Ajankohtaista

1210, 2020

Socom hakee lastensuojelun kehittäjiä

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom on sosiaalialan asiantuntijuuden keskittymä, joka muodostaa kehittämis- ja yhteistyöverkoston Kaakkois-Suomen kuntien, kuntayhtymien sekä alan koulutus- ja tutkimusyksiköiden, kolmannen sektorin ja alan yrittäjien kanssa. Toimintaamme ohjaa laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Toimipisteemme ovat Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa ja tällä hetkellä palveluksessamme on 18 työntekijää.

Haemme

Lastensuojelun kehittäjiä

Haemme kahta MONIALAISEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄÄ määräaikaiseen työsuhteeseen Kymenlaaksoon. Monialaisen lastensuojelun kehittämishanke on STM:n erillisrahoitettava hanke Etelä-Suomen alueella. Määräaikaisuus alkaa 1.12.2020 ja kestää 31.12.2022 asti. Hanke toteutetaan yhdessä Kymsoten kanssa.

Tehtävänä on kehittää Kymenlaakson alueella systeemistä lastensuojelua, lastensuojelun ja alaikäisten päihdepalvelujen yhteistyötä ja toimintamalleja sekä edistää lasten hyvinvointia ja siinä tapahtuvia muutoksia osoittavien mittareiden hyödyntämistä. Hanketyöntekijät koordinoivat asiantuntijoiden verkostoja omilla alueillaan ja osallistuvat myös yhteistoiminta-alueen kehittämisverkostoihin. Hankkeen työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kehittäjien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto sosiaali- tai terveydenhuollosta. Eduksi katsotaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä kokemus hanketyöstä

Lisäksi odotamme

  • lastensuojelun osaamista
  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista
  • kehittävää työotetta
  • kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa

Tarjoamme

  • monialaisen, osaavan ja innostavan työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden osallistua lastensuojelutyön kehittämiseen näköalapaikalta.
  • joustavat työn tekemisen mahdollisuudet

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen puh 044 748 5300, sanna-riitta.junnonen@socom.fi

Lähetä hakemuksesi ja CV:si 26.10.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen info@socom.fi

710, 2020

Socomin uutiskirje 7/2020

 

Avaa Socomin uutiskirje 7/2020 tästä linkistä

110, 2020

Elimäellä ja Jaalassa haettiin uusia ideoita ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke järjesti maanantaina 28.9.2020 Elimäen seurakuntakeskuksessa Hyvä ikääntyminen Elimäellä -keskustelutilaisuuden.

Elimäellä kartoitettiin ikäihmisten ajatuksia ja kokemuksia ennaltaehkäisevistä palveluista osana kahden Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin geronomiopiskelijan opinnäytetyötä. Selvityksen tulokset kertovat vahvasti samaa tarinaa, kuin mitä hankkeen aikana on tullut esille myös muilla maaseutumaisilla alueilla: kulkemisessa on haasteita, kuin myös tiedon löytämisessä ja sitä kautta erilaisiin toimintoihin ohjautumisessa, lisäksi kylätalkkaritoiminnalle, eli apua pieniin kodin ja pihan askareisiin, koetaan tarvetta. Elimäellä ikäihmiset kokevat myös, että alueelta puuttuvat kevyemmät palvelut. Ikäihmiset toivoisivat enemmän sitä, että heidän ajatuksiaan kuultaisiin ja näin ollen asiakaslähtöisyys toteutuisi.

Keskustelun pohjalta yhdeksi keskeisemmäksi kehittämisideaksi nousi palveluohjaajan ja hyvinvointiasematoiminnan jalkautuminen kyliin kylätaloille. Myös digitaitojen opastusta toivotaan kylätasolla. Ideoitiin myös esimerkiksi kerran vuodessa järjestettäviä yhdistysten yhteisiä ”markkinoita”, missä yhdistyksen omaa toimintaa voi tuoda esille. Tämä helpottaisi myös toimintojen yhteen kokoamista ja sitä kautta tiedottamista alueen palveluista. Puhuttiin myös siitä, että kylillä olisi ”kyläkummi”, joka lähtisi ihmisten kanssa erilaisiin tilaisuuksiin ja näin madaltaisi kynnystä osallistua. Viestintäongelmaa voitaisiin ratkaista muun muassa niin, että aktiivinen kyläläinen kokoaisi kylän toiminnat ja tapahtumat yhteen ja infoaisi niitä kyläläisille. Aktiiviset kyläläiset, ”kyläkummit” voisivat myös hakea yksinäisiä ihmisiä yhteisiin kokoontumisiin.

