Saija Siivonen, aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke  

21 03, 2016

Kirjaamisvalmentajien valinta menossa. Ilmoita kirjaamisvalmentaja 8.4.2016 mennessä

Tekijä | maaliskuu 21, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaalihuollon käytännön työn vahvoja ammattilaisia. Eduksi on laaja-alainen kokemus sosiaalihuollon eri sektoreilta sekä hyvät koulutusvalmiudet. Kirjaamisvalmentajilta edellytetään osallistumista koko kirjaamisvalmennukseen sekä kirjaamiskoulutusten järjestämiseen omissa organisaatioissaan. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Kirjaamisvalmentajien tarve on suhteessa asiakastietoja kirjaavaan sosiaalihuollon henkilöstön määrään. Ensimmäisessä vaiheessa kirjaamisvalmentajia voidaan nimetä yksi 50 ammattihenkilöä kohden. Pienet [...]

21 03, 2016

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kuopiossa 18.3.2016 videotallenne ja luentomateriaali

Tekijä | maaliskuu 21, 2016|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Ohjelma Tervetulosanat (pdf) Tervetulosanat (video) Tarja Kauppila, johtaja, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet (pdf) Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet (video) Marja Penttilä, lakimies, STM Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsau (pdf) Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus (video) Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija, THL Ennakkokysymykset luennoitsijoille (video) Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa (pdf) Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa (video) Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon [...]

17 03, 2016

Uusi ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli

Tekijä | maaliskuu 17, 2016|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Kun ikääntyneen kotona asuminen ja asuinolot sekä esteettömyys ja turvallisuus kiinnostavat, kannattaa tarttua tuoreeseen ympäristöministeriön oppaaseen. Siinä esitellään toimintamalli asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi hyvinvointia tukevien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Tavoitteena on saada ikääntyvä ihminen riittävän aikaisessa vaiheessa ennakoivasti arvioimaan oman asuntonsa esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Ympäristöministeriön, Lahden kaupungin ja [...]