Monthly Archives: huhtikuu 2017

28 04, 2017

Opas elämäntaitokeskustelujen vetämiseen ja kevennystä päivään

Tekijä | huhtikuu 28, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Opas elämäntaitokeskustelujen vetämiseen ja kevennystä päivään

Ikäinstituutin Elämäntaidot esiin –kampanjassa kertyi yli 800:n taidon kokonaisuus erilaisista oivalluksista, osaamisesta ja toimintatavoista, joista ikääntyneet kertoivat elämäntaitoina. Elämäntaidoista kysyminen toi esiin nimenomaan myönteisiä kuvauksia omasta iän myötä kertyneestä taidokkuudesta ja osaamisesta. Vastausten lukeminen synnytti lukijalle kokemuksen siitä, että ikä tekee ihmiselle hyvää. Hauskanpito, rentous ja huumori ovat taitoja, jotka harvoin liitetään vanhenemiseen. Kampanjavastauksissa huumori [...]

26 04, 2017

Talentia -lehti: ”Yhteisöasuminen on vaihtoehto ja vastaisku yksinäisyydelle”

Tekijä | huhtikuu 26, 2017|Ajankohtaista Yhteinen koti maalla hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Talentia -lehti: ”Yhteisöasuminen on vaihtoehto ja vastaisku yksinäisyydelle”

Yhteisöllisestä asumisesta on kirjoitettu uusimmassa Talentia-lehdessä. Talentian haastattelussa kansanedustaja Satu Hassi toteaa Helsingin olevan yhteisöasumisen edelläkävijä ja valmiiden toimintamallien helpottavan huomattavasti yhteisöasumisen rakennusurakoita. Hänen mukaansa yhteisrakennuttamiselle ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, vaan haasteena on juurikin toimintamallien puute. Hassi toivoo yhteisöasumisen vakiintuvan myös kuntien asumisratkaisuihin, sillä sen hyödyt voivat näkyä sosiaali- ja terveyspalveluiden kulutuksen vähentymisenä hyvinvoinnin lisäännyttyä. [...]

24 04, 2017

Aluekierros 2017: Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille – Ohjelmat ja materiaalit

Tekijä | huhtikuu 24, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Aluekierros 2017: Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille – Ohjelmat ja materiaalit

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja hankkeen seitsemän pilotin kanssa 11 alueellista tilaisuutta, joissa paneudutaan Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumiseen. Maksuttomat tilaisuudet on tarkoitettu sosiaalialan johtotehtävissä työskenteleville, yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajille, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskenteleville sekä kirjaamisvalmentajille. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua joko paikan päällä tai Webcast-yhteydellä. Ilmoittautumista pyydetään [...]

21 04, 2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille haettavaksi sote-ammattikortti

Tekijä | huhtikuu 21, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille haettavaksi sote-ammattikortti

Väestörekisterikeskus alkaa 2.5.2017 tuottaa varmennepalvelut sote-ammattikortteihin. Sote-ammattikortteja tarvitaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I vaiheen käyttöönotoissa 2018. Jatkossa sote-ammattikorteilla kirjaudutaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilö voi hakea ammattikorttia sitten, kun hänelle on myönnetty oikeus harjoittaa sosiaalihuollon ammattia tai tehty ammattinimikkeen käyttöoikeudesta merkintä Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Lisää tietoa asiasta Väestörekisterikeskuksen tiedotteessa 20.4.2017: Tiedote: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön tulee sirullinen [...]

