1. Saada työmarkkinoiden ulkopuolella olevat tai työmarkkinoiden ulkopuolelle putoamisenriskissä olevat nuoret miehet etenemään työllisyyden polulla
    –  Kartoittaa yksilökohtaisesti asiakkaan voimavarat sekä koulutus- ja urapolun esteet
    –  Tukea ja ohjata asiakasta kartoituksen pohjalta esteiden voittamisessa ja etenemisessä työllisyyden polulla
  2. Kehittää nuorten miesten voimavarojen tunnistamiseen ja työelämään etenemiseen käytettävää menetelmää niin, että se on tehokas, kohderyhmälle sopiva ja tasa-arvoa tukeva
  3. Tuottaa asiakaslähtöisesti tietoa työllisyyden esteistä, onnistumisen poluista ja mahdollisista puuttuvista palveluista

<– Palaa takaisin Esko -hankkeen etusivulle