Monthly Archives: tammikuu 2017

31 01, 2017

Työparityöskentelyllä vaikuttavuutta

Tekijä | tammikuu 31, 2017|Ajankohtaista, Polun varrelta, Yleinen|0 Comments

Yksi askel taidepalvelujen integroimisessa osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja on työparityöskentelymallin omaksuminen.   Lähtökohtana työpari-käytännölle on se, että molemmat osapuolet, niin taiteilija kuin sote-alan ammattilainen, ymmärtävät oman roolinsa ja sen, etteivät kysymyksessä ole irralliset palat, joita osapuolet toteuttavat omista lähtökohdistaan vaan osista syntyy asiakasta moniulotteisesti palveleva kokonaispalvelu. Tähän voidaan päästä sillin, kun molemmilla tahoilla on yhteinen [...]

30 01, 2017

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen toisen vaiheen ilmoittautuminen ja toteutusaikataulu

Tekijä | tammikuu 30, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen suomenkielisen toteutuksen toinen vaihe käynnistyy huhtikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Toteutusaikataulu vuodelle 2017 on alla olevassa listauksessa. Toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajia asumispalveluihin, kotihoitoon, päivätoimintaan, erityishuoltopiireihin, päihdehuoltoon ja yksityisiin sosiaalialan organisaatioihin. Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työn vahvoja ammattilaisia ja heidän lähiesimiehiään. Kirjaamisvalmennus koskee sosiaalihuollon toimintayksiköitä, joissa tuotetaan sosiaalihuollon asiakastietoa. [...]

26 01, 2017

Aluekierros 2017: Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille

Tekijä | tammikuu 26, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille-aluekierros toteutetaan 11 paikkakunnalla kevään 2017 aikana. Vasson, Pikassoksen ja Sosiaalitaidon alueiden tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit on julkaistu, ja loput ohjelmat julkaistaan helmikuun 2017 aikana. 29.3. Raisio Ohjelma ja ilmoittautuminen 30.3. Tampere Ohjelma ja ilmoittautuminen 5.4. Järvenpää Ohjelma ja ilmoittautuminen 20.4. Helsinki Toteutetaan kutsuseminaarina 26.4. Siilinjärvi Ohjelma ja [...]

26 01, 2017

Liitutaululla kerrotaan ISO:n alueen kokemuksia kirjaamisvalmentajien valmennuksesta

Tekijä | tammikuu 26, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Lue Liitutaululta aluekoordinaattori Päivi Röppäsen tunnelmia Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen alueen kirjaamisvalmentajien valmennuksista. Lisäksi sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Hanna Lohijoki kertoo kirjaamisvalmentajien valmennuksista valtakunnallisen toteutuksen näkökulmasta.

26 01, 2017

Hallituksen esitys Asiakastietolaiksi lausunnoilla 3.3.2017 saakka

Tekijä | tammikuu 26, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä (ns. Asiakastietolaki). Esityksessä ehdotetaan mm., että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot tallennettaisiin yhteen asiakasrekisteriin. Sähköisten asiakastietojen säilytyksen ja käytön keskuspaikkana olisivat valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, Kanta-palvelut. Reseptikeskusta hyödynnettäisiin kokonaislääkityksen hallinnassa. Linkit aihetta käsittelevään uutiseen ja lausunnoilla olevaan materiaaliin: Uutinen: Lausunnolla oleva esitys: sosiaali- ja [...]

26 01, 2017

Suomen sosiaalinen tila raportti: kotihoidon asiakasmaksuissa isot erot kuntien välillä

Tekijä | tammikuu 26, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Kotiin toimitetun aterian hinta vaihtelee eri kunnissa 5–11 euroa, kauppapalvelun kertamaksu 3–20 euroa ja päiväkeskustoiminnan maksu 7–23 euroa kerralta. Tämä ilmenee tuoreessa katsauksessa, johon on koottu tietoa iäkkäiden kotihoidon ja tukipalvelujen maksuista Manner-Suomessa vuonna 2016. Kotihoitoa 4h/kk: maksu on keskimäärin 15 prosenttia asiakkaan tulorajan (573 euroa) ylittävästä tulosta kuukaudessa, kuntakohtaiset erot 2,5–22 prosentin välillä. Kotihoitoa [...]

26 01, 2017

Tiedonohjaussuunnitelmien ajantasaistaminen sosiaalihuollon toimintayksiköissä

Tekijä | tammikuu 26, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Kansallisarkiston 20.1.2017 julkaisemassa tiedotteessa 'Tiedonohjaussuunnitelmien ajantasaistaminen sosiaalihuollon toimintayksiköissä’ kerrotaan mm., että "Sosiaalihuollon toimintayksikön ei tarvitse sisällyttää tiedonohjaussuunnitelmaansa (TOS) niitä asiakkaan palveluprosessissa syntyneitä asiakastietoja ja -asiakirjoja, jotka talletetaan valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon." Lisäksi tiedotteessa lukee mm. näin: "Sosiaalihuollon toimintayksikön TOS:n tulee sisältää esimerkiksi ajanvaraukseen, laskutukseen ja maksatukseen liittyvät asiakirjatiedot, joita ei tallenneta Kanta-palveluihin. Myös mahdolliset muut [...]

25 01, 2017

Kansa-koulu hankkeen tiedote 1/2017

Tekijä | tammikuu 25, 2017|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|0 Comments

Voit avata pdf -muotoisen Kansa-koulu-hankkeen tiedotteen 1/2017 tästä linkistä Du kan öppna Kansa-koulu-projektet meddelande 1/2017 från denna länk Kansa-Koulun tiedote - tammikuu 2017 Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. [...]

23 01, 2017

Kuntavaaleissa äänestäjiä kiinnostaa eniten vanhusten huolto

Tekijä | tammikuu 23, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Vanhusverkosto aloittaa kevätkautensa kestouutisella. Äänestäjistä 94 prosenttia haluaa nostaa tärkeimmäksi kuntavaaliteemaksi vanhusten huollon, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä. Puolueet ovat jälleen "niin huolissaan vanhuksista". Mutta vaalien jälkeen… Vanhusten palveluita mediassa esillä pitänyt Tampereen yliopiston geriatrian professori Jaakko Valvanne on saanut terveystoimittajien yhdistyksen tunnustuspalkinnon hyvästä yhteistyöstä median kanssa. Löydä itsestäsi vastaava asiantuntija ja vastaa Helsingin [...]

18 01, 2017

25 paikkakuntaa, 29 ryhmää ja lähes 680 ilmoittautunutta

Tekijä | tammikuu 18, 2017|Liitutaulu|0 Comments

25 paikkakuntaa, 29 ryhmää ja lähes 680 ilmoittautunutta Hanna Lohijoki on tuttu kirjaamisvalmentajien valmennuksiin osallistuneille Syyskuussa 2016 käynnistyneistä kirjaamisvalmentajien valmennuksista on valmistunut jo lähes 400 kirjaamisvalmentajaa. —Tunnelma kaikissa ryhmissä on ollut positiivinen ja innostunut, kertoo kirjaamisosaamisen kehittämisestä vastaava sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Hanna Lohijoki. Hän on ollut mukana kirjaamisvalmentajien valmennuksissa kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten alueilla. [...]