Esko – Kohti  tasa-arvoisempaa työelämää -hanke on ESR-rahoituksen saanut kehittämishanke, jota hallinnoi Socom. Hankkeen osatoteuttajia ovat Laptuote-säätiö ja Saimaan Virta ry. (ent. TyönVuoksi ja Intopajat).

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Hankkeessa työskentelee kolme projektityöntekijää, jotka kohtaavat asiakkaita, kartoittavat heidän hyvinvointinsa tilaa ja miettivät yhdessä asiakkaan kanssa polkua eteenpäin.

Hanke sai alkunsa eri toimijoiden yhteisestä huolesta ja kysymyksestä, mikä tässä yhteiskunnassa aiheuttaa nuorten miesten syrjäytymistä ja huono-osaisuutta koko maassa. Me yritämme osaltamme löytää tähän kysymykseen vastausta ja ratkaisuja syrjäytymiskierteen katkaisemiseen.

Vuonna 2018 alamme kartoittaa Etelä-Karjalassa asuvien nuorten miesten hyvinvoinnin tilaa. Tätä työtä jatkamme seuraavan vuoden ajan. Vuoden 2019 lopulla kokoamme hankkeessa kerätyn tiedon ja järjestämme sidosryhmille ja kaikille syrjäytymisen ehkäisystä ja palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille tilaisuuksia, joissa esittelemme hankkeen tuloksia ja niitä ratkaisumalleja, joita hankkeen aineiston perusteella vaikuttaa puuttuvan.

Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää –hanke kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamiin hankkeisiin. Hanke rahoitetaan 3. toimintalinjasta, joka rahoittaa työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuteen liittyviä kehittämishankkeita. Esko –hankkeen erityistavoite on työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen. Rahoittajan edustajana toimii Hämeen ELY-keskus. Eksote toimii hankkeen ohjausryhmässä ja on rahoittanut hanketta omarahoitusosuudella.

Esko –hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Socom, sosiaalialan osaamiskeskus. Socomin tehtäviin kuuluu koko hankkeesta vastaaminen, hankkeen hallinto ja maksatushakemusten tekeminen, viestintä, yhteydenpito rahoittajaan. Socomin tehtävänä on myös aikatauluttaa hankkeen toimenpiteet, raportoida ja levittää tuloksia. Nämä tehdään yhteistyössä osatoteuttajien kanssa. Socomilla työskentelee hankkeeseen yksi henkilö, projektipäällikkö Maina Seppälä.

Esko –hankkeen osatoteuttajia ovat Laptuote-säätiö sr. ja Saimaan Virta ry. (ent. TyönVuoksi ry. ja Intopajat). Heillä työskentelee kolme projektityöntekijää, joiden työnkuvaan kuuluu sekä yksilöhaastattelujen että vertaistukiryhmän toteuttaminen. Yksilöhaastattelut keskittyvät hyvinvoinnin kartoittamiseen aikuissosiaalityön hyvinvointimittarin avulla. Hyvinvointimittarista löytyy lisätietoa hankkeen etusivulta. Mittarin tuloksia tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja mietitään jatkotoimenpiteitä. Tavoitteena on tukea asiakasta kohti työkykyä ja ohjata joko työhön tai koulutukseen. Mikäli työkuntoon pääseminen edellyttää kuntoutusta, ohjataan asiakasta palveluihin, jotka edesauttavat kuntoutumista.

<– Palaa takaisin Esko -hankkeen etusivulle