Monthly Archives: helmikuu 2017

24 02, 2017

Kuusisto-Niemi: Sosiaalihuoltoon tarvitaan omannäköistä tiedonhallintaa

Tekijä | helmikuu 24, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Kuusisto-Niemi: Sosiaalihuoltoon tarvitaan omannäköistä tiedonhallintaa

Sirpa Kuusisto-Niemen haastattelu on julkaistu Talentia-lehdessä 12.2.2017. Kuusisto-Niemi toivoo, että sosiaalialan ammattilaiset osallistuvat aikaisempaa aktiivisemmin käyttämiensä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Lisäksi hänen toiveensa on, että sote-uudistuksessa ymmärretään panostaa tiedonhallintaan ja että sosiaalialan ammattilaiset vaativat päästä mukaan suunnittelemaan tiedonhallintaa. Linkki Talentia lehden artikkeliin

16 02, 2017

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 3.0 julkaistu 6.2.2017

Tekijä | helmikuu 16, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 3.0 julkaistu 6.2.2017

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto - Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä, versio 3.0 on julkaistu. Sanasto löytyy THL:n sivulta Käsitemalli ja sanastot

14 02, 2017

THL julkaissut uusia ja päivitettyjä asiakasasiakirjarakenteita 6.2.2017

Tekijä | helmikuu 14, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

THL:n sivulla Asiakirjarakenteet on julkaistu uusia ja 6.2.2017 päivitettyjä sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteita. Uutena julkaistiin isyyden selvittämisen sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen asiakirjarakenteet. Samalta sivulta löytyy myös asiakasasiakirjarakenteiden lukuohje.

14 02, 2017

PRO-SOS-hankkeen tiedote 1/2017 on julkaistu

Tekijä | helmikuu 14, 2017|Ajankohtaista PRO SOS hankkeessa|0 Comments

PRO SOS-hanke vahvistaa sosiaalityötä sote- ja maakuntauudistuksessa. Lue lisää hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä hanketiedotteesta!

7 02, 2017

Onko kulttuurin harrastaminen liikuntaa tehokkaampaa?

Tekijä | helmikuu 7, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Erinomaista blogia ET-lehdessä pitävä geronomiopiskelija Ari Liimatainen on bongannut uudesta Vanhustyö -lehdestä (1/2017) kiinnostavan artikkelin. Neurologi Markku T. Hyyppä kirjoittaa, että kulttuurin myönteinen vaikutus on parempi kuin liikunnan ja ruokavalion ja melkein yhtä tehokas kuin tupakoimattomuuden. Kulttuuria harrastavat ihmiset elävät vähintään kolme vuotta pitempään kuin ihmiset, jotka eivät harrasta kulttuuria. Liikunnalla on vaikutuksensa, esimerkiksi kaatumisten [...]

6 02, 2017

Pelien pelailu vähentää yli 70-vuotiailla jopa 30 prosenttia kognitiivista heikentymää

Tekijä | helmikuu 6, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Aivojen monipuolinen haastaminen ja sosiaaliset suhteet voivat ehkäistä muistisairauksien kehittymistä vielä yli 70-vuotiaana, tiivistää Duodecim Janina Krell-Roeschin ym. tuoreen tutkimuksen. Muistia ja aivojen muita kognitiivisia kykyjä ylläpitävien harrastusten on todettu ehkäisevän dementiaa, mutta niiden vaikutusta dementiaa lievempään kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen yli 70-vuotiailla ei ole aiemmin juurikaan selvitetty. Nyt julkaistut tulokset perustuvat 1 900 keskimäärin 77-vuotiaan [...]

6 02, 2017

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena

Tekijä | helmikuu 6, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|0 Comments

Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Vuonna 2030 Suomessa on jo 1,5 miljoonaa yli 65­-vuotiasta, joiden kotona ­asuminen edellyttää monipuolisia ratkaisuja varhaisesta tuesta kotihoidon tukemiseen ja kotihoitoon. Perhehoito maaseudun mahdollisuutena -esiselvityshanke (1.4.-31.12.2016) on julkaissut Kaakkois-Suomea koskevan tutkimuksen. Tulokset osoittivat, että perhehoitoon suhtaudutaan myönteisesti. Sitä pidetään palveluna, jota Suomessa tarvitaan ja se koetaan laitoshoitoa paremmaksi [...]

1 02, 2017

Sosiaalihuollon toimiala ja Kanta-palvelut: kirjaamisvalmennusta SOTE-tietojärjestelmätoimittajille 16.3.2017

Tekijä | helmikuu 1, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa, Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

THL ja Kansa-koulu-hanke järjestävät maksuttoman koulutuksen, jossa käydään läpi sosiaalihuollon kirjaamista, luokituksia, asiakastietomallia, Kanta-palveluja sekä kokonaisarkkitehtuuria. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyyn vaikuttavat määrittelyt ja esitellään sosiaalihuollon Kanta-palvelut, Sote-kokonaisarkkitehtuuria, IT-määrittelyjä, määrämuotoista kirjaamista, sosiaalihuollon luokituksia ja asiakastietomallia. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti asiakastietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon Kanta-palveluiden parissa työskenteleville sekä Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöille, projektipäälliköille ja vastuukouluttajille. Koulutus [...]

1 02, 2017

Rekisterinpitäjille opas EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumiseen

Tekijä | helmikuu 1, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Tietosuojavaltuutetun toimisto on 24. tammikuuta julkaissut rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Opas on laadittu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Silloin henkilötietoja täytyy käsitellä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta: Tiedote "Uusi opas auttaa rekisterinpitäjiä EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa" Opas "Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?"