Monthly Archives: joulukuu 2017

29 12, 2017

THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuja päivitetty 27. ja 29.12.2017

Tekijä | joulukuu 29, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuja päivitetty 27. ja 29.12.2017

Useita sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuja on päivitetty 27. ja 29.12.2017. Lisäksi sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 4.0 on julkaistu 22.12.2017. Linkkejä päivitetyille sivuille: Palvelutuotannon toiminnalliset määrittelyt (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen) Sosiaalihuollon palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen) Sosiaalihuollon asian- ja asiakkuudenhallinta (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen) Käyttöoikeudet asiakastietoihin (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen) Tietojärjestelmien määrittelyt [...]

29 12, 2017

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 4.0 julkaistu 22.12.2017

Tekijä | joulukuu 29, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 4.0 julkaistu 22.12.2017

THL on päivittänyt sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto. Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä, versio 4.0 on julkaistu THL:n internetsivulla 'Käsitemalli ja sanastot' 22.12.2017. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versioon 4.0 on päivitetty ja täydennetty erityisesti asiakkuuteen, asiaan, sosiaalihuollon palveluprosesseihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Päivitykset olivat tarpeen asiakasasiakirjarakenteiden ja asiakastietoihin liittyvien luokitusten kehitystyön vuoksi. Sanastosta [...]

20 12, 2017

Pilottien hyvien käytäntöjen koonti on julkaistu

Tekijä | joulukuu 20, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Pilottien hyvien käytäntöjen koonti on julkaistu

Pilottien havainnot sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen, kansallisten prosessikuvausten mukaisten prosessien ja asiakasasiakirjojen käyttöönotosta on koottu Prezi-esitykseksi, jonka suora osoite on tässä https://prezi.com/p/3yuqqc2haae-/  . Esitys löytyy myös Kansa-koulu-hankkeen pääsivun oikeasta laidasta ’Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon’ alta ’Pilottien hyvät käytännöt’. Havainnot on luokiteltu hyötyihin, haasteisiin ja ratkaisuihin. Osa havainnoista koskee ainoastaan tiettyä pilottiorganisaation käyttämää asiakas- tai potilastietojärjestelmää, joten havaintoja [...]

20 12, 2017

Kansa-koulu-hanke jatkuu

Tekijä | joulukuu 20, 2017|Ajankohtaista, Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa|Kommentit pois päältä artikkelissa Kansa-koulu-hanke jatkuu

Kansa-koulu-hanke kiittää hyvästä yhteistyöstä! Jatketaan määrämuotoisen kirjaamisen parissa Kansa-koulu II -hankkeessa. Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla –hanke on saanut rahoituksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, [...]

19 12, 2017

Henkan tiedote 2/2017 on ilmestynyt

Tekijä | joulukuu 19, 2017|Ajankohtaista|Kommentit pois päältä artikkelissa Henkan tiedote 2/2017 on ilmestynyt

Voit avata Henkan tiedotteen 2/2017 tästä linkistä.

18 12, 2017

Täällä on lupa puhua väkivallasta

Tekijä | joulukuu 18, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Täällä on lupa puhua väkivallasta

Vanhusten kaltoinkohtelu on pelottavan yleistä. Heidi Sipiläisen väitöksessä (2016) hoitajista 85 prosenttia oli havainnut psyykkistä tai sosiaalista kaltoinkohtelua. Tämä on surullisesti linjassa Valviran (2016) selvityksen kanssa, jossa vain seitsemän prosenttia työntekijöistä ei ollut havainnut kaltoinkohtelua. Juuri-hanke (2013-2017) yhdistää vanhustyön ja väkivaltatyön erityisosaamisen yhteiseksi uudeksi monipuoliseksi osaamiseksi. Kokemukset kootaan hankkeen päättyessä valtakunnalliseksi tietopankiksi, jonka sisältö on [...]

14 12, 2017

Hyvin vanhoilla on sosioekonomiseen asemaan yhteydessä olevia terveyseroja

Tekijä | joulukuu 14, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Hyvin vanhoilla on sosioekonomiseen asemaan yhteydessä olevia terveyseroja

Ylimmän ammattiryhmän henkilöt käyttivät muita ammattiryhmiä useammin yksityisesti tuotettuja pitkäaikaishoidonpalveluja. Näin toteaa Linda Enroth väitöksessään ”Terveyden sosiaalinen eriarvoisuus hyvin vanhoilla : Sosioekonomiset erot terveydessä, toimintakyvyssä, kuolleisuudessa ja pitkäaikaishoidon käytössä 90+ -vuotiailla”, joka tarkastettiin 1.12. Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin sosioekonomisia eroja terveydessä, toimintakyvyssä, kuolleisuudessa sekä pitkäaikaishoidon käytössä 90-vuotiailla tamperelaisilla. Sosioekonomisen aseman osoittimina olivat ammattiasemaan perustuva luokka sekä koulutustaso. [...]

13 12, 2017

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen liittymisaikataulu julkaistu

Tekijä | joulukuu 13, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen liittymisaikataulu julkaistu

Sosiaalihuollon organisaatioiden on mahdollista ottaa Kanta-palveluihin kuuluva Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto käyttöön vuodesta 2018 alkaen.  THL on julkaissut käyttöönottoaikataulut vuosille 2018-2019. Käyttöönotto on toistaiseksi vapaaehtoista. Organisaation täytyy ilmoittautua käyttöönottoon, jos se haluaa hyödyntää sosiaalihuollon Kanta-palveluja ennen vuotta 2020. Ilmoittauduttuaan organisaatio pääsee mukaan ohjattuun käyttöönottoprosessiin, käyttöönoton aaltoon. Käyttöönottoon ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen Kantapalvelut@thl.fi otsikolla 'Ilmoittautuminen Kanta-käyttöönottoon sosiaalihuollossa'. [...]

8 12, 2017

Ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa tehtävät valmistelut

Tekijä | joulukuu 8, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Ennen Kanta-palvelujen käyttöönottoa tehtävät valmistelut

THL:n Ennen käyttöönottoa tehtävät valmistelut -sivuille on 4.12.2017 lisätty paljon uutta tietoa ja materiaalia. Esimerkiksi sivulta 'Hallinnollinen käynnistäminen' löytyy tieto, jonka mukaan THL ja Kela tukevat sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyviä organisaatioita käyttöönoton aalloissa. Sivulla on julkaistu neljän käyttöönoton aallon aikataulut. 'Käyttöönoton esivalmistelut' -sivulla puolestaan on tehtäviä ja materiaalia siitä, mitä sosiaalihuollon organisaatiossa voidaan jo tehdä. [...]

7 12, 2017

Mobiilipeli kerää tietoa Alzheimer-tutkijoille

Tekijä | joulukuu 7, 2017|Vanhusverkoston uutiskirje|Kommentit pois päältä artikkelissa Mobiilipeli kerää tietoa Alzheimer-tutkijoille

Sea Hero Quest -peli kokoaa informaatiota ihmisten suuntavaistosta dementiatutkimuksen käyttöön. Puolitoista vuotta vanhan pelin perusteella pohjoismaalaisten suunnistuskykyjä sanotaan parhaiksi. Maailman terveysjärjestön WHO:n arvioiden mukaan dementiasta kärsi vuonna 2015 47,5 miljoonaa ihmistä ja määrä kasvaa nopeasti eliniän odotteen noustessa ja yhteiskuntien ikääntyessä. Muistin heikkeneminen on melko tavallinen ikääntymisen osa mutta täydellinen suuntavaiston menetys ei. Pelissä pelaaja [...]