Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa

2 12, 2016

THL:n määräysluonnos sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeuksien perusteista lausuntokierroksella 13.1.2017 saakka

Tekijä | joulukuu 2, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

THL:n OPER-yksikkö on valmistellut luonnoksen määräykseksi käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin. Määräysluonnos on lausuntokierroksella. Lausunnot pyydetään antamaan 13.1.2017 mennessä. Lausuttavat materiaalit THL:n sivuilla Määräyksen tarkoituksena on edistää asiakkaiden tietosuojan toteutumista ja käyttöoikeuksien määrittelyn valtakunnallista yhtenäisyyttä sosiaalihuollossa. Määräyksen liitteenä on luonnos sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen liittymisestä sosiaalihuollon palvelutehtäviin, sosiaalipalveluihin sekä palveluprosesseihin. Sen tarkoitus on avata niiden luokitusten keskinäisiä [...]

1 12, 2016

SOTE-organisaatiorekisterin tekninen ohje päivitetty

Tekijä | joulukuu 1, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

SOTE-organisaatiorekisterin teknisen ohjeen versio 1.7 on julkaistu. Ohjeeseen on mm. lisätty sosiaalihuollon esimerkkejä. Lue lisää Koodistopalvelutiedotteesta 69/2016 Sote-organisaatiorekisteristä Koodistopalvelun teknisissä ohjeissa

13 10, 2016

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 2.0 julkaistu

Tekijä | lokakuu 13, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto - Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä. Versio 2.0 on julkaistu. Sanasto löytyy THL:n sivulta Käsitemalli ja sanastot

6 10, 2016

THL julkaissut päivitettyjä asiakasasiakirjarakenteita ja päivittänyt internetsivujaan

Tekijä | lokakuu 6, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnasta: THL on päivittänyt sosiaalihuollon tiedonhallinnan internetsivuja. THL on julkaissut 29.9.2016 päivitettyjä asiakasasiakirjarakenteita ja päivitetyt tietokomponentit. Asiakasasiakirjarakenteet löytyvät uudesta osoitteesta: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/asiakastietojen-maarittelyt/asiakirjarakenteet Tietokomponentit löytyvät nyt sivulta Tietokomponentit

12 08, 2016

THL: Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista

Tekijä | elokuu 12, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut määräyksen (2/2016) sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista. Määräyksellä täsmennetään järjestelmien kehittämisessä, testauksessa ja tietoturva-auditoinnissa noudatettavia vaatimuksia. Olennaisten vaatimusten määräys perustuu asiakastietolakiin. Määräys ja sen liitteet ovat saatavana THL:n internetsivulta: Määräykset Aiheesta on julkaistu myös uutinen: Sote-tietojärjestelmien laatua ja yhteentoimivuutta edistetään määräyksellä

12 08, 2016

THL Kysely organisaatioille sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisestä

Tekijä | elokuu 12, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöympäristön rakentaminen on alkanut Kelassa.  Sosiaalihuollon Kanta-palvelut otetaan käyttöön vaiheittain. I-vaiheessa asiakastiedon arkistoon mahdollistetaan tietojen tallentaminen rekisterinpitäjän omaan käyttöön.  Asiakastiedon arkiston tuotantokäyttö alkanee kesällä 2018. Tiedote sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteutuksen käynnistymisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää sosiaalipalveluja antavien organisaatioiden liittymisaikatauluja ja ennakkotietoa sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekorttien tarpeesta. Lisätietoja sosiaalihuollon Kanta-palveluista hankesuunnitelmasta Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen [...]

30 05, 2016

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Tekijä | toukokuu 30, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri – Ylätason arkkitehtuurin nykytilan ja hallituskauden kehityskohteiden kuvaus versio 1.0 26.4.2016.

30 05, 2016

THL:n Kansa-hankkeen hankesuunnitelma on julkaistu

Tekijä | toukokuu 30, 2016|Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa|0 Comments

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke (Kansa-hanke) : Hankesuunnitelma vuosille 2016-2020