Monthly Archives: kesäkuu 2017

19 06, 2017

Kansa-koulu hankkeen tiedote 2/2017

Tekijä | kesäkuu 19, 2017|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Kansa-koulu hankkeen tiedote 2/2017

Kansa-koulu-hankkeen tiedotteen 2/2017 myötä käynnistyi ilmoittautuminen ruotsinkieliseen kirjaamisvalmentajien valmennukseen. Ilmoittautumiset 15.10.2017 mennessä. Lisäksi tiedotteessa muistutetaan, että nykytilan kartoituksen työkalun käytön tueksi järjestetään kyselytunteja. Lue Kansa-koulu-hankkeen tiedote 2/2017 tästä linkistä.

13 06, 2017

THL:n ohje yleiseen käyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen hyödyntämisestä sote-palveluissa 2.6.2017

Tekijä | kesäkuu 13, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa THL:n ohje yleiseen käyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen hyödyntämisestä sote-palveluissa 2.6.2017

THL OPER-yksikön ohje 2/2017 koskee yleiseen käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja kuten esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja, yleiskäyttöisiä asianhallintaohjelmistoja, videoneuvotteluohjelmistoja sekä yleisiä viestinvälitysohjelmistoja. Yleiskäyttöisten ohjelmistojen hyödyntäminen on mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavissa organisaatioissa. Yleiskäyttöisten ohjelmistojen käyttö täytyy sisällyttää tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvontasuunnitelmaan, mikäli ohjelmistoa käytetään asiakas- tai potilastiedon käsittelyssä. Ohje on julkaistu THL:n sivulla Ohjeet. Suora linkki ohjeeseen: [...]

8 06, 2017

Päivitetyt asiakasasiakirjarakenteet ja tietokomponentit julkaistu

Tekijä | kesäkuu 8, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Päivitetyt asiakasasiakirjarakenteet ja tietokomponentit julkaistu

THL on päivittänyt lähes kaikki aikaisemmin julkaistut sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet toukokuussa 2017. Asiakirjakokonaisuuksiin on tehty mm. tietokomponentteihin ja terminologiseen tarkastukseen liittyviä päivityksiä.  Lisäksi asiakirjakokonaisuuksista on suuren päivitystarpeen vuoksi poistettu kaikki muut asiakaskertomukset ja asiankäsittelykertomukset paitsi vammaispalvelujen rajoitustoimenpiteen aikainen asiakaskertomus. Tästä syystä perheasioiden sovittelun asiakirjakokonaisuus on poistettu sivuilta kokonaan. THL on päivittänyt myös tietokomponentit, joita käytetään asiakasasiakirjarakenteissa. [...]

6 06, 2017

Sähköinen ilmoittautuminen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on päättynyt

Tekijä | kesäkuu 6, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sähköinen ilmoittautuminen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on päättynyt

Sähköinen ilmoittautuminen Kansa-koulu-hankkeessa järjetettäviin 2. vaiheen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on päättynyt. Osa syksyllä alkavista ryhmistä on jo täynnä, mutta vapaita paikkoja voi vielä kysellä aluekoordinaattoreilta.

6 06, 2017

Ikääntyneiden kotona asumista tukeva palvelualue – Case: Valkealan palvelualue

Tekijä | kesäkuu 6, 2017|Ajankohtaista, Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Ikääntyneiden kotona asumista tukeva palvelualue – Case: Valkealan palvelualue

Avaa koko artikkeli tästä. Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan suurten ikäluokkien ilmiötä sekä lisätään asiakasymmärrystä 65 - 75 vuotiasta. Lisäksi luodaan visio palvelualueesta, joka erilaisille palveluilla ja toiminnoilla tukee ikäihmisten kotona asumista. Kehittämistyö on jatkoa Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluissa vuosina 2015 - 2016 toteutetulle valtiovarainministeriön kuntakokeilulle. Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palvelut olivat mukana kehittämässä uudenlaista asumispalveluiden toimintamallia, Valkealan [...]

6 06, 2017

Itsensä johtaminen kotihoidon esimiehen työssä

Tekijä | kesäkuu 6, 2017|Ajankohtaista, Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Itsensä johtaminen kotihoidon esimiehen työssä

Avaa koko artikkeli tästä. Johdanto Työelämässä tapahtuvat jatkuvat muutokset asettavat haasteita työntekijöille. Työstä selviytyminen edellyttää meiltä kaikilta hyvää itsensä johtamista. Itsensä johtamista voidaan pitää tärkeänä osaamisalueena ja parhaimmillaan itsensä johtaminen on luonteva osa organisaatioiden varsinaista johtamisjärjestelmää. Itsensä johtaminen koskettaa siten kaikkia työntekijöitä asemasta riippumatta. Kaiken johtamisen lähtökohtana voidaan pitää, että yksilö osaa johtaa itseään. (Sydänmaanlakka [...]

6 06, 2017

Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen keskeytyminen – Kaakkois-Suomen TE-toimisto 2014-2016

Tekijä | kesäkuu 6, 2017|Ajankohtaista, Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen keskeytyminen – Kaakkois-Suomen TE-toimisto 2014-2016

Avaa koko artikkeli tästä. TIIVISTELMÄ  Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut. Kasvu on huomioitava palveluissa, tiukan taloustilanteen asettaessa reunaehtoja. Kotoutumista edistäviä palveluja on uudistettava, tehostettava ja vaikuttavuutta parannettava. TE-toimiston järjestämä kotoutumiskoulutus kielen ja yhteiskunnallisten taitojen opettajana on tärkeä osa maahanmuuttajan alkupalvelua. Kotoutumiskoulutuksissa esiintyvät koulutuksen keskeytymiset kasvattavat kotoutumisen kokonaiskustannuksia, hidastavat kotoutumisprosessia sekä passivoivat maahanmuuttajaa, mikäli keskeytymisen syynä [...]

2 06, 2017

Kotihoito on koettu kuormittavimmaksi työksi vanhuspalveluissa

Tekijä | kesäkuu 2, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Kotihoito on koettu kuormittavimmaksi työksi vanhuspalveluissa

Kotihoidossa ja vanhainkodeissa henkilöstö koki työnsä kiireisemmäksi kuin palveluasumisessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kaikilla on kuitenkin yhteinen huoli siitä, että työtä ei ehdi tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Kotihoidossa jopa puolet työntekijöistä koki, ettei ehdi tekemään työtä kunnolla tai että joutuu ottamaan vastaan tehtäviä ilman riittäviä resursseja. Kurkkaa mitä vanhuspalveluissa vastattiin (n=2103) esimerkiksi tähän väittämään: "Minun [...]

2 06, 2017

Kaikukorttia kokeillaan Lappeenrannassa – pienituloisille maksuttomia pääsylippuja

Tekijä | kesäkuu 2, 2017|Ajankohtaista, Ajankohtaista PRO SOS hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Kaikukorttia kokeillaan Lappeenrannassa – pienituloisille maksuttomia pääsylippuja

Avaa tiedote tästä linkistä. Etelä‐Karjalan sosiaali‐ ja terveyspiiri (Eksote) osallistuu Kaikukortti‐toimintaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kortti tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuri‐ ja urheilutapahtumiin Lappeenrannan alueella. Etelä‐Karjalan Kaikukortti‐kokeilu alkaa 1.6. ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Kaikukortin kulttuuri‐ ja urheilukohteet ovat: Pulsan kesäteatterin Rata‐ryhmä, Lappeenrannan musiikkiopisto, Lappeenrannan museot, KontuFolk, UIT:n kesäteatteri ja PesäYsit. Kaikukortteja [...]