Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa

27 06, 2017

THL:n määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 20.6.2017

Tekijä | kesäkuu 27, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa THL:n määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 20.6.2017

20.6.2017 päivätty THL:n määräys 1/2017 koskee sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita. Määräys koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön käyttöoikeuksien määrittelyä sähköisesti talletettuihin sosiaalihuollon asiakastietoihin. THL on antanut määräyksen lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 23 pykälän valtuuttamana. Määräystä sovelletaan sosiaalihuoltoa tai sosiaalipalveluja järjestäviin, tuottaviin tai toteuttaviin viranomaisiin sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitettuihin palvelujen tuottajiin ja toteuttajiin. [...]

26 06, 2017

Tehtävät ennen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymistä

Tekijä | kesäkuu 26, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Tehtävät ennen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymistä

THL:n internetsivuilla on julkaistu tietoa siitä, millaisia tehtäviä sosiaalihuollon organisaatiolla on edessään ennen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymistä. 'Ennen liittymistä tehtävät valmistelut' -sivulta löytyy esim. taulukko 'Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton tehtävät sote-organisaatiolle'. THL:n sivu 'Ennen liittymistä tehtävät valmistelut' (avautuu uuteen välilehteen)

26 06, 2017

Sosiaalihuollon tiedot keskitettyyn Kanta-arkistoon (SosKanta) -hankkeen materiaalia julkaistu

Tekijä | kesäkuu 26, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalihuollon tiedot keskitettyyn Kanta-arkistoon (SosKanta) -hankkeen materiaalia julkaistu

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten internetsivuilla on julkaistu SosKanta-hankkeen materiaalia. Sivuilta löytyvät mm. SosKanta-hankkeen hankesuunnitelma sekä tehtävälista SOTE-organisaatiorekisteriin rekisteröitymiseksi. 'Eksoten internetsivu Kehitämme parhaillaan' (avautuu uuteen välilehteen) Tiedote Eksote pilotoi sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisen (avautuu uuteen välilehteen) SosKanta-hankkeesta THL:n internetsivulla 'Sosiaalihuollon tiedot Kanta-arkistoon - SosKanta' (avautuu uuteen välilehteen)

13 06, 2017

THL:n ohje yleiseen käyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen hyödyntämisestä sote-palveluissa 2.6.2017

Tekijä | kesäkuu 13, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa THL:n ohje yleiseen käyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen hyödyntämisestä sote-palveluissa 2.6.2017

THL OPER-yksikön ohje 2/2017 koskee yleiseen käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja kuten esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja, yleiskäyttöisiä asianhallintaohjelmistoja, videoneuvotteluohjelmistoja sekä yleisiä viestinvälitysohjelmistoja. Yleiskäyttöisten ohjelmistojen hyödyntäminen on mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavissa organisaatioissa. Yleiskäyttöisten ohjelmistojen käyttö täytyy sisällyttää tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvontasuunnitelmaan, mikäli ohjelmistoa käytetään asiakas- tai potilastiedon käsittelyssä. Ohje on julkaistu THL:n sivulla Ohjeet. Suora linkki ohjeeseen: [...]

8 06, 2017

Päivitetyt asiakasasiakirjarakenteet ja tietokomponentit julkaistu

Tekijä | kesäkuu 8, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Päivitetyt asiakasasiakirjarakenteet ja tietokomponentit julkaistu

THL on päivittänyt lähes kaikki aikaisemmin julkaistut sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet toukokuussa 2017. Asiakirjakokonaisuuksiin on tehty mm. tietokomponentteihin ja terminologiseen tarkastukseen liittyviä päivityksiä.  Lisäksi asiakirjakokonaisuuksista on suuren päivitystarpeen vuoksi poistettu kaikki muut asiakaskertomukset ja asiankäsittelykertomukset paitsi vammaispalvelujen rajoitustoimenpiteen aikainen asiakaskertomus. Tästä syystä perheasioiden sovittelun asiakirjakokonaisuus on poistettu sivuilta kokonaan. THL on päivittänyt myös tietokomponentit, joita käytetään asiakasasiakirjarakenteissa. [...]

21 04, 2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille haettavaksi sote-ammattikortti

Tekijä | huhtikuu 21, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille haettavaksi sote-ammattikortti

Väestörekisterikeskus alkaa 2.5.2017 tuottaa varmennepalvelut sote-ammattikortteihin. Sote-ammattikortteja tarvitaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I vaiheen käyttöönotoissa 2018. Jatkossa sote-ammattikorteilla kirjaudutaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilö voi hakea ammattikorttia sitten, kun hänelle on myönnetty oikeus harjoittaa sosiaalihuollon ammattia tai tehty ammattinimikkeen käyttöoikeudesta merkintä Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Lisää tietoa asiasta Väestörekisterikeskuksen tiedotteessa 20.4.2017: Tiedote: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön tulee sirullinen [...]

11 04, 2017

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset prosessikuvaukset julkaistu

Tekijä | huhtikuu 11, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset prosessikuvaukset julkaistu

THL:n sivulla Sosiaalihuollon palveluprosessit on julkaistu sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset prosessikuvaukset. Prosessikuvaukset löytyvät internetsivulta myös selitettyinä. Lisäksi THL:n sivulla on Excel-taulukko 'Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja niihin liittyvät palvelutehtävät, sosiaalipalvelut ja palveluprosessit'. Sosiaalihuollon palveluprosessit (avautuu uuteen välilehteen)  

11 04, 2017

Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus on julkaistu

Tekijä | huhtikuu 11, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus on julkaistu

Koodistopalvelutiedote 19/2017: Uusi luokitus Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon palveluprosessi  Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus Luokituksessa on sosiaalihuollon viisi yleistä palveluprosessia: asian vireilletulokäsittely palvelutarpeen arviointi asiakkuuden suunnittelu palvelun järjestäminen palvelun toteutus

17 03, 2017

Sosiaalihuollon tiedot Kanta-arkistoon (SosKanta) -hankkeesta THL:n sivuilla

Tekijä | maaliskuu 17, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalihuollon tiedot Kanta-arkistoon (SosKanta) -hankkeesta THL:n sivuilla

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) SosKanta-hankkeesta on julkaistu tietoja THL:n internetsivuilla. Sivuilta löytyy mm. hankkeen hankesuunnitelma, jota toiset sosiaalihuollon organisaatiot voivat käyttää mallina suunnitellessaan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymistä. Sosiaalihuollon tiedot Kanta-arkistoon (SosKanta) (sivu avautuu uuteen välilehteen)

17 03, 2017

Vaatimukset sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liitettäville tietojärjestelmille päivitetty

Tekijä | maaliskuu 17, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Vaatimukset sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liitettäville tietojärjestelmille päivitetty

THL on julkaissut version 2.1 määrityksistä, joita sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon I-vaiheessa liitettävien tietojärjestelmien täytyy noudattaa. Vaatimukset tietojärjestelmille (avautuu uuteen välilehteen)