Tiistaina 29.9.2020 järjestettiin yrityksille ja Jaalalaisille ikäihmisille tilaisuus Jaalan Liikasenmäellä yhteistyössä Tatu II -hankkeen kanssa. Tavoitteena oli yhdessä pohtia erilaisten kotiin tuotavien palvelujen tarjontaa ja saatavuutta Jaalan alueella. Maaseutualueilla julkiset palvelut karkaavat keskustaajamiin ja erityisesti ikääntyneille se tuo monenlaisia haasteita. Paikallisille yrityksille olisi kysyntää. Hoiva-alan yritykset ovat useasti pieniä ja resurssit tarjota palveluita rajalliset. Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen antavat mahdollisuuksia monipuolisempaan toimintaan.

Tiedottaminen ja tiedon saanti koetaan hankalaksi. Pohdittiin, että yrittäjät ja yrittäjäjärjestöt voisivat tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa, jotta tietoisuutta saataisiin lisättyä. Jaalassa on aktiivisia yhdistystoimijoita, varsinkin Eläkeliiton Jaalan yhdistys.

Jaalan alueella ei ole Kymsoten järjestämää hyvinvointiasemaa. Jaalaan toivottaisiin jonkinlaista kiertävää hyvinvointitoimintaa, jossa yritykset ja järjestöt voisivat tehdä yhteistyötä. Esimerkkinä mainittiin Eksoten alueella toimiva Mallu -auto.

1809, 2020

Henkan tiedote 3/2020 on ilmestynyt

Avaa Henkan uusin tiedote tästä linkistä.

1009, 2020

Työmenetelmiä etäkohtaamisiin puhelimitse – etävalmennus to 24.9.2020 klo 14-16

Etävalmennus kohtaamistyön ammattilaisille torstaina 24.9. klo 14-16 (Zoom-sovelluksella)

Keväällä koronan vuoksi kasvokkaisista kohtaamisista siirryttiin etäkohtaamisiin hyvin yllättäen ja nopeasti. Ryhmäpuhelut ja puhelinystävätoiminta ovat osoittautuneet eri puolella Suomea hyvin toimiviksi menetelmiksi erityisesti vanhemman väen yhteen kokoamisessa ja yksinäisyyden lievittämisessä. Puhelin on monelle ikäihmiselle tuttu tapa pitää yhteyttä.

Tule kuulemaan ja jakamaan hyviä vinkkejä puhelimella tehtävästä kohtaamistyöstä.

Valmennus on maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin. Valmennus toteutetaan Zoom-sovelluksella. Ilmoittaudu mukaan 23.9. mennessä ja saat linkin etävalmennukseen sekä ohjeistusta Zoomin käytöstä.

Etävalmennuksen järjestää Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke yhdessä Eksoten kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Heini Maijanen, 050 595 4246, heini.maijanen@socom.fi

 

 

1009, 2020

Kurkistus vapaaehtoistoimintaan -tapahtuma Rautjärvellä la 19.9.2020 klo 10-12

Koronavirusaika nosti esiin ihmisten solidaarisuuden ja halun auttaa. Vapaaehtoistoiminnasta tuli osa monen ihmisen arkielämää, kun apua tarjottiin esimerkiksi kaupassakäyntiin tai koiran ulkoiluttamiseen.  Poikkeusolot osoittivat, että jokaisesta löytyy potentiaalia vapaaehtoistyön tekemiseen ja tarjolla on hyvin erilaisia tehtäviä eikä kaikkea tarvitse osata valmiiksi. Tärkeää on, että erilaisista mahdollisuuksista tiedetään.

Rautjärven vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin pääsee tutustumaan lauantaina 19.9.2020 klo 10-12, kun toimintaa järjestävät tahot kokoontuvat Simpeleen koulun liikuntasaliin esittelemään vapaaehtoistoiminnan paikkoja Kurkistus vapaaehtoistoimintaan -tapahtumaan. Aamupäivän aikana tarjolla on myös valmennusta vapaaehtoistoiminnan periaatteista. Tilaisuuden tarkoitus on innostaa ihmisiä mukaan ja auttaa löytämään juuri oma juttu sekä vahvuudet vapaaehtoistoiminnan moninaisilla kentillä. Mukaan voi tulla vain kuulemaan ja tapaamaan vapaaehtoistoiminnassa mukana olevia ihmisiä ilman että tarvitsee sitoutua mihinkään. Tilaisuus on kaikille kiinnostuneille avoin, mutta ilmoittautumisia pyydetään käytännön järjestelyiden ja kahvitarjoilun vuoksi.

Yhtenä uutena vapaaehtoistoiminnan paikkana Rautjärvellä ollaan suunnittelemassa digitukea vertaisohjaajaperiaatteella, sillä myös vapaaehtoisten digineuvonta on osoittanut tärkeytensä poikkeusolojen aikana. Muun muassa Rautjärven kirjasto esittelee vertaisopastajatoimintaa Kurkistus vapaaehtoistoimintaan -tapahtumassa. Mukana ovat myös Eksote, Ruokolahden seurakunta, monet eri yhdistykset sekä Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke.

Lisätietoja:
Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke Heini Maijanen, 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi

Load More Posts