Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa

17 03, 2017

Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden merkitsemisestä SOTE-organisaatiorekisteriin

Tekijä | maaliskuu 17, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden merkitsemisestä SOTE-organisaatiorekisteriin

THL:n julkaisema ohje sisältää käytännön esimerkkejä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden merkitsemisestä SOTE-organisaatiorekisteriin. Ohje on THL:n sivulla SOTE-organisaatiorekisteri Suora linkki ohjeeseen (pdf)

24 02, 2017

Kuusisto-Niemi: Sosiaalihuoltoon tarvitaan omannäköistä tiedonhallintaa

Tekijä | helmikuu 24, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Kuusisto-Niemi: Sosiaalihuoltoon tarvitaan omannäköistä tiedonhallintaa

Sirpa Kuusisto-Niemen haastattelu on julkaistu Talentia-lehdessä 12.2.2017. Kuusisto-Niemi toivoo, että sosiaalialan ammattilaiset osallistuvat aikaisempaa aktiivisemmin käyttämiensä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Lisäksi hänen toiveensa on, että sote-uudistuksessa ymmärretään panostaa tiedonhallintaan ja että sosiaalialan ammattilaiset vaativat päästä mukaan suunnittelemaan tiedonhallintaa. Linkki Talentia lehden artikkeliin

16 02, 2017

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 3.0 julkaistu 6.2.2017

Tekijä | helmikuu 16, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|Kommentit pois päältä artikkelissa Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 3.0 julkaistu 6.2.2017

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto - Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä, versio 3.0 on julkaistu. Sanasto löytyy THL:n sivulta Käsitemalli ja sanastot

14 02, 2017

THL julkaissut uusia ja päivitettyjä asiakasasiakirjarakenteita 6.2.2017

Tekijä | helmikuu 14, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

THL:n sivulla Asiakirjarakenteet on julkaistu uusia ja 6.2.2017 päivitettyjä sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteita. Uutena julkaistiin isyyden selvittämisen sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen asiakirjarakenteet. Samalta sivulta löytyy myös asiakasasiakirjarakenteiden lukuohje.

1 02, 2017

Sosiaalihuollon toimiala ja Kanta-palvelut: kirjaamisvalmennusta SOTE-tietojärjestelmätoimittajille 16.3.2017

Tekijä | helmikuu 1, 2017|Ajankohtaista kansa-koulu hankkeessa, Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

THL ja Kansa-koulu-hanke järjestävät maksuttoman koulutuksen, jossa käydään läpi sosiaalihuollon kirjaamista, luokituksia, asiakastietomallia, Kanta-palveluja sekä kokonaisarkkitehtuuria. Koulutuksessa käydään läpi keskeiset sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyyn vaikuttavat määrittelyt ja esitellään sosiaalihuollon Kanta-palvelut, Sote-kokonaisarkkitehtuuria, IT-määrittelyjä, määrämuotoista kirjaamista, sosiaalihuollon luokituksia ja asiakastietomallia. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti asiakastietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon Kanta-palveluiden parissa työskenteleville sekä Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöille, projektipäälliköille ja vastuukouluttajille. Koulutus [...]

1 02, 2017

Rekisterinpitäjille opas EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumiseen

Tekijä | helmikuu 1, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Tietosuojavaltuutetun toimisto on 24. tammikuuta julkaissut rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Opas on laadittu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Silloin henkilötietoja täytyy käsitellä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta: Tiedote "Uusi opas auttaa rekisterinpitäjiä EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa" Opas "Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?"

26 01, 2017

Hallituksen esitys Asiakastietolaiksi lausunnoilla 3.3.2017 saakka

Tekijä | tammikuu 26, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä (ns. Asiakastietolaki). Esityksessä ehdotetaan mm., että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot tallennettaisiin yhteen asiakasrekisteriin. Sähköisten asiakastietojen säilytyksen ja käytön keskuspaikkana olisivat valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, Kanta-palvelut. Reseptikeskusta hyödynnettäisiin kokonaislääkityksen hallinnassa. Linkit aihetta käsittelevään uutiseen ja lausunnoilla olevaan materiaaliin: Uutinen: Lausunnolla oleva esitys: sosiaali- ja [...]

26 01, 2017

Tiedonohjaussuunnitelmien ajantasaistaminen sosiaalihuollon toimintayksiköissä

Tekijä | tammikuu 26, 2017|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Kansallisarkiston 20.1.2017 julkaisemassa tiedotteessa 'Tiedonohjaussuunnitelmien ajantasaistaminen sosiaalihuollon toimintayksiköissä’ kerrotaan mm., että "Sosiaalihuollon toimintayksikön ei tarvitse sisällyttää tiedonohjaussuunnitelmaansa (TOS) niitä asiakkaan palveluprosessissa syntyneitä asiakastietoja ja -asiakirjoja, jotka talletetaan valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon." Lisäksi tiedotteessa lukee mm. näin: "Sosiaalihuollon toimintayksikön TOS:n tulee sisältää esimerkiksi ajanvaraukseen, laskutukseen ja maksatukseen liittyvät asiakirjatiedot, joita ei tallenneta Kanta-palveluihin. Myös mahdolliset muut [...]

31 12, 2016

THL:n asiakasasiakirjarakennemääritysten lukuohje

Tekijä | joulukuu 31, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

THL on julkaissut lukuohjeen Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet - Ohje tulkitsemiseen ja palautteen antamiseen. Asiakasasiakirjarakenteista voi antaa palautetta käyttämällä muutosehdotuslomaketta. Ohje, sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet ja lomake muutosehdotusten tekemiseen on julkaistu THL:n sivulla Asiakirjarakenteet. Suorat linkit: Lukuohje.pdf Muutosehdotus.doc    

31 12, 2016

THL julkaissut päivitettyjä asiakasasiakirjarakenteita 29.12.2016

Tekijä | joulukuu 31, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

THL:n sivulla Asiakirjarakenteet on julkaistu 29.12.2016 päivitettyjä sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteita. Samalla sivulla on julkaistu myös asiakasasiakirjarakenteiden lukuohje.