20 04, 2017

Tutkimus yhteisöllisyydestä syrjäkylissä

Tekijä | huhtikuu 20, 2017|Ajankohtaista Yhteinen koti maalla hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Tutkimus yhteisöllisyydestä syrjäkylissä

Ikäihmisten käsityksiä ja ajatuksia yhteisöllisyydestä on tutkittu niin maalla kuin kaupungeissa. Eevi Jaakkola (2015) on väitöskirjassaan (pdf) väitöskirjassaan selvittänyt syrjäkylillä asuvien ikäihmisten yhteisöllisyyttä. Taivalkoskelaisten ikäihmisten haastatteluissa ilmeni, että syrjäkylillä esiintyy yhteisöllisyyttä monessa muodossa. Ihmisten identiteetti oli vahvasti rakentunut asuinympäristön yhteyteen, mutta syrjäkylillä asuminen ei yleensä suinkaan tarkoita erakoitumista. Yhteisöllisyys toteutui niin omassa kodissa kuin kodin [...]

18 04, 2017

Hankan tiedote 1/2017 on ilmestynyt

Tekijä | huhtikuu 18, 2017|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Hankan tiedote 1/2017 on ilmestynyt

Voit avata Henkan tiedotteen 1/2017 tästä linkistä.

18 04, 2017

Haminan Yhteisöllisyys ikääntyneiden asumisessa -tilaisuuden 12.4. koonti

Tekijä | huhtikuu 18, 2017|Ajankohtaista, Ajankohtaista Yhteinen koti maalla hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Haminan Yhteisöllisyys ikääntyneiden asumisessa -tilaisuuden 12.4. koonti

”Ihanteena olisi asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään monen ikäisten ihmisten ympärillä.” Näin todettiin Yhteinen koti maalla –hankkeen järjestämässä tilaisuudessa Haminassa, Simeon-Salissa 12.4.2017, jossa kokoonnuttiin keskustelemaan ikääntyneiden yhteisöllisistä asumisratkaisuista.  Paikalla oli 35 henkeä edustaen eri tahoja: Haminan kaupungin työntekijöitä, paikallisten eläkeläis- ja seniorijärjestöjen edustajia, vanhusneuvoston jäseniä ja muita seniori-ikäisiä asukkaita. Tilaisuuden alussa kuultiin esimerkkejä, kuinka erilaisilla [...]

13 04, 2017

Vammaiskortin mahdollisuudet –tilaisuus – Lappeenrannan kaupungin talon valtuustosalissa 3.5.2017

Tekijä | huhtikuu 13, 2017|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Vammaiskortin mahdollisuudet –tilaisuus – Lappeenrannan kaupungin talon valtuustosalissa 3.5.2017

Vammaiskortin mahdollisuudet –tilaisuus – pidetään Lappeenrannan kaupungin talon valtuustosalissa 3.5.2017 klo 12-15. Alustava ohjelma ja ilmoittautuminen avautuu tästä linkistä. Voit tutustua Helsingissä 2.12.2016 pidetyn tilaisuuden materiaaliin tästä linkistä.

12 04, 2017

Nykytilan kartoituksen työkalun versio 1.1 julkaistu

Tekijä | huhtikuu 12, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Nykytilan kartoituksen työkalun versio 1.1 julkaistu

Nykytilan kartoituksen työkalun versio 1.1 on julkaistu 12.4.2017. Työkalun versio 1.1 (Excel-taulukko)

12 04, 2017

Omaishoitajuus on äärimmillään kuin avovankilassa olisi

Tekijä | huhtikuu 12, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Omaishoitajuus on äärimmillään kuin avovankilassa olisi

Omaishoitajat tekevät fyysisesti ja henkisesti raskasta hoitotyötä, mitä he sidoksellisuuden näkökulmasta kuvaavat äärimmillään avovankilassa olemisena. Näin toteaa Ulla Tikkanen väitöksessään "Omaishoidon arki - tutkimus hoivan sidoksista". Arjen sidoksellisuutta voidaan kuvata huokoiseksi, kuormittavaksi, painavaksi ja kiinnipitäväksi. Tärkein hoivan sidoksia määrittävä tekijä on aktiivisen toimijan vähittäinen muuttuminen ”vaativaksi ruumiiksi”, jolla tarkoitetaan hoidettavan toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvää tarvitsevuutta inhimillisissä [...]