Kansa-koulu III -hanke on alkanut. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta: https://vasso.fi/hankkeet/kansa-koulu/
Lisätietoa kirjaamisvalmennuksista saa osoitteesta info@kirjaamisfoorumi.fi

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvisti alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liityttäessä. Hankkeen tavoitetilana oli, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea. Hanke oli valtakunnallinen, jossa olivat mukana kaikki 11 sosiaalialan osaamiskeskusta, Hyvinvointialan liitto, 1 koulutuskuntayhtymä, 2 ammattiopistoa, 14 ammattikorkeakoulua ja 4 yliopistoa. Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hankkeen valtionapuviranomainen on  Terveysen ja hyvinvoinnin laitos THL. Lue lisää…